Tuần 3

BÍ TÍCH THÁNH THỂ

I. KHAI MẠC

Hát: Dự Tiệc Thánh

ÐK. Hỡi ai người đói nghèo yếu hèn, tiệc Cha ban đang chờ con mau tới. Chính Cha là bánh thần dưỡng hồn cho muôn dân được sống no muôn đời.

 Này đây bánh từ chốn thánh trên trời, được ban xuống nuôi người trên đường dương thế. Ðây mana chân chính nuôi sống muôn đời, Cha ban cho những người nghèo đói mọi nơi.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa, Giêsu đang ngự trong phép Mình Thánh, là bánh đích thực nuôi dưỡng chúng con trên trần gian này. Chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con mỗi ngày được ăn một miếng bánh đơn sơ, nhỏ bé là thân mình Chúa, để tâm hồn chúng con luôn kết hợp mật thiết với Chúa, để được Chúa dẫn vào cuộc sống muôn đời.

Lạy Chúa, trong phép Thánh Thể, Chúa đã dùng bánh rượu làm nên Mình và Máu Thánh của Người. Bánh và rượu có thể tầm thường, nhưng lại là những gì gần gũi và cần thiết nhất cho cuộc sống của chúng con. Chính Đức Kitô đã muốn ở lại với chúng con, nên Ngài đã lập Bí Tích Thánh Thể và truyền cho bánh và rượu trở nên Thịt Máu Ngài để nuôi sống chúng con mỗi ngày.

Lạy Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết sống sung mãn với mầu nhiệm Thánh Thể, hết lòng yêu mến Chúa và siêng năng tham dự thánh lễ, rước Mình và Máu Chúa cách xứng đáng, để chúng con luôn xác tín rằng: Bí Tích Thánh Thể chính là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Giáo Hội và nơi mỗi người chúng con. Amen

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban Mình và Máu Ngài làm của ăn, của uống nuôi dưỡng chúng con trên con đường tiến về cùng Chúa Cha.

Cộng đoàn: Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì giữa cuộc đời này chúng con không phải bước đi trong tối tăm, nhưng chúng con đã có một con đường để bước đi, để nỗ lực và để đạt tới cùng đích của đời mình.

Người dẫn: Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố của cuộc đời.

Cộng đoàn: Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cho chúng con biết dùng Lời Chúa, để làm chuẩn mực cho mọi quyết định, chọn lựa và hành động của chúng con.

 Người dẫn: Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã mời gọi chúng con hướng về quê hương Nước Trời, qua nẻo đường khiêm nhu, phục vụ, từ bỏ và tuân phục ý Chúa.

Cộng đoàn: Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa giữa muôn nẻo đường trần gian, xin cho chúng con can đảm lựa chọn con đường của Chúa.

 Người dẫn: Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã trở nên người phàm như chúng con, cùng đồng hành với chúng con, nên Chúa thấu hiểu những gánh nặng, những yếu đuối của phận người chúng con.

Cộng đoàn: Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì đã ban Chúa Thánh Thần tiếp sức, nâng đỡ chúng con để chúng con khỏi vấp ngã trên đường tiến về nhà Cha.

IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm 5 Sự Sáng

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 27-28).

Lạy Chúa, thay cho nghi thức xưa thời Môsê Chúa muốn chúng con được tham dự vào sự sống của Chúa qua việc đón nhận Bánh và Rượu đã được thánh hiến làm lương thực nuôi sống linh hồn.

Xin cho chúng con khi được Mình và Máu Con Cha bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.

Xin khắc ghi lề luật Chúa trong lòng chúng con, để chúng con trở thành dân của Chúa và Chúa sẽ là Chúa của chúng con.

Xin cho con được thông hiệp vào sự sống của Chúa mỗi khi con rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao qúy. Vì Chúa là Đấng cứu độ con là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Tất cả nẻo đường Chúa là tình yêu và chân lý, dành cho những ai giữ tron minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Đó là Lời Chúa.

Suy niệm Lời Chúa

Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố : "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban sẽ là thịt tôi". Nhiều người Do Thái và có một số trong các môn đệ Chúa đã cho lời đó là ngoa ngôn, là khoác lác, mị dân nên bỏ Chúa mà đi.

   Quả thật là điều khó chấp nhận khi không có đức tin soi sáng và trợ lực. Vì làm sao một người có thể lấy thịt mình mà cho người ta ăn. Người nói đó có thể là người điên nói nhảm ? Nhưng nhờ đức tin, ta tin thật Đức Giêsu đã lấy máu mình để tẩy rửa ta sạch tội lỗi, và lấy thịt mình để nuôi ta. Có gì mà Thiên Chúa không làm được ? Có gì mà tình yêu không dám làm ? Vì quá yêu ta Chúa đã hành động như người mất trí ? Chúa không mất trí nhưng chính chúng ta không thể hiểu được Chúa đã yêu thương chúng ta thế nào.

Chúa yêu ta, Chúa ban thịt máu mình để thông ban cho ta sự sống thần thiêng. Thánh Thể nuôi dưỡng và tăng sức cho những ai sống bằng sự sống của Chúa Kitô: Bí tích này là “phương thuốc cứu chúng ta khỏi tội lỗi hằng ngày và gìn giữ chúng ta khỏi tội trọng”.Vì thế, nếu chính chúng ta không tin, không nhận lấy bánh hằng sống, bánh ban sự sống là Mình Máu Thánh Chúa thì quả là chúng ta chưa đủ khôn.

Nhưng nếu chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa mà thiếu lòng tin cậy kính mến thì chính chúng ta làm một việc điên rồ, là đáp lại tình yêu bao la của Chúa bằng tâm tình vô ơn, vô phép và độc ác nữa, vì chúng ta nhốt Chúa vào tâm hồn tội lỗi của chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với thân phận phàm hèn của một tội nhân trước mặt Chúa, chúng con xin dâng toàn thân xác, trí khôn và linh hồn chúng con cho Chúa.  Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Ngài chúng con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin giúp chúng con cảm nghiệm Chúa đang ngự trong lòng, đang sống và đang nghe chúng con nói. Chúa đang nhìn chúng con  bằng đôi mắt yêu thương. Lạy Chúa, xin dạy chúng con  đường lối Chúa, sửa chữa những lỗi lầm thiếu sót trong chúng con và giúp chúng con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa và nên giống Chúa hơn. Xin giúp chúng con hết lòng yêu mến phép Thánh Thể và năng viếng Mình Thánh Chúa luôn, vì Thánh Thể Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con. Amen.

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

 ĐK: Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh, tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình mến Cha đã dành. Biết đáp chi cho cân tình mến Cha rộng ban.

2. Giêsu bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Giêsu bao la yêu con ôi thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta.

 (Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con Chúa đã ban Mình Máu Thánh Người làm của ăn, của uống thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể, để năng nhận lãnh mỗi ngày như của ăn linh hồn không thể thiếu trong cuộc sống chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép Mình Thánh, Chúa là Bánh đích thực nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận hưởng nguồn sống thiêng liêng là Mình Máu Chúa, để được sống muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng chia sẻ sự khó nghèo của chúng con, Chính Chúa đón nhận chúng con khi chúng con rước Chúa vào lòng.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, cùng nhau dấn thân, hy sinh phục vụ chia cơm sẻ áo cho những anh chị em đang gặp khó khăn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lấy Mình Máu Thánh Người làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn dân Người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng tham dự thánh lễ, rước Mình và Máu Thánh Chúa.

  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 Hát kết: Đến muôn đời

ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong cánh tay Người, hạnh phúc nào hơn. 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400