Tuần 1

Hoa Mân Côi

I. KHAI MẠC

Hát: Con Thờ Lạy

ĐK: Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu, người liều mạng sống vì người mình yêu 

1. Có ai trên trần thế, đã liều mạng sống vì người mình yêu, mà Chúa đã liều mạng sống vì con.

2. Suốt đời những ngược xuôi, suốt đời chỉ biết tùng phục lệnh Cha, để sống cuộc đời gian khổ vì con.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa là Cha nhân từ, xin cho chúng con cảm nghiệm được lời kinh Đức Mẹ Thánh Thể mà cha thánh Êma đã xướng rằng: Mẹ đã đón nhận Lời Thiên Chúa vào tâm hồn trong trắng, nên đã được phúc cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể trong thân xác khiết trinh, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần”. Khi Đức Maria vội vã đi thăm bà chị họ Isave trong lúc cần được giúp đỡ. Xin cho chúng con cũng vui mừng trong Chúa, khi chúng con có thể vội vã đi thăm người khác để mang Chúa đến với họ, như chúng con chia sẻ nhu cầu và sự mừng vui của họ. Cùng với Đức Maria, xin cho chúng có thể trở thành một ân phúc cho họ.

Ước gì trong tháng Mân Côi chúng con được cùng với Mẹ đến với Chúa. Xin ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con để chúng con có thể trở nên thánh thiện hơn, trở nên những người con đẹp lòng Chúa hơn, trở nên những người anh em hòa thuận, thương yêu nhau hơn ngay trong chính gia đình của Chúa. Amen

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG  

(Thinh lặng) 

II. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Ngắm Năm Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 3, 16-17).

Lời phán ấy chính là âm vang câu mở đầu Bài Ca Người tôi trung Giavê trong sách Isaia. “Đức Chúa muốn người hiến thân làm lễ vật đền tội… Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. (Is 53, 10-11). Phép rửa tại sông Giođan báo trước hiến tế trên thập giá và cuộc Phục Sinh của Ngài. “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !” (Lc 12, 50).

Lạy Chúa Giêsu, qua tiếng phán từ trời cao, chúng con nhận ra sứ mạng của Chúa là sứ mạng tha thứ, yêu thương và hòa giải, Ngài đến không phải để kết án mà để biện hộ, không phải để tiêu diệt mà để chữa lành. không tìm người công chính mà đến vì kẻ tội lỗi. Ngài đến đưa muôn dân về hiệp nhất với Cha trên trời.

Xin cho chúng con tin tưởng đến với Chúa, để được đón nhận ơn hòa giải và thứ tha. Vì Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

 (đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng,1 kinh Sáng Danh)

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lời Hằng Sống

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.

 ÐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Xuyên suốt dòng lịch sử của Giáo Hội và của cả nhân loại, Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ các tín hữu như một người Mẹ hiền che chở đàn con. Mẹ đã âm thầm dõi theo từng bước chân của Giêsu, Con Mẹ; và Mẹ cũng tiếp tục ân cần chăm sóc và cùng cầu nguyện với những người tiếp bước theo Đức Giêsu.

Qua từng Kinh Kính Mừng, chúng ta lặp lại lời của sứ thần Gabriel nói với Mẹ: “bà đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà.” Sự bất trung đã khiến con người đánh mất ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho họ ngay từ khi được tạo dựng. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi con người,  Ngài vẫn dõi theo và chuẩn bị mọi sự để thực hiện một cuộc giải cứu con người. Ngài đã chọn Đức Maria như một tinh hoa của sự chuẩn bị này. Ngài đã chọn một con người để cộng tác với Ngài. Đây là một hồng ân tuyệt vời khiến cả thế nhân và thiên thần phải vui mừng: “bà đầy ơn phúc.” Chính chúng ta cũng được thông dự vào niềm vui ấy, vì Thiên Chúa đã tỏ tình thương đối với con người một cách cụ thể nơi Mẹ. Hơn nữa, qua Mẹ và nhờ Mẹ, con người từ nay không còn là loài thất sủng nữa, nhưng nhận được ân sủng dồi dào, và còn hơn cả trước khi con người sa ngã nữa, nhờ Đức Giêsu, Con của Mẹ. Từ nay con người không còn phải mặc cảm trốn chạy trước sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng con người được Thiên Chúa ở cùng: “Đức Chúa Trời ở cùng bà.” Đây là niềm vui vượt trên mọi niềm vui. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mang lại ý nghĩa cho sự hiện diện của con người trong cuộc sống này.

Mẹ đã được đặt lên làm Đức Mẹ Chúa Trời, nhưng không vì thế mà Mẹ quên chúng ta. Ngược lại, Mẹ càng dõi theo và thương yêu chúng ta hơn. Chính nhờ ân sủng mà Mẹ nhận được, Mẹ sẽ dễ dàng dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có đủ lý do để cầu xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta “khi nay và trong giờ lâm tử”.

Kinh Mân Côi không thể được đọc như những câu niệm chú, nhưng đó là một lời kinh sống động, qua đó chúng ta đặt cả tâm tình và cuộc sống của chúng ta dâng lên Mẹ và tâm sự với Mẹ. Đây là một lời kinh bình dân nhưng đầy ý nghĩa. Chính sự bình dân này mà kinh Mân Côi trở nên những đóa hoa dại đồng nội trao tặng Mẹ. Đó là những đóa hoa mang vẻ đẹp tự nhiên và không nhuốm màu vật chất, nhưng mang tâm tư của cả một tâm hồn.

Cầu nguyện

Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm trên hành trình cuộc đời, với biết bao phấn chấn, niềm vui và cả những âu lo với nỗi buồn. Mẹ hiểu những tâm tư, ước vọng của chúng con. Xin Mẹ cùng san sẻ cuộc sống với chúng con, để chúng con thêm tin tưởng vào cuộc sống này, và như Mẹ, nhận ra Chúa hiện diện trong mỗi ngày sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết chạy đến cùng Mẹ, để tận hưởng nguồn suối mát tình thương. Amen.


Hát: Linh Hồn Tôi

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a), thần trí tôi mừng vui vời vợi, trong Đấng Cứu Chuộc tôi, Chúa đã dủ thương (vì Chúa đã dủ thương), đoái nhìn phận hèn tôi tá  (Vì vậy đến muôn đời) vì vậy đến muôn đời, (ngàn đời cùng cất tiếng lên,) sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, Danh Người là Thánh, lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bảo bọc những ai kính sợ Người. 

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao, và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

(Thinh lặng) 

 

IV. CẦU NGUYỆN (Mời cộng đoàn đứng)

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là hình ảnh của Chúa Cha, Đấng giầu lòng thương xót, Chúa đã viếng thăm chúng con và đang hiện diện với chúng con trong giờ thánh này.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết năng chạy đến với lòng thương xót Chúa và sống bác ái với hết mọi người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quyết tâm thực hành đức bác ái, để đẹp lòng Chúa, để bớt tội lỗi, để bảo toàn an vui hạnh phúc cho chúng con và cho anh chị em chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn thực hiện đức bác ái của Chúa với mọi người, ở mọi nơi trong mọi sự, để đời sống bác ái chúng con là một chứng nhân sống động của Chúa. 

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi ngày chúng con chứng kiến biết bao đau khổ trong cuộc sống: đau khổ vì bệnh tật, vì quá nghèo túng, đau khổ tinh thần vì thảm họa môi trường đang hoành hành trên quê hương chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa ban cho những anh chị em đang gặp thử thách được vững mạnh trong niềm tin yêu và hi vọng, hầu có thể vui sống trong ơn nghĩa Chúa.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên thế giới ngày nay, chiến tranh và tội ác vẫn còn đang tiếp diễn, gây ra biết bao tang tóc cho nhân loại.

Cộng đoàn: Xin Chúa thức tỉnh lương tri con người để họ từ bỏ ác tâm mà nỗ lực xây dựng một thế giới hoà bình và hạnh phúc.

 V. KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 (Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Hoa Mân Côi

ĐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.

Khi an vui thái hòa, như lời thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần. Như khi Mẹ gặp lại Con Chúa, kết hoa kính để dâng Mẹ.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400