Tuần 3

Mùa Vọng – Mùa Sẻ Chia

I. KHAI MẠC

Hát: Ôi Nhiệm Mầu  

ĐK: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.

1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và chiều chiều, sáng sáng con nguyện xin.

2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế. Và ngày ngày, Chúa với con cùng đi. Và từng chiều có Chúa con ngại chi.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Đấng cứu chuộc muôn dân trông đợi. Chúng con yêu mến thờ lạy và cảm tạ Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa dành cho chúng con, nhất là Chúa đã chẳng ngại đến để chia sẻ cuộc sống nghèo khó như chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang hân hoan đón chờ ngày Chúa Giáng Sinh. Mỗi dịp Giáng Sinh về là chúng con đều rất vui, nhưng nhiều khi chúng con đã quên mất Chúa là trung tâm điểm của đại lễ, mà thay vào đó chúng con xem ngày này như một dịp lễ hội, để nghỉ ngơi, để vui chơi, tiệc tùng đình đám. Xin Chúa tha lỗi cho chúng con. Ước gì những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, chúng con chuẩn bị tâm hồn thật tốt để đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Xin ban thêm lòng mến để chúng con có được niềm vui và bình an khi được Chúa đến viếng thăm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần đến soi lòng mở trí để chúng con biết mở rộng lòng mình ra, sẻ chia niềm vui của Chúa cho mọi người nhất là trong Mùa Vọng này. Lạy Chúa, chúng con khao khát được Chúa hạ sinh trong tâm hồn mỗi người chúng con. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con ăn năn sám hối để đón chờ ngày Chúa giáng trần.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn trong sạch để xứng đáng Chúa ngự đến.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin san bằng tính kiêu ngạo, tự cao của chúng con, và lấp đầy đời sống chúng con bằng ân sủng và tình yêu của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin phá tan những bức tường thù hận chia rẽ trong chúng con, và mở cho chúng con những con đường của yêu thương và phục vụ.

 Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Giờ đây, cộng đoàn chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng ngợi khen.

Người dẫn: Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con và Chúa đã quy tụ chúng con để làm nơi Chúa ngự. Chúng con ao ước đón tiếp Chúa mặc dù chúng con không xứng đáng.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con đón tiếp Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa tín trung. Chúa không lấy lại Lời Chúa, Chúa không hủy bỏ Lời Chúa đã cam kết. Chúng con tin vào niềm hạnh phúc lớn lao mà tình yêu cao cả Chúa không ngừng đem lại cho chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con đón tiếp Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa, trong quá khứ, Chúa đã thực hiện những việc lạ lùng cho dân Chúa chọn. Chúa đã không chối bỏ dân Chúa. Chúa đã làm cho dân lan tràn trên khắp địa cầu. Chúa đã làm cho dân Chúa trở thành đền thờ của Chúa và Chúa còn tiếp tục thực hiện bao việc lạ lùng cho chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con đón tiếp Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa, Chúa là Đấng trung tín. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con là dân của Chúa và Chúa luôn hiện diện ở giữa chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con đón tiếp Chúa.

Đọc chung: Lạy Chúa, xin ơn thánh Chúa làm sống động đức tin chúng con đã lãnh nhận từ nơi Chúa. Ước gì chúng con có thể nhận ra được Chúa hiện diện ở giữa chúng con, nhận ra được mối dây liên kết chúng con lại với Chúa, mối dây đã tái lập chúng con và sẽ không bao giờ bị cắt đứt, vì Chúa là Thiên Chúa tín trung bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. 

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA  

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

ĐK: Xin cho con con biết lắng nghe, Lời Ngài …

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca  

   Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia! Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

 Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Nói đến Mùa Vọng, chúng ta lại nhắc đến một nhân vật. Đó là ông Gioan Tẩy Giả, ông được Thiên Chúa chọn gọi lên đường để thi hành sứ vụ rao giảng :“Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Gioan Tẩy Giả luôn thể hiện lòng mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, nên lời giảng của ông có sức thuyết phục rất mạnh. Ngoài ra, với cách sống khắc khổ của ông mà tiếng lành đồn xa, người ta từ các thành thị và các vùng sâu vùng xa đến để nghe ông giảng.

