Tuần 5

thành tâm trở về cùng Chúa

I. KHAI MẠC

Hát: Thành Tâm

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh. Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK: Một tình yêu bao la tháng năm lần bước qua, khúc ca ân ái còn trầm hoà: Nguồn yêu mến không bờ bến đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền. Quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế Chúa ân ban chính Thịt Máu mình. Làm thần lương truyền ban sức thiêng ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh nhỏ bé của Bí Tích Tình Yêu này. Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Nơi đây, chúng con biết rằng Chúa đang chờ đợi chúng con như người Cha nhân lành chờ đợi người con hoang đàng trở về. Cho dù chúng con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, và dù thế gian không đón nhận chúng con nhưng Chúa luôn dang rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con khi chúng con thành tâm sám hối trở về cùng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Thần Khí, chúng con biết từ bỏ con người củ để trở về bên lòng Chúa xót thương. Xin dạy chúng con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm và những thiếu sót của chúng con, để trong giờ thánh này chúng con cảm nếm được tình yêu vô biên của Chúa đang chờ đợi chúng con. Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua hình ảnh người con hoang đàng, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình sám hối của mỗi người chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng cái chết tự hiến mà đem lại cho chúng con ơn tha tội, xin cho chúng con là những tội nhân biết siêng năng, khao khát tìm đến để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với ơn tha tội, Chúa đã ban sự sống của Chúa cho chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể, xin cho chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận sức sống nơi bàn Tiệc Thánh Thể Chúa. (Hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con là những tội nhân, biết trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để được sống trong tình yêu thương của Chúa. (Hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn Hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Giờ đây trong tâm tình chúc tụng ngợi khen, kính mời cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa bài thánh ca chúc tụng trong thư của thánh Phaolô gửi Philipphê (Tc Pl 2,6-11)

 

Ðức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta.

Người là Ðấng Công Chính, chết cho kẻ bất lương

hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

Thân xác Người đã bị giết chết

nhưng đã được phục sinh nhờ Thánh Thần.

 

(A) Ðức Giêsu Kitô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

 

(B) nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, *

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

 

(A) Người lại còn hạ mình

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

(B) Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn  Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

(A) Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái qùy;

 

 

(B) và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

"Ðức Giêsu Kitô là Chúa."

(A)+ (B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

   (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca 15,1-3.11-32

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:

"Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa... Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

"Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Nói đến chương 15 của Tin Mừng Thánh Luca, đây được xem là trang Tin Mừng đẹp mà mỗi lần chúng ta có dịp nghe, đọc và suy niệm. Trong chương 15 này nói về ba dụ ngôn: con chiên bị mất; đồng bạc bị đánh mất; người con hoang đàng (người cha nhân hậu). Tất cả dụ ngôn này đều nói lên Lòng Thương Xót và lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho con người nói chung, cách riêng những người tội lỗi.

Đoạn Tin Mừng mà Thánh Luca vẽ lên một bức tranh trong đó có ba nhân vật được đề cập đến. Bức tranh này là dụ ngôn nói về người con hoang đàng, hay nói cách khác còn gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu. Chúng ta thử tìm hiểu từng nhân vật trong câu truyện.

Khi nói đến người cha thì vai trò người cha luôn bao dung, yêu thương và tôn trọng tự do của con cái, vì thế ông sẵn sàng chia gia tài cho bất cứ người con nào muốn xin ông. Và người cha nhân hậu này có hai con trai như Tin Mừng thuật lại: người con cả và người con út. Với lòng bao dung của người cha mà người con út đã xin cha chia gia tài, điều này cũng có nghĩa anh muốn được sống tự do. Chính sự tự do và của cải anh có đã đưa người con út này đến con đường hưởng thụ, ăn chơi phung phí. Kết cục là sa đoạ cả vật chất lẫn tinh thần: bán mình làm nô lệ, chăn heo để kiếm ăn. Tuy nhiên, khi hối hận muốn trở về, xét thấy một cách nào đó, anh muốn thoát khỏi cảnh khổ cực, đồng thời anh nhận ra lỗi lầm của mình và tình thương của người cha dành cho anh.

Người anh cả thì ngược lại, dường như anh có một cuộc sống chuẩn mực đạo đức, chu toàn trách nhiệm và phụng dưỡng cha già một cách thật chu đáo. Thế nhưng, trong con người anh cả này lại hình thành lên tính cách kiêu ngạo, anh không chấp nhận người em út của mình, anh tỏ ra thái độ dửng dưng và vô cảm đối với người em mình. Anh cũng không bằng lòng về sự tha thứ của người cha. Anh nhất quyết loại trừ nó. Chính thái độ đó, anh được liệt kê vào nhóm người kinh sư và pharisêu. Họ luôn có cái nhìn không đẹp về những người tội lỗi.

Từ hình ảnh người anh cả và người em út trong dụ ngôn, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Tôi và bạn có đôi lúc là người con út tức là người con hoang đàng. Chúng ta là những người con tệ bạc đã bỏ Chúa để nghe tiếng gọi của dục vọng, thế gian, tội lỗi. Bao nhiêu lần chúng ta đã sa ngã, đã phạm tội, đã làm những điều bất chính, đã bỏ ngoài tai những lời nhắn nhủ yêu thương của Chúa, của Giáo Hội.

Có đôi lúc chúng ta là những kinh sư và pharisêu, khi tôi và bạn là người anh cả. Chúng ta sống hẹp hòi, hận thù và đố kỵ, nhất quyết không chấp nhận tha thứ cho anh chị em mình, khi tha nhân có sai lầm, quyết chí trả thù người ta xúc phạm, ghen tỵ phá hoại.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là mục tử nhân lành, xin gỡ chúng con khỏi các thói tục thế gian như tiền tài, danh vọng, chức quyền, nó giam giữ chúng con xa Thiên Chúa. Xin bồi dưỡng chúng con bằng Mình Máu Chúa, để chúng con được vui sống trong tình Chúa yêu. Xin đừng để một ai trong chúng con phải hư mất đời đời, nhưng xin khoan dung tha thứ và đưa chúng con về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con được theo gương Chúa, quên mình cho đồng loại, để những người chưa biết Chúa hay biết mà đã xa và quên tình Chúa, được Chúa thanh tẩy và yêu thương. Amen.

(Thinh lặng)

 Hát: Con Nay Trở Về

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng, nay mến yêu thương tình đáp tình 

ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt cỏ thừa 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, vì thế, Hội Thánh cần thể hiện lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa dành cho con cái mình. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn thể hiện lòng nhân hậu và xót thương với hết mọi người, đặc biệt là với những người tội lỗi, và kiên nhẫn mời gọi họ quay trở về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Từ bỏ nếp sống tội lỗi và quay về với Chúa là điều mà mỗi Kitô hữu cần phải thực hiện trong mùa Chay thánh này. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết hồi tâm, đoạn tuyệt với tội lỗi, để chuẩn bị và xứng đáng đón mừng đại lễ Phục Sinh sắp tới. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Qua thực trạng xã hội đầy bạo lực ngày nay, cho thấy nhiều người ngày càng thờ ơ với lời mời gọi sống yêu thương, tha thứ, bao dung. Chúng con hiệp lời cầu xin cho những người lớn, luôn ý thức trách nhiệm của mình, là làm gương sáng cho lớp trẻ về đời sống đức tin, đức ái, để mọi người, mọi nhà, mọi môi trường xã hội, cùng góp sức tái thiết nền văn minh tình thương như Chúa hằng mong ước. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Ganh tị và ghen ghét gây ra biết bao đau khổ cho con người. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con, có một trái tim quảng đại, và luôn sống bác ái yêu thương như Chúa dạy, để làm cho danh Chúa được vinh sáng mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ                 

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích(Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Lạy Chúa

ĐK. Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn. Con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập