(Tiếp theo kỳ trước…)

 

 

Kinh Nguyện Thánh Thể

BÀI 44

Ngay giữa lòng của mầu nhiệm:
Kinh Nguyện Thánh Thể 

 

 

Khi bánh và rượu được mang lên bàn thờ, linh mục đọc một lời nguyện trên chúng, Lời nguyện trên lễ vật. Lời nguyện này là lời cầu xin cho bánh và rượu được trở thành Mình và Máu Đức Kitô. Thế rồi, chủ tế bắt đầu Kinh nguyện Thánh Thể.

Kinh nguyện Thánh Thể là kinh nguyện quan trọng nhất trong tất cả các kinh nguyện, Kinh nguyện này là trung tâm của mầu nhiệm, vì thế, không có Kinh nguyện Thánh Thể thì sẽ không có thánh lễ. Vào bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, tức là Ngài đang dâng Kinh nguyện Thánh Thể. (Xc. Lc 22:19).

Kinh nguyện Thánh Thể bắt đầu bằng lời mời tạ ơn Thiên Chúa”:

Chúa ở cùng anh chị em. – Và ở cùng cha.

Hãy nâng tâm hồn lên.    – Chúng con đang hướng về Chúa.

Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. – Thật là chính đáng.

Hãy tạ ơn! Đây là những lời rất quan trọng. Tạ ơn là cùng đích của Bí Tích Thánh Thể. Tham dự Bí Tích Thánh Thể chính là dâng lời tạ ơn Chúa trời đất vì những kỳ công tuyệt vời của Ngài, vì những việc Ngài làm hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Hôm qua: Thiên Chúa đã giải phóng dân Ngài nhiều lần, Ngài hướng dẫn họ trong mọi tình huống. Ngài tha thứ lỗi lầm của họ luôn mãi. Hôm qua, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài xuống thế gian để chữa lành, để cất nhắc chúng ta lên và để tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Người Con này đã đến và ở giữa chúng ta chỉ để thi ân giáng phúc, Ngài đã bị đóng đinh và chết trên thánh giá vì chúng ta, nhưng ba ngày sau Người đã trỗi dậy từ cõi chết.

Hôm nay: Thiên Chúa vẫn tiếp tục công việc của Ngài là khai sáng, hướng dẫn, tha thứ và cứu độ. Những ai tin vào Ngài và vào Con của Ngài đều trở  thành con cái. Ngài cũng cử Thánh Thần đến ở giữa lòng nhân loại. Như vậy, Ngài muốn ban tặng ánh sáng và sự sống vĩnh cửu cho tất cả mọi người chúng ta.

Mãi mãi: Lời hứa thánh thiêng của Ngài sẽ được hoàn tất, đó là thời của bình an, thời của sự sống vĩnh cửu, thời của gặp gỡ diện đối diện với Thiên Chúa, và thời của bữa tiệc cánh chung trên thiên quốc.

Những kỳ công tuyệt vời của Thiên Chúa hôm qua, hôm nay và mãi mãi, tất cả đều nằm trong Kinh nguyện Thánh Thể.

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập