Con đường Chúa đi là con đường tình yêu, và đỉnh cao của con đường tình này chính là cái chết trên Thập giá. Bởi vì “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13)……………………Đó là lời dẫn khai mạc ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM 2015 của Cha xứ Phao lô Maria.

Sau lời dẫn khai mạc, bắt đầu là Thánh giá nến cao, Cha xứ Phao lô Maria, mười một môn đệ Chúa, và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Khiết Tâm đã ngược dòng thời gian để suy niệm mười bốn Đàng Thánh Giá Chúa trong tâm tình là những người con tội lỗi được nhận ra tình yêu của Chúa.

CHẶNG THỨ NHẤT : CHÚA GIÊSU BỊ XỬ ÁN

Đọc Lời Chúa trích Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha... Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: "Đây là vua các người! " Họ liền hô lớn: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? " Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da." Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá.” (Ga 19 13-16)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dậy chúng con “Anh em đừng đoán xét, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”. (Mt 7,1). Xin cho chúng con tránh xa được những thái độ ganh ghét gây chia rẽ và hỗn loạn trong cộng đoàn giáo xứ. Xin cho mỗi thành viên, mỗi hội đoàn nỗ lực xây dựng giáo xứ thành một Cộng đoàn huynh đệ và hiệp thông.

CHẶNG THỨ HAI : CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
  Đọc Lời Chúa trích Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá." (Ga 19,16-18).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu,  xin dậy chúng con nhân đức Hiền lành và Khiêm nhường của Chúa, và mở mắt chúng con để chúng con được nhìn thấy Chúa nơi các an hem trong Cộng đoàn. Nhờ đó chúng con có được thái độ xứng hợp để xây dựng Cộng đoàn của chúng con thành một Cộng đoàn huynh đệ.

CHẶNG THỨ BA : CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
 

 Đọc Lời Chúa Trích Sách Ngôn Sứ I-sai-a : “ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.” (Is 50,5-7).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu,  xin cho Giáo xứ chúng con trở thành cộng đoàn của những tín hữu tràn đầy hy vọng. Những con người chỉ biết cậy trông vào Chúa là thuẫn đỡ, là sức mạnh, là Niềm hy vọng duy nhất của chúng con.

CHẶNG THỨ BỐN : CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ
  Đọc Lời Chúa trích Tin Mừng Theo Thánh Luca : “Ông Si-mê-ôn nói với bà Maria... “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.” (Lc 2,35).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu,  xin cho các linh mục, tu sĩ, những người sống đời sống thánh hiến, luôn cảm nghiệm được tình thương nhân từ của Chúa, và hân hoan làm chứng tá cho tình yêu đó bằng đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

CHẶNG THỨ NĂM :  ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA
 

 Đọc Lời Chúa Trích Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô : Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. (Mc 15,21-22).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho mọi người ý thức được rằng: tình yêu và sự chia sẻ làm nảy sinh ra sự phát triển đích thực của xã hội. Cách riêng, xin cho cộng đoàn Giáo xứ chúng con biết tích cực dấn thân vào các công việc bác ái.
 
CHẶNG THỨ SÁU :  THÁNH VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA
 

 Đọc Lời Chúa Trích Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en : Có lời ĐỨC CHÚA phán : “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt... (Ed 11,19-20).

Cầu nguyện: Lạy Chúa,  xin cho Giáo xứ và các Cộng đoàn tu trì chúng con “trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng” của thế giới hôm nay.

CHẶNG THỨ BẢY :  CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI
  Đọc Lời Chúa Trích Sách Ngôn Sứ I-sai-a : “Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa, cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. (Is 52,14-15)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu,  Chúa đã mang lấy thân xác yếu đuối để chúng con được trở lên mạnh mẽ. Chúng con xin dâng những cụ ông, cụ bà, và người đau yếu, bệnh tật trong Giáo xứ cho Chúa. Xin ban ơn để họ được bình an trong tuổi già, và đủ sức chịu đựng những đau đớn thể xác. Xin cho chúng con là những con cháu trong gia đình biết hiếu thảo quan tâm chăm sóc, để ông bà cha mẹ chúng con không còn trong cảnh cô đơn buồn tủi.
 
CHẶNG THỨ TÁM : CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Đọc Lời Chúa Trích Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca : “ Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! " Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? " (Lc 23,27-31).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là nguồn an ủi đối với những ai kiếm tìm Ngài. Xin ban cho chúng con, những người sống Đời Thánh Hiến, Niềm vui của Chúa.

CHẶNG THỨ CHÍN :  CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Đọc Lời Chúa Trích Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc : “Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: "Bạo tàn! " mà Ngài không cứu vớt? Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn... Luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công chính, nên chỉ còn thứ công lý vày vò.” (Kb 1, 2-5).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu,  Đấng đã vượt thắng các cám dỗ của ngẫu tượng nơi hoang địa, xin dậy mỗi người chúng con biết quyết tâm quay về với Chúa sau những lần bất tính, bất trung.


CHẶNG THỨ MƯỜI :  QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC GIÊSU

Đọc Lời Chúa Trích Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được." Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. (Ga 19,23-24.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường sâu thẳm, trong xã hội hôm nay bạo lực và các hành vi lạm dụng đang diễn ra khắp nơi. Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức về phẩm giá cao cả của con người, để chúng con tích cực xây dựng gia đình và Giáo xứ thành những cộng đoàn yêu thương và biết tôn trọng phẩm giá của người khác.
 
CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT :  CHÚA  GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Đọc Lời Chúa Trích Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca : “Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm. (Lc 23,33-34).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu chịu Đóng Đinh, chính tội lỗi chúng con đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và xin đổ đầy tâm hồn chúng con Lòng Thương Xót của Chúa, để chúng con sẵn lòng tha thứ cho anh chị em, như Chúa đã tha thứ cho chúng con.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI :  CHÚA  GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Đọc Lời Chúa Trích Tin Mưng Theo Thánh Lu-ca : “Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Người này đích thực là người công chính! " Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.(Lc 23,44-48).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã phán: “Khi nào Ta được đưa lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,32), xin hãy kéo chúng con lên khỏi cuộc sống tầm thường vô nghĩa để chúng con biết quên mình phục vụ tha nhân.
 

CHẶNG THỨ MƯỜI BA :  HẠ XÁC CHÚA  GIÊSU

Đọc Lời Chúa Trích Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống.” (Ga 19,38).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Đức Mẹ Sầu Bi, xin dậy cho mọi người trong Giáo xứ chúng con tuân giữ giới răn cao trọng nhất là: mến Chúa và yêu người. Xin giúp sức cho chúng con biết mở lòng ra với tha nhân, xem họ là người thân cận, để chăm sóc và xoa dịu vết thương thể xác cũng như tinh thần. Chúng con cầu nguyện cho các bậc cha mẹ biết quảng đại đón nhận con cái mà Chúa ban tặng. Cuối cùng, xin Mẹ an ủi những gia đình đang khóc thương người thân đã ra đi.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN :  TÁNG XÁC CHÚA  GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI

Đọc Lời Chúa Trích Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.” (Ga 19, 38-42).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức về căn tính Kitô hữu của mình, để ngày càng cố gắng “trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” (Rm 8,29). Đặc biệt, trong Năm  Tân Phúc Âm hóa Đời sống Giáo xứ, xin cho chúng con siêng năng cùng nhau tham dự Thánh lễ và các cử hành phụng vụ; chuyên cần lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.

 

Tin khác

Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập