CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Suy niệm

Trên thánh giá trước khi thở hơi cuối cùng, Đức Giêsu đã tuyên bố: "Mọi sự đã hoàn tất". Mọi sự đã hoàn tất có nghĩa là sứ mạng Thiên Sai của Đức Giêsu đã được Ngài thực thi đầy đủ. Đầy đủ về phương diện loan báo Tin Mừng:"Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài để giải thoát ta...", Chúa Giêsu cũng đã minh chứng điều ấy bằng cả cuộc đời Ngài: sống và chết cho vinh danh Thiên Chúa và phúc lợi cho cả loài người.

Về phương diện linh đạo, Chúa dạy: Anh em yêu thương nhau là chu toàn mọi lề luật, mọi giới răn và lời các ngôn sứ.

Về phương diện giải phóng, Chúa đã cứu nhân loại khỏi ách nô lệ tàn bạo của ác thần Satan. Và đó là cuộc giải phóng cam go. Đức Kitô là Con Thiên Chúa vinh quang đã phải mặc lấy thân nô lệ như Thánh Phaolô nói: "Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự". (Pl 2,6-8)

  Nhưng dù đã hoàn tất sứ mạng, Đức Giêsu vẫn tiếp tục lo cho chúng ta là chiên của Ngài, và vì đoàn chiên này Ngài đã hy sinh mạng sống của mình. Như Ngài đã hứa, Ngài sẽ xin Thiên Chúa Cha sai Đấng Bảo Trợ để bảo quản hạnh phúc và dẫn đưa ta đến sự sống đời đời. Đấng Bảo Trợ ấy chính là Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, là Tình Thương, là Đấng An Ủi, là Đấng Soi Sáng và cũng là Đấng Thánh Hóa ta, để ta được đẹp lòng Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã đoái thương ngự vào lòng chúng con. Chúa đã hứa với các môn đệ sẽ xin Cha ban một Đấng Phù Trợ khác để Ngài ở với các ông luôn mãi. Nhưng điều kiện để nhận được Thánh Thần là tuân giữ lời Ngài: Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy.

Mỗi người chúng con ai cũng tuyên xưng đức tin, nhưng nhiều khi chúng con chỉ là những kẻ tin suông: nghĩ hay, nói giỏi, đọc kinh nhiều; còn việc sống theo Lời Chúa dạy thì chúng con chưa quan tâm. Chúa nhắc bảo với chúng con: Nếu con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Xin đổ đầy trong tâm hồn chúng con ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con hăng say thi hành sứ mệnh tông đồ, làm cho nhiều người tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Chuộc trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không cần nói, Chúa cũng quá rõ tình trạng linh hồn chúng con. Xin Chúa hãy nói, hãy làm trong chúng con như Chúa quen nói và làm cho các bạn nghĩa thiết của Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra những gì giả dối nơi con người mình, và biết khiêm tốn sửa đổi. Chỉ khi nào chúng con sống đức tin, chúng con mới làm cho người khác nhận ra và tin vào Chúa. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập