CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

 Suy niệm:

Ngay từ đầu khi nguyên tổ loài người phản bội tình yêu của Thiên Chúa mà thành nô lệ cho Satan, thì Thiên Chúa có ngay kế hoạch giải thoát loài người, là ban cho loài người một Đấng Cứu Thế có quê hương, có tổ tiên từ loài người.

Sau thời gian lâu dài, nhân loại cảm nghiệm được xa Thiên Chúa, bỏ Thiên Chúa thì phải khổ đau nhục nhã là thế nào. Ý thức được điều ấy, các thánh tổ phụ đã kêu cầu Thiên Chúa đến viếng thăm. Các thánh ngôn sứ đã cho biết những điềm tiên báo Đấng Cứu Thế đến và những gì người ta phải làm để đón Đấng Cứu Thế.

Thời gian sửa soạn đã viên mãn. Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến với một trinh nữ mà Thiên Chúa đã tiên liệu để trinh nữ ấy có đủ tư cách làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Sứ thần đã vào nhà trinh nữ Maria tại Nazaréth.

Có thể thiên sứ đã bỡ ngỡ trước sự trong trắng và thánh thiện của trinh nữ mà chưa bao giờ thiên sứ đã thấy, ngay trong tất cả chín phẩm thiên thần. Nên sứ thần đã cung kính chào trinh nữ: Mừng vui lên trinh nữ diễm phúc. Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ đặt Người lên ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người. Người sẽ hiển trị nhà Giacob và vương quyền Người sẽ tồn tại muôn đời. (Lc.1,26-34). 

Trinh nữ thắc mắc, vì trinh nữ đã muốn trọn đời khiết trinh. Nhưng khi nghe thiên sứ giải thích, trinh nữ đã rõ kế hoạch của Thiên Chúa nên khiêm nhường thưa "Xin vâng" với lòng chân thành tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Tức thì Thánh Thần lấy chính huyết nhục của trinh nữ tạo dựng nên trong lòng trinh nữ một bào thai. Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhận lấy bào thai ấy làm thân hữu hình của mình, để sinh ra làm người, ở giữa loài người và nên anh em cùng huyết nhục với mọi người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sứ điệp Tin Mừng các ngày Chúa Nhật Mùa Vọng kêu gọi chúng con hãy tỉnh thức, sám hối, dọn tâm hồn và hãy vui lên để đón Chúa đến. Chúng con đang sống những ngày cuối Mùa Vọng, đang tiến gần đến Mầu Nhiệm Chúa giáng sinh làm người. Cùng với Ðức Mẹ Maria - người đã cộng tác vào chương trình cứu độ bằng lời “xin vâng”. Chúng con muốn sống theo gương Đức Mẹ biết khiêm tốn và xin vâng qua những công việc bình thường xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình. Xin cho chúng con cũng biết tự do đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi làm cho Chúa được sinh ra mỗi ngày trong đời sống trần thế bằng yêu thương. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập