Tuần 3

       Đức Giêsu - Đấng Được Sai Đến

I. KHAI MẠC

Hát: Chúa Vì Yêu

1. Chúa vì yêu chúng con, mà Người mặc tính nhân loại. Chúa vì yêu chúng con bỏ lầu vàng xuống thế năm xưa. Hang đá xứ Belem Chúa nằm mượn ấm hơi lừa, lạnh lùng sương rơi ngập lối chỉ vì thương con tội lỗi.

ĐK: Ôi vì yêu chúng con mà thân Chúa nát tan rã rời, còn chi đâu Chúa hỡi, tấm thân Chúa khấng chịu vì con.

2. Chúa vì yêu chúng con, phận lạc loài chốn ba đào. Chúa vì yêu chúng con ngự nhà chầu mãi mãi nuôi con. Con biết lấy chi đây, đáp đền lòng Chúa nhân hiền. Một lòng suy tôn trìu mến, một tình yêu không bờ bến.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Đấng cứu chuộc muôn dân trông đợi. Thiên Chúa Cha đã hứa ban tặng Con yêu dấu của Ngài cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ đã gần kề.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang hân hoan đón chờ ngày Chúa Giáng Sinh. Mỗi dịp Giáng Sinh về là chúng con đều rất vui, nhưng nhiều khi chúng con đã quên mất Chúa là trung tâm điểm của đại lễ, mà thay vào đó chúng con xem ngày này như một dịp lễ hội, để nghỉ ngơi, để vui chơi, tiệc tùng đình đám. Chúng con cứ mải mê chạy theo những cám dỗ của thú vui bên ngoài sự hiện diện của Chúa, thế nên chúng con chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Chúng con chưa đặt tình yêu Chúa làm tâm điểm của đời sống thì làm sao chúng con có thể cảm nghiệm được Chúa đã đến và ở giữa chúng con để đồng hành, chở che và để cứu độ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Thần Chúa đến soi lòng mở trí để chúng con ngày càng tin tưởng phó thác vào tình yêu thương quan phòng của Chúa. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Dẫn Ý : Thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi để dọn đường cho Chúa. Giờ đây chúng ta hãy bày tỏ niềm thống hối ăn năn

Người dẫn: Hội Thánh hằng ngày tiếp lời Thánh Gioan, kêu gọi con cái mình sám hối tội lỗi và làm việc lành để dọn sẵn đường cho Chúa đến. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh mời gọi.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con sẽ cao rao Chúa và chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: Thánh Gioan, kêu gọi Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến. Nhiều người ngày nay đang trầm luân trong bùn nhơ tội lỗi, trong số đó có cả chúng ta. Xin cho chúng ta và mọi người biết cải thiện đời sống, để dọn đường cho Chúa đến cứu vớt chúng ta. 

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con sẽ cao rao Chúa và chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế đến đem bình an hạnh phúc cho mọi người. Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và Ngài sẽ được vinh quang. Xin Chúa mau đến cứu giúp vì chúng ta lầm than khốn khổ.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con sẽ cao rao Chúa và chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: Thánh Gioan khuyên bảo chúng ta làm lành lánh tội, dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn làm theo lời thánh nhân kêu gọi.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con sẽ cao rao Chúa và chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con sám hối tội lỗi và làm việc lành hằng ngày, nhất là trong Mùa Vọng này, để dọn đường cho Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho chúng con. 

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con sẽ cao rao Chúa và chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

(Thinh lặng)

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Phần 2 của Thánh Vịnh 113 là ca khúc ngợi khen Thiên Chúa chân thật; ca khúc này khẳng định tính duy nhất, lòng trung tín, đức công chính và quyền năng của Thiên Chúa; ngược lại với các ngẫu tượng là sản phẩm do bàn tay con người tạo nên. Trong lịch sử nhân loại, Giáo Hội luôn kết hợp mật thiết với Đức Kitô để chống lại các ngẫu tượng được biểu lộ chủ yếu nơi nhục dục, tiền bạc và tham vọng. Giờ đây, chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa và không ngừng lặp lại lời cam kết lúc chịu phép rửa tội, đó là từ bỏ Satan, tránh xa ngẫu tượng để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật.

 

(A) Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,

vâng lạy Chúa, xin đừng, *

nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,

bởi vì Ngài thành tín yêu thương.

 

(B) Sao chư dân lại nói :

"Thiên Chúa chúng ở đâu ?"

 

(A) Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,

muốn làm gì là Chúa làm nên. *

Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,

chỉ do tay người thế tạo thành.

 

(B) Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

có mũi có tai, không ngửi không nghe.

 

(A) Có hai tay, không sờ không mó

có hai chân, không bước không đi, *

từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.

 

(B) Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần

cũng giống như chúng vậy.

 

(A) Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,

chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. *

Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,

chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

 

(B) Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa,

chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

 

(A) Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả :

sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en, *

sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,

sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,

cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.

 

(B) Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân

cho anh em và cho con cháu. *

Nguyện xin Chúa, Ðấng dựng nên đất trời,

xuống muôn phúc lành cho anh em.

 

(A) Trời là trời của Chúa,

còn đất thì Chúa cho con cái loài người.

 

(B) Không phải người đã chết,

hay mọi kẻ bước vào

cõi thinh lặng ngàn thu,

sẽ ca tụng Đức Chúa ;

 

(A) nhưng là chính chúng ta,

những người còn đang sống,

chúng ta chúc tụng Chúa,

từ nay đến muôn đời.

 

(A)  + (B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

                 Tự muôn đời và chính hiện nay
                  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu 11,2-11

Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giêsu trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 

Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Không phải Thánh Gioan không biết gì về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế Thiên Chúa đã hứa với các Thánh tổ phụ, và các thánh ngôn sứ, đã tiên báo thời điềm, dấu hiệu Ngài sẽ đến.

Chính Thánh Gioan cũng đã nói với dân chúng: Đấng đến sau tôi, cao trọng hơn tôi, tôi không đáng cởi giày cho Ngài. Lần khác Thánh Gioan đang đứng với các môn đệ của Người, thì Chúa Giêsu Cứu Thế đi qua. Thánh nhân đã bảo với các môn đệ mình: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

Vậy tại sao lần này thánh nhân lại sai môn đệ Người đi hỏi Chúa: Ngài có phải là Đấng phải đến đã đến hay chúng tôi còn phải đợi ai ?

Thánh nhân làm như vậy là vì Người muốn cho các môn đệ Người được mắt thấy tai nghe những việc Chúa Giêsu làm và những lời Chúa dạy, để họ được nhận ra Đấng Thánh của Thiên Chúa và Người cũng muốn cho môn đệ Người theo Chúa Giêsu. Có lần thánh nhân đã nói với đông đảo quần chúng về Chúa Giêsu: Ngài phải được vinh hiển, còn tôi phải lu mờ đi.

Quả thật khi các môn đệ Thánh Gioan thưa với Chúa Giêsu lời Thánh Gioan bảo họ thì Chúa Giêsu đã trả lời họ: "Các anh cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù được sáng mắt, người què đi được, người phong cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết được tái sinh... nhất là người nghèo khó được nghe Tin Mừng".

Phần chúng ta không được mắt thấy tai nghe lời nói việc làm của Chúa, nhưng các sách Tin Mừng đã cho chúng ta được thấy được nghe về Chúa Giêsu. Cần chúng ta siêng năng đọc và tìm hiểu Tin Mừng.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dù không được tai nghe mắt thấy công việc Chúa làm, lời Chúa nói, nhưng chúng con tin rằng: các sách Tin Mừng đem Lời Chúa cho chúng con. Lời Chúa là Lời hằng sống gieo mầm sống, xin cho chúng con biết nghe, hiểu và thực hành lời Chúa, để lòng chúng con được bừng lửa tin yêu. Xin cho lòng chúng con say mê lời Chúa và tâm hồn chúng con say mê tình Chúa. Amen


Hát: Yêu Thương Cho Người

1. Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin.

ĐK. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Trong yêu thương hay trong thù hận. Trong tim ai hay trong lòng con.

2. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng. Lúc trần gian không theo bước Ngài về. Có người vui say sưa người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những tội nhân.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng dọn đường cho Chúa đến. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và việc bác ái hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cũng sai chúng con làm sứ giả dọn đường cho Chúa. Xin ban cho chúng con biết chuyên cần cầu nguyện, sống bác ái hy sinh, dọn đường cho Chúa đến với anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những lúc chúng con không ngờ thì Chúa đến. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức hãm mình lánh tội, để sẵn sàng đón Chúa đến cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn chúng con dọn đường cho Chúa và sửa lối thẳng cho Người đi. Xin cho mỗi hội viên trong huynh đoàn chúng con, kiên tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu, lấp đầy đời sống bằng việc đạo đức hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

  (Thinh lặng)

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ     

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

     Hát: Đây Nhiệm Tích(Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Trời Cao

 ĐK: Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời. 

Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát, ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi dừng cơn giận Chúa lại thôi! Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập