Tuần 4

Ngôi Lời Nhập Thể 

I. KHAI MẠC

Hát: Chúa Là Tình Yêu

ĐK: Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.

1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.

2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa dành cho gia đình chúng con, nhất là Chúa đã chẳng ngại đến để chia sẻ cuộc sống nghèo khó như chúng con. Nhưng lạy Chúa, nhiều lần chúng con đã chẳng để ý đến Chúa, chẳng đáp lại những tình cảm Chúa. Xin Chúa tha lỗi cho chúng con. Ước gì những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, chúng con chuẩn bị tâm hồn thất tốt để đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Xin ban ơn và làm cho tâm hồn chúng con trở nên trong sạch, xin ban thêm lòng mến để chúng con có được niềm vui và bình an khi được Chúa đến viếng thăm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến thờ lạy Chúa. Chúng con khao khát được Chúa hạ sinh trong tâm hồn chúng con xiết bao. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Thiên Chúa đã muốn Con của Ngài xuống thế làm người để cứu độ chúng con. (hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn (hát): Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để cứu chuộc chúng con, Chúa đã đến trần gian, mặc lấy thân xác con người và sống giữa chúng con. (hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn (hát): Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đích thân đến với chúng con bằng một cung cách thật gần gũi và bình thường. (hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn (hát): Xin Chúa thương xót chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG TẠ ƠN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Ánh Sáng đích thực cho chúng con và cho toàn thế giới, chúng con chúc tụng, yêu mến và thờ lạy Chúa. Xin Chúa hãy chiếu dọi ánh sáng Chúa trong tâm hồn và trong suốt cuộc đời chúng con.

Cộng đoàn Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời.

Người dẫn: Lạy Chúa Thánh Thể là ánh sáng không bao giờ tàn lụi, chúng con chúc tụng, yêu mến và thờ lạy Chúa. Xin làm cho chúng con phản chiếu ánh sáng của Chúa, để qua cuộc sống chúng con, ánh sáng Chúa không ngừng được chiếu dãi vào trần gian, xua tan đi những đêm đen của tội lỗi, của bất hạnh.

Cộng đoàn Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống….

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là ánh sáng chân lý vĩnh cửu, chúng con chúc tụng, yêu mến và thờ lạy Chúa. Xin dẫn dắt chúng con đi trong đường lối Chúa.

Cộng đoàn Hát Trời cao hãy đổ sương xuống….

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là ánh sáng của tình yêu, chúng con chúc tụng, yêu mến và thờ lạy Chúa. Xin chiếu tỏa trên chúng con ánh sáng yêu thương của Chúa.

Cộng đoàn Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống….

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

 ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Bà Êlizabéth có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nadaréth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlizabéth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm Lời Chúa:

Ngay từ đầu khi nguyên tổ loài người phản bội tình yêu của Thiên Chúa mà thành nô lệ cho Satan, thì Thiên Chúa có ngay kế hoạch giải thoát loài người, là ban cho loài người một Đấng Cứu Thế có quê hương, có tổ tiên từ loài người.

Sau thời gian lâu dài, nhân loại cảm nghiệm được xa Thiên Chúa, bỏ Thiên Chúa thì phải khổ đau nhục nhã là thế nào. Ý thức được điều ấy, các thánh tổ phụ đã kêu cầu Thiên Chúa đến viếng thăm. Các thánh ngôn sứ đã cho biết những điềm tiên báo Đấng Cứu Thế đến và những gì người ta phải làm để đón Đấng Cứu Thế.

Thời gian sửa soạn đã viên mãn. Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến với một trinh nữ mà Thiên Chúa đã tiên liệu để trinh nữ ấy có đủ tư cách làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Sứ thần đã vào nhà trinh nữ Maria tại Nazaréth.

Có thể thiên sứ đã bỡ ngỡ trước sự trong trắng và thánh thiện của trinh nữ mà chưa bao giờ thiên sứ đã thấy, ngay trong tất cả chín phẩm thiên thần. Nên sứ thần đã cung kính chào trinh nữ: Mừng vui lên trinh nữ diễm phúc. Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ đặt Người lên ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người. Người sẽ hiển trị nhà Giacob và vương quyền Người sẽ tồn tại muôn đời. (Lc.1,26-34).

Trinh nữ thắc mắc, vì trinh nữ đã muốn trọn đời khiết trinh. Nhưng khi nghe thiên sứ giải thích, trinh nữ đã rõ kế hoạch của Thiên Chúa nên khiêm nhường thưa "Xin vâng" với lòng chân thành tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Tức thì Thánh Thần lấy chính huyết nhục của trinh nữ tạo dựng nên trong lòng trinh nữ một bào thai. Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhận lấy bào thai ấy làm thân hữu hình của mình, để sinh ra làm người, ở giữa loài người và nên anh em cùng huyết nhục với mọi người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sứ điệp Tin Mừng các ngày Chúa Nhật Mùa Vọng kêu gọi chúng con hãy tỉnh thức, sám hối, dọn tâm hồn và hãy vui lên để đón Chúa đến. Chúng con đang sống những ngày cuối Mùa Vọng, đang tiến gần đến Mầu Nhiệm Chúa giáng sinh làm người. Cùng với Ðức Mẹ Maria - người đã cộng tác vào chương trình cứu độ bằng lời “xin vâng”. Chúng con muốn sống theo gương Đức Mẹ biết khiêm tốn và xin vâng qua những công việc bình thường xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình. Xin cho chúng con cũng biết tự do đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi làm cho Chúa được sinh ra mỗi ngày trong đời sống trần thế bằng yêu thương. Amen


Hát: Trông Chờ Chúa Đến

ĐK: Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa chính Chúa Ngôi Hai trần gian ngóng trông đêm ngày.

1. Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than tâm tư bao hoang mang con xin thiết tha nài van. Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng, dẫn con về nơi nghĩ ngơi trong an bình.

2. Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp van xin Chúa thương thứ tha tội lỗi con. Con xin sẵn sàng bước theo đường lối Chúa. Chúa dẫn đưa con sướng vui tràn tâm hồn.

 (Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa là Ngôi Lời Thiên Chúa vinh quang đã mang lấy thân xác và thân phận con người, sinh ra làm người ở giữa chúng con.

Cộng đoàn Hát: Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.

2.    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì thân xác Chúa được tạo dựng nên bởi huyết nhục của Đức Trinh Nữ Maria, nên Đức Maria đã thật sự là Mẹ Đấng Cứu độ trần gian và là người của Thiên Chúa ở với chúng con.

Cộng đoàn Hát: Để Chúa đến trong cuộc đời,…

3.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và tuyên xưng Đức Maria dù đã sinh ra Chúa Cứu Thế, nhưng Đức Maria vẫn trọn đời khiết trinh. Xin vì Đức Maria cho chúng con được nên anh em với Chúa.

Cộng đoàn Hát: Để Chúa đến trong cuộc đời,…

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm suy tôn Chúa là vua tình yêu và là vua muôn vua hằng ở với chúng con.

Cộng đoàn Hát: Để Chúa đến trong cuộc đời,…

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

 Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Xin Vâng

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập