Tuần 4

Thánh Thể - Suối Nguồn Lòng Thương Xót

I. KHAI MẠC

Hát: Chúa Là Tình Yêu

ĐK: Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.

1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.

2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan, trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa là nguồn sống, tình yêu và là ánh sáng cứu độ chúng con, chỉ nơi Chúa, chúng con nhận ra bản chất đích thực của mình. Chúng con tin tưởng và phó thác nơi lòng nhân từ Chúa, chúng con hy vọng vào lòng thương xót Chúa. Xin cũng cố niềm tin để chúng con luôn tìm được sự bình an nơi thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như Tô Ma Chúa muốn cho chúng con hãy chạm đến vết thương của lòng thương xót. Giáo Hội dành Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, để tôn kính lòng thương xót của Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, chúc phúc và chữa lành những vết thương trong tâm hồn và nơi thân xác chúng con. Xin hãy đổi mới nội tâm chúng con, để chúng con biết yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng con. Xin cũng hãy tỏ bày vinh quang Chúa trong chúng con bằng cách dùng chúng con để làm vinh danh Chúa.

  Lạy Chúa, Chúa hoàn toàn trao hiến thân mình để cứu chuộc chúng con, chúng con cũng xin được hoàn toàn hiến thân cho Chúa. Vì máu và nước tuôn trào từ cạnh sườn Chúa đã bị đâm thâu, để biểu lộ tình yêu thương và lòng nhân hậu với chúng con, xin Chúa chữa lành, đổi mới và thánh hoá chúng con, để chúng con cũng được chung phần vinh phúc của Đấng đã chết và sống lại cho chúng con. Amen 

 (Thinh lặng)

 KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

(A)           Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa nhân từ kiên nhẫn thương yêu chúng con.

(B)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, Chúa luôn trung tín ban phát mọi ơn lành cho chúng con, Chúa bỏ quên những bất trung và lỗi phạm của chúng con.

(A)           Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa biết chúng con yếu đuối, Chúa biết chúng con chỉ là cát bụi; bởi thế Chúa tỏ lòng nhân từ của Chúa cho chúng con.

(B)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đối xử với chúng con như mục tử đối xử với đoàn chiên của mình, như người cha đối xử với con cái mình.

(A)           Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, Chúa ban ánh sáng mặt trời cho người lành và kẻ dữ; Chúa tưới gội trái đất bằng mưa trời v