Với lối sống và cách làm chứng của Gioan Tẩy Giả, họ thành tâm sám hối và xin ông lời khuyên, trong số đó có rất nhiều hạng người: nào là dân chúng, người thu thuế và binh lính, tất cả họ đều hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?”. Ông đã trả lời : “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn cũng làm như vậy”. Với những người thu thuế cũng mang tâm trạng đến hỏi Gioan, và ông cho họ biết: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định”. Còn binh lính hỏi thì ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, đừng chiếm đoạt của người. Hãy an phận với đồng lương của mình”.

Với những lời đối đáp khôn ngoan, họ cho rằng Gioan Tẩy Giả là Đấng Thiên sai, nhưng ông khiêm nhường từ chối và tiên báo : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng xách giày cho Ngài. Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa”.

Những điều Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng năm xưa, cũng là những lời mời gọi ngày nay, mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta qua Hội Thánh dạy người ta phải thương yêu nhau, bác ái và chia sẻ với người nghèo. Hãy sống công bằng với mọi người và nhiệt thành với bổn phận của mình.

Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Giáng Sinh, bằng đời sống đơn sơ, khiêm nhu và yêu mến, để tâm hồn mỗi người chúng ta đích thực là máng cỏ cho Chúa Hài Đồng Giêsu ngự trị.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng Nhiệm Tích Thánh Thể để chia sẻ Thịt và Máu Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương, chia sẻ cho những người túng thiếu những gì chúng con đã và đang có. Đồng thời, xin cho chúng con ý thức được bổn phận của mình, để chúng con có thể quên mình cho anh chị em như Chúa quên mình vì chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết sống công bình và bác ái với mọi người. Qua đó, chúng con biết quên mình vì hạnh phúc của tha nhân, để chúng con được nên giống Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Amen


(Thinh lặng)

Hát: Trông Cậy Chúa

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. 

ĐK: Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. 

2. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình. Ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Thánh Gioan Tẩy Giả đã đến để dọn đường và làm chứng về ánh sáng là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, trở nên chứng tá của ánh sáng cứu độ và nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô giữa trần gian.

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, Lời Chúa là chân lý và là nguồn ơn cứu độ, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

Người dẫn: Thánh Gioan đã loan báo rằng: Đấng Cứu Thế sẽ đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, luôn rao giảng về Chúa Kitô bằng lời nói và bằng đời sống chứng tá của mình.

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, Lời Chúa là chân lý và là nguồn ơn cứu độ, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

Người dẫn: Người Do Thái sai thuộc hạ đến hỏi Gioan: “Ông là ai?”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang tìm kiếm chân lý, sớm gặp được Chúa Kitô là nguồn Chân-Thiện-Mỹ, biết học hỏi và thực hành Lời Chúa dạy, để trở nên môn đệ của Chúa Kitô, và là con Thiên Chúa.

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, Lời Chúa là chân lý và là nguồn ơn cứu độ, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

Người dẫn: Thánh Gioan quả quyết rằng: “Đấng Cứu Thế đang ở giữa các người, mà các người không biết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, biết nhận ra Chúa Cứu Thế đang đến, và biết dọn lòng mình bằng tinh thần cầu nguyện, bằng thái độ khiêm nhu của Thánh Gioan Tiền hô để xứng đáng đón mừng Chúa đến.

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, Lời Chúa là chân lý và là nguồn ơn cứu độ, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

KINH CẦU CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

 VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ      

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích(Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 


Hát kết:  Trời Cao

ĐK: Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời.

Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới, như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi! dừng cơn giận Chúa lại thôi, Chúa ơi! đoàn con đã hối  tội rồi.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập