Tuần 2

Quê Trời Vĩnh Phúc 

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Thánh

1. Ôi Cha, yêu con, yêu con thật hết tình, này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Ôi Cha, yêu con, yêu con quên cả chính Mình, này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh, tâm tư con vinh hạnh được diện kiến tim Cha, biết nói chi cho cân, tình mến Cha đã dành, biết đáp chi cho cân, tình mến Cha rộng ban.

2. Ôi Cha, bao la, yêu con thật hải hà, này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Ôi Cha, bao la, yêu con ôi thật hải hà, này Mình Máu Thánh lò nung nóng con người ta.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con về đây trong giờ chầu này. Chúa về trời nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể. Chúa hướng chúng con về quê trời vĩnh phúc, nhưng Chúa vẫn nhắc nhở chúng con đi trọn con đường trần thế.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi hoàn tất công trình cứu chuộc loài người, Chúa trở về với Chúa Cha. Cửa thiên đàng từ đây đã rộng mở, nhưng lối về quê trời vẫn là con đường hẹp mà mỗi người phải đi qua. Để có thể về đến quê hương nước trời, chúng con cần có tình yêu Chúa làm động lực, cần Tin Mừng Chúa soi đường dẫn lối, và cần có ơn thánh Chúa trợ giúp. Chúa biết chúng con cần Chúa nên Chúa đã hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Xin cho chúng con siêng năng sốt sắng lãnh nhận ơn thánh Chúa qua các bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi gia đình chúng con biết đón nhận và sống Lời Chúa thì mọi người trong gia đình sẽ được thánh hóa. Xin cho gia đình chúng con biết yêu mến, suy niệm và sống Lời Chúa, nhắc nhở nhau trung thành giữ giờ kinh sáng tối, chuyên chăm học hỏi giáo lý cũng như giáo huấn của Hội Thánh, giúp nhau nên thánh trong ơn gọi và bổn phận của mình là thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng Chúa. A men.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

 Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng

Thứ 2 thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên Trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên Trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biến cố thăng thiên ban tràn trên chúng con niềm hy vọng. Đức Giêsu đã về trời, thì tất cả những ai nghe, tin và theo Ngài, cũng sẽ về trời với Ngài trong vinh quang bất diệt. Chúa còn hứa "Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế", vì thế chúng con hết lòng trông cậy vào Chúa, vì Chúa hứa ở với chúng con luôn. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng về lòng thương xót Chúa, biết chỗi dậy sau khi lầm lỡ vấp ngã, biết nhìn lên trời cao nơi Chúa ngự mà vững vàng tiến bước. Nhưng cũng xin cho chúng con đừng quá ỷ lại, chỉ chăm chú nhìn trời, quên thực tại trần thế. Xin cho chúng con hoan hỉ chu toàn phận sự hàng ngày như con đường dẫn đến hoan lạc nước trời.

Xin Mẹ giúp chúng con biết hy sinh trong khi sử dụng những của cải vật chất trần gian này, để đạt được hạnh phúc trên Thiên Quốc, là cùng đích và là lý do sống của chúng con.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

 IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG TÔN VINH

Thánh vịnh 46 tuyên bố rằng Thiên Chúa là vua của vũ hoàn. Thánh vịnh này được soạn ra để mừng cuộc chiến thắng của đức vua, hoặc là để rước hòm bia tiến vào đền thánh. Thánh vịnh 46 loan báo cuộc chiến thắng của Thiên Chúa và sự thiết lập vương quyền của Đức Kitô nơi trần thế, đó là Giáo Hội.

Với thánh vịnh này, chúng ta cầu xin Thiên Chúa của ơn bình an và cứu độ, xin Người lôi cuốn tất cả mọi dân tộc trên mặt đất về với Người, tái lập tình huynh đệ phổ quát trong vương quốc của Người, là vương quốc của tình yêu.

(A) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo ! *

Vì Đức Chúa là Ðấng Tối Cao, Ðấng khả uý,

là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

 

(B) Chính Người bắt muôn dân muôn nước

phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi. *

Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,

cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia cóp

được nở mặt nở mày.

 

(A) Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,

Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. *

Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,

đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta !

 

(B) Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,

hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. *

Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,

Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

 

(A) Kìa vương hầu các dân tề tựu

cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Ápraham. *

Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,

Ðấng siêu việt ngàn trùng.

 

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(A) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 (Thinh lặng)

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Tất cả nẻo đường Chúa là tình yêu và chân lý, dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Maccô

Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe."

Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Bốn mươi ngày sau khi đã sống lại Đức Giêsu chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Ngài nơi trần gian. Truyền thống Kitô giáo nói là Ngài lên trời. Tin Mừng theo thánh Marcô nói: Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha (Mc.16,19).

Trong thực tế: Thiên Chúa Cha ở khắp mọi nơi. Chúa Cha lại chính là nguồn sống. Nói Đức Giêsu lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha là nói nhân tính, tức thân xác và linh hồn Đức Giêsu được vĩnh viễn hưởng vinh quang cùng với Thiên Chúa Cha. Thân xác Đức Giêsu được hưởng đi vào trong vinh quang và vinh phúc đời đời, vì công nghiệp do cuộc tử nạn và chiến thắng Đức Chúa Giêsu đã lập.

Nhưng trước khi chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Ngài nơi trần gian, thì Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các tông đồ là: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Tin Mừng ấy là: Thiên Chúa yêu thương thế gian, đã ban chính Con yêu dấu của mình để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi bằng hy tế thập giá. Chúa đã phục sinh vinh quang và lên trời để bảo đảm ơn cứu độ cho những ai tin nhận Thiên Chúa là Cha và Đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô.

Đức Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Rửa Tội là dấu bề ngoài để chúng ta được dấu ấn là Kitô hữu, tức là thành phần của Hội Thánh. Phép Rửa Tội ban cho ta, trước hết ơn tha thứ và thanh tẩy mọi vết tích tội lỗi, cho ta được nên con cái Thiên Chúa, được gia nhập Hội Thánh, được quyền hưởng các nhiệm tích khác nhất là Nhiệm Tích Thánh Thể.

Vì thế phép Rửa Tội là nhiệm tích cần thiết để ta được nên công dân Nước Trời. Nhưng để được hưởng Nước Trời đời đời ta phải nghe, phải tiếp thu giáo lý Đức Giêsu đã dạy và các thánh tông đồ đã truyền lại và Hội Thánh chỉ vẽ cho ta, lại phải nuôi mình bằng Thánh Thể Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mầu nhiệm Chúa Lên Trời là bảo chứng cho niềm hy vọng vĩnh hằng của chúng con. Xin ban cho chúng con biết sống và hành động sao cho đẹp lòng Chúa để mai sau chúng con cũng được về quê Trời với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi chia xa các môn đệ vĩnh viễn để đi vào trong vinh quang với Chúa Cha, Chúa đã mời gọi các môn đệ "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Mệnh lệnh của Chúa vẫn còn là một đòi hỏi và thách đố cho chúng con cho đến hôm nay, vì cánh đồng truyền giáo vẫn còn mênh mông mà thợ gặt lành nghề thì thiếu. Xin thôi thúc chúng con bằng tình yêu với Chúa để chúng con có thể chia sẻ mệnh lệnh truyền giáo cùng Hội Thánh, nếu không thể bằng việc làm thì ít là bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa ở cùng và hằng thêm sức cho chúng con như cho các tông đồ xưa, để chúng con can đảm đi và làm chứng nhân cho Ngài bằng đời sống yêu thương và phục vụ của chính mình. Amen!


Hát: Tâm Tình Phó Thác

ĐK: Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân Tin Mừng Người. Cha biết con yếu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con. Con không bơ vơ giữa trần gian mây mù ngập tràn đầy. Con luôn an tâm vì biết rằng: Cha vẫn ở bên con.

2. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con. Cho bao gian truân dẫu cuồng phong giăng nẻo đường đời. Con không âu lo khi biết rằng: Cha sẽ ủi an con. 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” Chúng con hiệp lời cầu xin cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh ngày càng lan rộng khắp nơi trên thế giới và đi sâu vào lòng mọi người.

Cộng đoàn: Ngõ hầu mọi loài, mọi vật cùng chung tiếng ca ngợi Chúa không ngừng.

2. Chúa lên trời củng cố niềm tin và hy vọng cho chúng ta về đời sống vĩnh cửu mai sau”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu ý thức về sự mau qua của cuộc đời này, biết sử dụng những ơn lành Chúa ban cũng như những thử thách, thiệt thòi, đau khổ xảy đến trong cuộc sống

Cộng đoàn: Để làm sáng danh Chúa ở trần gian, và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

3. “Quê hương chúng ta ở trên trời”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi Kitô hữu không quá bám víu vào những thực tại chóng qua đời này.  

Cộng đoàn: Nhưng luôn biết hướng lòng trí về Chúa và sự sống  muôn đời.

4. “Các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi hội viên chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa.

Cộng đoàn: Để chúng con tuyên xưng và giới thiệu Chúa cho anh chị em đồng loại, để Nước Chúa được hiển trị và vinh quang Chúa được rạng tỏ khắp trần gian.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Trước Nhan Mẹ

ĐK: Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ một tràng hoa Mân Côi, và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu.

Trong khi âu lo xin dâng lên Mẹ lời yêu con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ yêu.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập