CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

Suy niệm  

Ngay từ buổi sáng ngày Chúa phục sinh, các ông Phêrô và Gioan đã đến mồ, tuy không thấy xác Chúa như các bà Mađalêna và Maria đã báo tin, nhưng các ông thấy vải liệm và dây băng xếp lại ở mồ. Các ông được các bà báo tin là Chúa đã sống lại, đã cho các bà gặp Ngài và Ngài còn bảo các bà báo tin cho các ông là Ngài sẽ gặp các ông ở Galilêa. Thế mà các ông vẫn còn sợ, ẩn nấp tại nhà tiệc ly.

Buổi chiều cùng ngày, Chúa đã đến với các ông, Chúa chào: "Bình an cho các con". Thấy các ông tuy vui mừng nhưng còn nửa tin nửa ngờ nên Chúa đã cho các ông xem các vết thương nơi tay và vết đòng nơi ngực Chúa.

Khi đó ông Tôma không có mặt. Sau đã được anh em kể lại sự việc Chúa hiện đến, ông không tin và còn khẳng định nếu chính ông không được xỏ ngón tay vào các lỗ đinh nơi tay và thọc bàn tay vào vết đòng nơi ngực Chúa thì ông không tin.

Lần sau khi hiện đến, Chúa đã gọi ông Tôma : "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đặt tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin" (Ga.20,27). Ông Tôma thưa lại : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con". Chúa đáp : "Vì con thấy rồi mới tin. Phúc cho ai không thấy mà tin" (Ga.20,28).

Quả thật, Chúa vì yêu thương các tông đồ mà chiều các ông thế nào, và chúng ta nên nghĩ tại sao Chúa chiều các Ngài ? Tại vì chính Chúa thương chúng ta. Cử chỉ, tâm tình của Chúa đối với các tông đồ cũng là những cử chỉ và tâm tình Chúa đối với chúng ta.

Như Chúa đã nói với ông Tôma : "Vì con đã thấy nên con tin. Phúc cho ai không thấy mà tin". Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt, nhưng nhờ đức tin, chúng ta biết mình đang được ở trước mặt Chúa Giêsu phục sinh trong nhiệm tích Thánh Thể. Đó là phúc lớn cho ta. Chúng ta hãy giục lòng tin kính mến yêu, thờ lạy và tạ ơn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được chạm vào các vết thương của Đấng Phục Sinh là  vinh dự được chạm đến lòng thương xót. Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, Hội Thánh hướng chúng con về lòng nhân lành hay thương xót của Thiên Chúa. Cuộc khổ nạn thập giá của Chúa là biểu hiện cao nhất, mạnh mẽ nhất của Lòng Thương Xót Chúa dành cho nhân loại. Trước Thánh Thể, chúng con chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ lòng Chúa xót thương, xin cho chúng con được ơn cảm nh ận tình yêu thương xót để chúng con luôn trung thành với sứ mạng loan báo phẩm giá sự sống, tình thương và ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cách yêu thương như Chúa: Yêu thương không chỉ là trao cho nhau những nụ cười xã giao, cũng không phải nắm lấy tay nhau để chào hỏi những câu dư thừa, hay chúc bình an cho nhau mà trong lòng vẫn còn tức tối. Nhưng yêu thương là phải thật lòng tha thứ cho nhau. Xin Chúa thương ban bình an cho chúng con như xưa Chúa đã ban cho các môn đệ. Amen

 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập