Tuần 3

Sống Tình Liên Đới

I. KHAI MẠC

Hát: Thành Tâm

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK: Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca ân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình. Làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh. 

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương nhắc chúng con lên địa vị cao sang, chọn chúng con làm dân thánh dân riêng của Chúa, một dân đã được Chúa tận hiến hy sinh cứu chuộc. Vì thế Chúa đã kêu gọi chúng con từ bỏ tội lỗi, thoát ly những đam mê thế tục xác thịt, và sống tiết độ, công chính đạo đức, nhiệt thành làm việc lành, để đời sống an vui, và tìm kiếm hạnh phúc vinh hiển trên trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình yêu và lòng thương xót Chúa, xin ban chúng con ơn quyết tâm sống công chính, luôn chu toàn bổn phận hàng ngày Chúa trao, sống vui tươi nhẫn nại hoà thuận với hết mọi người. Không đam mê xác thịt, say sưa rượu chè cờ bạc chơi bời, vì những điều đó xúc phạm đến Chúa chí ái, vì những tội đó làm cho chúng con hư hỏng xa lìa tình yêu Chúa, gây sầu khổ cho cá nhân gia đình xã hội, và Hội Thánh Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban tràn đầy Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, biến đổi trí lòng chúng con, và cho chúng con biết sống ngay lành công chính trước mặt Thiên Chúa, để lướt thắng mọi cám dỗ trần gian.  Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Xin Chúa thương xót và ban cho chúng con ơn hoán cải, để trở nên tốt lành thánh thiện hơn.  (hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát : Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con ơn sám hối, dám đi đến những hành động cụ thể, để được hưởng nguồn ơn Chúa cứu độ. (hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. (hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

 (Thinh lặng)

 

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Thánh vịnh 31 là lời tạ ơn vì tội lỗi được tha thứ; vịnh gia tường thuật kinh nghiệm đau khổ và nhận ra lầm lỗi của mình; sau khi xưng thú tội lỗi, lòng ông ngập tràn bình an. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ “Ðây là điều vua Ðavít nói khi ca tụng hạnh phúc của người được Chúa kể là công chính, mà không xét đến việc làm” (Rm 4,6).

 (A) Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,

người có tội mà được khoan dung.

Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội,

và lòng trí chẳng chút gian tà.

 

(B) Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,

thì gân cốt rã rời,

cả ngày con gào thét.

 

(A) Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,

nên sức lực hao mòn,

như bị nắng mùa hè thiêu đốt.

 

(B) Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,

chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.

Con tự nhủ: "Nào ta đi thú tội với Chúa,"

và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.

 

(A) Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa

sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân;

cho dầu nước lũ có ngập tràn

cũng không dâng tới họ.

 

(B) Chính Chúa là nơi con ẩn náu,

giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.

Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên

những khúc ca mừng con được giải thoát.

 

(A) Chúa rằng: "Này đây Ta răn dạy,

chỉ cho con biết đường lối phải theo,

để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.

 

(B) Ðừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,

phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,

nếu không, nó chẳng chịu đến gần."

 

(A) Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,

còn ai tin cậy Chúa,

luôn được Người ấp ủ thương yêu.

 

(B) Hỡi những người công chính,

hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.

Mọi tâm hồn ngay thẳng,

nào cất tiếng hò reo.

 (A)  + (B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

                 Tự muôn đời và chính hiện nay
                  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA  

Hát: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu 5,17-37

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

“Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Giết người là tội nặng đáng chết. Xã hội nào cũng lên án nặng cho kẻ giết người, nhưng lại không, hay ít để ý đến, hoặc không coi là tội khi người ta giận nhau, hoặc chửi rủa nhau là ngu là ngốc, mà cả đến những lời thóa mạ nhau là phản bội, phản quốc.

Nhưng Đức Giêsu nói rõ không chỉ giết người bằng gươm giáo, bằng súng đạn là tội đáng chết, mà cả những lời khi dễ hay thóa mạ anh em cũng là những tội đáng đưa ra tòa và sẽ bị xét xử nghiêm nhặt.

Chúa còn dạy ta phải tha thứ cho những ai xúc phạm đến ta thì ta mới đáng được Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi, và những lỗi lầm thiếu sót.

Trong kinh lạy Cha, Chúa dạy ta phải cầu nguyện, xin Chúa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Nợ đây không là nợ tiền bạc, vì chúng ta phải sòng phẳng với anh em về vấn đề tiền bạc theo lẽ công bằng. Mà nợ Chúa có ý nói đây là nợ danh dự, sự mất lòng nhau, làm mất tiếng tốt người khác cùng là những món nợ ta phải thanh toán mỗi ngày trước khi mặt trời lặn.

Chúa cũng dạy: Anh em có tha cho nhau thì mới đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Chính Đức Giêsu đang lúc tột cùng đau khổ, vì bị treo trên khổ giá bằng mấy mũi đanh luôn luôn gây tê buốt; dầu bị mũ gai làm nhức nhối, lồng ngực bị ép, vì các cơ bắp bị kéo giãn tối đa nên không thể thở ra hít vào một cách dễ dàng; máu bị mất nhiều vì các lỗ đinh; lượng nước vì thế giảm nhiều, nên nhiệt độ toàn thân lên rất cao, làm khô cổ đắng miệng, thế mà Chúa còn xin Thiên Chúa Cha tha tội cho những người làm đau khổ mình.

Lời Chúa dạy, gương Chúa làm không đủ để thức tỉnh ta sao?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa khuyên chúng con hãy lựa chọn đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa và đến với Chúa là Ðấng rao giảng sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho loài người. Chúa đã dạy chúng con các giá trị mới dựa trên lề luật của Môsê. Chúa đến để hoàn tất lề luật và giúp người ta nhận ra ý nghĩa đích thực của luật - là ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa. Giữ luật là để biểu lộ tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Giữ luật là sống mối tương quan yêu thương, chứ không phải là việc làm vì ép buộc. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành tuân giữ luật Chúa, ăn ở công minh chính trực, để tỏ lòng yêu mến Chúa. Xin cho tình yêu của chúng con dành cho Chúa luôn được làm mới lại mỗi ngày, để tình yêu ấy có sức hoán cải trọn vẹn con người chúng con và hướng dẫn chúng con sống trọn vẹn Lời Tin Mừng của Chúa. Amen


Hát: Ngài Đã Thương Ban

ĐK. Lấy gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà đền đáp muôn ân. Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài, dâng trót đời, bù đắp những ơn thiêng Ngài ơi.

1. Ngài đã ban đâu là Mình Ngài nuôi sống đoàn chiên. Ngài đã ban nào là tình thương ấp ủ dịu hiền. Ngài đã ban lương thực hằng ngày no ấm dư đầy. Vời vợi khôn sánh mối tình Ngài là quá yêu thương.

2. Ngài đã ban đâu là đạo trời soi bước trần gian. Ngài đã ban nào là ngày mai vui vầy địa đàng. Ngài đã ban đâu là niềm cậy tin mến vững vàng. Vời vợi khôn sánh mối tình Ngài là quá yêu thương.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải yêu thương nhau như Chúa thương chúng con. Xin cho chúng con biết xóa mình đi mỗi khi chúng con bị xúc phạm.

Cộng đoàn Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã làm gương cho chúng con vì Chúa đã xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những người làm khổ đau cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết yêu thương kẻ thù như Chúa dạy.

  Cộng đoàn Hát: Đâu có tình yêu thương …

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con nhận biết mình dễ nóng nảy và vì tự ái, tự kiêu nên hay làm mất lòng tha nhân. Xin Chúa cho chúng con khi đã lỗi lầm biết hạ mình làm hòa với tha nhân.

Cộng đoàn Hát: Đâu có tình yêu thương …

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi hội viên, bết từ bỏ những thói hư nết xấu, siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ, tham dự các giờ chầu chung, để được nhiều ơn Chúa mà lướt thắng mọi cơn cám dỗ.

Cộng đoàn Hát: Đâu có tình yêu thương …

(Thinh lặng)

LỜI KINH CẦU CHO NGƯỜI TRẺ

Lạy Chúa / bởi vì Chúa đặt hy vọng nơi người trẻ / để canh tân nhân loại /nên chúng con cầu xin Chúa cho họ.

Xin cho sức mạnh mới mẻ mà Chúa đổ tràn vào lòng  các bạn trẻ,/ có thể làm cho họ giương rộng đôi cánh / để nỗ lực biến đổi thế giới này nên tốt đẹp hơn.

Xin cho ước muốn xây dựng một xã hội huynh đệ / và chân thực của các bạn trẻ được trở thành hiện thực.

Xin cho lòng quảng đại / và lý tưởng không hề phai nhạt của các bạn trẻ / vẫn mãi mãi trung trinh mặc dầu có biết bao chua cay đắng đót.

Xin cho mỗi người trong họ biết đáp lại lời Chúa kêu mời / đi trên con đường mà Chúa đã vạch sẵn cho họ, / và xin Chúa thực hiện giấc mơ của Chúa trên chính cuộc đời của họ.

Xin cho các bạn trẻ đặt lứa tuổi thanh niên của mình / trên ân sủng ngàn đời tươi trẻ của Chúa / và xin cho họ biết gắn bó / với một Thiên Chúa mãi mãi vẫn là mùa xuân tươi mát.

Nhờ sức hăng say không bao giờ phai nhạt, / xin cho các bạn trẻ biết làm cho niềm hy vọng / của những người đi trước lại được chấp cánh bay cao / và cộng tác vào việc nâng dậy những hy vọng đã một lần ngã quỵ.

Xin cho các bạn trẻ giữ gìn được ý chí trao ban phục vụ/ và xin cho họ không bao giờ ngã quỵ / dưới những nanh vuốt của lòng ích kỷ.

Xin cho khát vọng yêu thương của các bạn trẻ không bao giờ ngưng đọng / và xin cho con tim của họ/ ngày càng mở ra với mọi người anh em như chính Chúa vậy. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ     

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

    Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

Hát kết: Tâm Tình Hiến Dâng

ĐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập