Tuần 4

Thánh Thể - Suối Nguồn Lòng Thương Xót

I. KHAI MẠC

Hát: Chúa Là Tình Yêu

ĐK: Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.

1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.

2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan, trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa là nguồn sống, tình yêu và là ánh sáng cứu độ chúng con, chỉ nơi Chúa, chúng con nhận ra bản chất đích thực của mình. Chúng con tin tưởng và phó thác nơi lòng nhân từ Chúa, chúng con hy vọng vào lòng thương xót Chúa. Xin cũng cố niềm tin để chúng con luôn tìm được sự bình an nơi thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như Tô Ma Chúa muốn cho chúng con hãy chạm đến vết thương của lòng thương xót. Giáo Hội dành Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, để tôn kính lòng thương xót của Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, chúc phúc và chữa lành những vết thương trong tâm hồn và nơi thân xác chúng con. Xin hãy đổi mới nội tâm chúng con, để chúng con biết yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng con. Xin cũng hãy tỏ bày vinh quang Chúa trong chúng con bằng cách dùng chúng con để làm vinh danh Chúa.

  Lạy Chúa, Chúa hoàn toàn trao hiến thân mình để cứu chuộc chúng con, chúng con cũng xin được hoàn toàn hiến thân cho Chúa. Vì máu và nước tuôn trào từ cạnh sườn Chúa đã bị đâm thâu, để biểu lộ tình yêu thương và lòng nhân hậu với chúng con, xin Chúa chữa lành, đổi mới và thánh hoá chúng con, để chúng con cũng được chung phần vinh phúc của Đấng đã chết và sống lại cho chúng con. Amen 

 (Thinh lặng)

 KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

(A)           Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa nhân từ kiên nhẫn thương yêu chúng con.

(B)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, Chúa luôn trung tín ban phát mọi ơn lành cho chúng con, Chúa bỏ quên những bất trung và lỗi phạm của chúng con.

(A)           Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa biết chúng con yếu đuối, Chúa biết chúng con chỉ là cát bụi; bởi thế Chúa tỏ lòng nhân từ của Chúa cho chúng con.

(B)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đối xử với chúng con như mục tử đối xử với đoàn chiên của mình, như người cha đối xử với con cái mình.

(A)           Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, Chúa ban ánh sáng mặt trời cho người lành và kẻ dữ; Chúa tưới gội trái đất bằng mưa trời và ban nước xuống không phân biệt người công chính hay kẻ bất lương. Chúa không khai trừ một ai trước ơn lành của Chúa.

(B)            Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa hành động nhẫn nại với người có tội cũng như với người vô tội. Chúa cho gió thổi, lúa chín vàng, nguồn nước vọt trào ra, cây cối trĩu nặng trái, cánh đồng tươi tốt ngàn hoa cho tất cả mọi người.

(A)           Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, Chúa nhân từ không ra án phạt, để cho con người có giờ trở về cùng Chúa, như Chúa phán: Ta không muốn kẻ dữ phải chết, nhưng muốn nó quay trở về cùng Ta để được sống.

 

IV.  SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Chúa 

ĐK: Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn.

Cứu Chúa chí nhân xin phán con nghe đây Lời Chúa. Chúa hãy phán đi cho con vui mừng hân hoan. Lời Ngài truyền ban bình an hồn con sẽ chan hòa. Cất tiếng hát ca tình thương bao la. Allêluia!

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tôma: Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Ngay từ buổi sáng ngày Chúa phục sinh, các ông Phêrô và Gioan đã đến mồ, tuy không thấy xác Chúa như các bà Mađalêna và Maria đã báo tin, nhưng các ông thấy vải liệm và dây băng xếp lại ở mồ. Các ông được các bà báo tin là Chúa đã sống lại, đã cho các bà gặp Ngài và Ngài còn bảo các bà báo tin cho các ông là Ngài sẽ gặp các ông ở Galilêa. Thế mà các ông vẫn còn sợ, ẩn nấp tại nhà tiệc ly.

Buổi chiều cùng ngày, Chúa đã đến với các ông, Chúa chào: "Bình an cho các con". Thấy các ông tuy vui mừng nhưng còn nửa tin nửa ngờ nên Chúa đã cho các ông xem các vết thương nơi tay và vết đòng nơi ngực Chúa.

Khi đó ông Tôma không có mặt. Sau đã được anh em kể lại sự việc Chúa hiện đến, ông không tin và còn khẳng định nếu chính ông không được xỏ ngón tay vào các lỗ đinh nơi tay và thọc bàn tay vào vết đòng nơi ngực Chúa thì ông không tin.

Lần sau khi hiện đến, Chúa đã gọi ông Tôma : "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đặt tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin" (Ga.20,27). Ông Tôma thưa lại : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con". Chúa đáp : "Vì con thấy rồi mới tin. Phúc cho ai không thấy mà tin" (Ga.20,28).

Quả thật, Chúa vì yêu thương các tông đồ mà chiều các ông thế nào, và chúng ta nên nghĩ tại sao Chúa chiều các Ngài ? Tại vì chính Chúa thương chúng ta. Cử chỉ, tâm tình của Chúa đối với các tông đồ cũng là những cử chỉ và tâm tình Chúa đối với chúng ta.

Như Chúa đã nói với ông Tôma : "Vì con đã thấy nên con tin. Phúc cho ai không thấy mà tin". Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt, nhưng nhờ đức tin, chúng ta biết mình đang được ở trước mặt Chúa Giêsu phục sinh trong nhiệm tích Thánh Thể. Đó là phúc lớn cho ta. Chúng ta hãy giục lòng tin kính mến yêu, thờ lạy và tạ ơn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được chạm vào các vết thương của Đấng Phục Sinh là  vinh dự được chạm đến lòng thương xót. Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, Hội Thánh hướng chúng con về lòng nhân lành hay thương xót của Thiên Chúa. Cuộc khổ nạn thập giá của Chúa là biểu hiện cao nhất, mạnh mẽ nhất của Lòng Thương Xót Chúa dành cho nhân loại. Trước Thánh Thể, chúng con chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ lòng Chúa xót thương, xin cho chúng con được ơn cảm nh ận tình yêu thương xót để chúng con luôn trung thành với sứ mạng loan báo phẩm giá sự sống, tình thương và ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cách yêu thương như Chúa: Yêu thương không chỉ là trao cho nhau những nụ cười xã giao, cũng không phải nắm lấy tay nhau để chào hỏi những câu dư thừa, hay chúc bình an cho nhau mà trong lòng vẫn còn tức tối. Nhưng yêu thương là phải thật lòng tha thứ cho nhau. Xin Chúa thương ban bình an cho chúng con như xưa Chúa đã ban cho các môn đệ. Amen


Hát: Ngợi Ca Lòng Thương Xót

ĐK. Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.

Chiều đồi núi Canvê năm nào Ngài chết treo thân. Thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha. Tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.

(Thinh lặng) 

V. CẦU NGUYỆN

1. Trong sứ mạng làm chứng về Chúa Giêsu Phục sinh. Giáo Hội luôn gặp những gian nan thử thách. Xin Chúa giúp cho Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, để đem tin vui Phục Sinh đến cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Đời sống bác ái và đạo đức của các tín hữu sơ khai, là chứng tá tuyệt vời về Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết noi theo gương các tín hữu sơ khai, hiệp nhất với nhau, siêng năng lãnh nhận bí tích, chuyên cần học hỏi Thánh Kinh, tích cực thực hiện bác ái và loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Xin Chúa ban ơn cho những người chưa nhận biết Chúa, nhưng luôn sống thiện hảo ngay lành, được ánh sáng Phục Sinh soi chiếu để họ nhận ra Chúa và tin yêu Người. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Xin Chúa cho mỗi người trong huynh đoàn, trong gia đình chúng con được ơn bình an đích thực mà Chúa Phục Sinh ban tặng, để chúng con được biến đổi, và dùng chính đời sống của mình làm chứng nhân cho Thiên Chúa là Đấng xót thương cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VI. KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Thắp Sáng Lên Trong Trái Tim Con

ĐK. Thắp sáng lên trong trái tim con. Tình yêu như tia nắng hồng. Bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con. Niềm tin như muôn sao sáng mờ xóa bóng tối nghi nan gọi mầm tái sinh trần gian.

Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian. Như tia nắng báo trời hừng đông. Như chim én báo tin xuân hồng. 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập