Tuần 3

ĐỨC GIÊSU KITÔ

VUA VŨ TRỤ

 

I. KHAI MẠC: 

Hát: Thành Tâm 

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình, này rượu thơm cùng bánh trắng tinh Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK: Một tình yêu bao la tháng năm lần bước qua, khúc ca êm ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế Chúa ân ban chính Thịt Máu Mình. Làm thần lương truyền ban sức thiêng ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

TÂM TÌNH ĐẦU

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hợp nhau nơi đây để chúc tụng và tôn vinh Chúa là Vua trên trời dưới đất, chúng con tin tưởng vào vương quyền của Chúa. Xin chúc lành cho những ước nguyện chúng con dâng lên, để chúng con biết dứt khoát với tội lỗi và sống thánh thiện, để chúng con biết sống chứng nhân cho Chúa giữa lòng xã hội.

Lạy Chúa là Vua Vũ Trụ, xin cho chúng con nhận biết quyền năng và tình thương của Chúa, để tất cả được trở nên hợp nhất trong Nước Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin, để  chúng con thấy Chúa không ngừng lôi kéo cả thế giới về với Người. Xin dạy chúng con luôn cộng tác với Chúa để xây dựng Nước Trời ngay trong cuộc sống này, nhờ biết đẩy lui sự dữ và kiến tạo an bình yêu thương. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Vua cai trị mọi loài, xin Thánh Thể Chúa là Vua cai trị lòng chúng con suốt đời. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA và KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG TÔN THỜ

Người dẫn: Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

-      Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẻo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1:  “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá! Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở mu