(Tiếp theo kỳ trước…)

 

    KINH NGUYỆN THÁNH THỂ

BÀI 47

Linh mục chủ sự Kinh nguyện

 

Kinh nguyện Thánh Thể là kinh nguyện của toàn thể cộng đoàn. Tuy nhiên, chỉ một mình linh mục chịu trách nhiệm quảng diễn chúng, toàn thể cộng đoàn tham gia nhưng không phải trong cùng một vai trò, không cùng một chức năng hay không cùng một cách thức.

Trong bữa Tiệc Ly, như vị chủ sự bàn tiệc, chính Đức Giêsu đã đọc trên bánh và rượu lời nguyện tạ ơn theo truyền thống lễ Vượt Qua của người Do-thái. Và rồi, các tông đồ tiếp tục duy trì và biểu lộ sự gắn kết với những lời đó của Ngài, và đây cũng là những gì chúng ta vẫn thường làm ngày nay.

Trong thánh lễ, vị chủ tế là quan trọng nhất, đó là người đại diện cho Đức Giêsu và cũng là người hành động nhân danh Đức Giêsu. Như vậy, thánh lễ là việc làm của Đức Giêsu, và Kinh nguyện Thánh Thể cũng chính là Kinh nguyện của Ngài.

Vai trò của linh mục là làm cho Đức Giêsu hiện diện một cách sống động ngay giữa cộng đoàn, và ngài cũng là đầu khi Bí Tích Thánh Thể được cử hành, vì ngài được tấn phong để thực hiện trọn vẹn chức vụ này.

Như vậy, trong thánh lễ, nếu linh mục mặc những phẩm phục đặc biệt, nói nhiều hơn người khác, đọc phần quan trọng nhất là Kinh nguyện Thánh Thể và chỉ mình ngài mới có quyền truyền phép trên bánh và rượu, tất cả là để mọi người nhận ra rằng chính Đức Giêsu đang hiện diện ở giữa họ.

Qua việc thực hiện một cách đầy đủ vai trò của mình, linh mục không những không làm mất đi giá trị nơi mỗi thành viên của cộng đoàn, nhưng hơn thế, ngài còn giúp họ nhận ra rằng họ được mời gọi để gắn kết lời nguyện của mình vào lời nguyện của Đức Giêsu, ngài còn làm tỏ lộ tất cả sự giầu có và ý nghĩa sâu xa ẩn tàng nơi Bí Tích Thánh Thể, tất cả đều bắt nguồn từ trái tim cực trọng, cực lành của Đức Giêsu.

Như vậy, khi cử hành Bí Tích Thánh Thể, điều quan trọng là mỗi người hãy thực hiện những gì thuộc phận vụ của mình và không nên xâm phạm vào vai trò hay phận vụ của người khác.

Vì thế, hãy để linh mục chủ sự trên toàn bộ Kinh nguyện Thánh Thể và mỗi thành viên trong cộng đoàn hãy tham gia vào kinh nguyện này một cách có hiểu biết, toàn tâm toàn ý và sinh ích qua những phương thế như ca hát, đối đáp, các cử chỉ… và thậm chí qua chính sự thinh lặng của mình.

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập