Tuần 2

 Niềm Vinh Dự

I. KHAI MẠC

Hát: Thờ Lạy

ĐK: Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân, vì quá yêu con lưu lạc thế trần. Đã hy sinh nên Bánh Trường Sinh, để giúp con đủ sức về thiên đình.

1. Con yêu đương cảm tạ Chúa, Chúa ơi! Tạ ơn Chúa đến muôn đời. Con ca vang ngợi khen Chúa, Chúa ơi! Ngợi khen Chúa đến muôn đời.

2. Dưỡng nuôi con bằng Thịt Máu Chúa ơi! Tình yêu Chúa rất cao vời. Cho con trung thành yêu Chúa, Chúa ơi! Hằng yêu Chúa đến muôn đời.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây, để được lắng nghe Lời Chúa dạy bảo, và để chiêm ngắm tình yêu thương của Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích Thánh Thể. Vì Chúa đã vâng phục Chúa Cha đến trần gian cứu độ nhân loại. Chúa đã không ngừng dạy bảo chúng con hãy vác thập giá mình hằng ngày để theo Chúa. Chính cái chết trên thập giá là đỉnh cao của tình yêu mà Chúa ban cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống mà chúng con gặp phải, những trái ý và phản kháng, nhiều khi bởi chính những người thân yêu chúng con. Tất cả những điều ấy là dịp để chúng con nhìn lại chính mình, là cơ hộ cho chúng con yêu mến Chúa hơn. Nhưng Chúa ơi, bản tính con người chúng con rất sợ gặp phải đau khổ, thử thách. Do đó, nếu Chúa không ban ơn giúp sức, chúng con không thể nào vác thập giá theo chân Chúa đến cùng được.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con, xin cho chúng con luôn khắc ghi Lời Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo... , để mỗi khi gặp đau khổ hay thử thách, chúng con biết đón nhận như là quà tặng thập giá Chúa gửi đến cho chúng con. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng cái chết tự hiến mà đem lại cho chúng con ơn tha tội.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con là những tội nhân biết siêng năng tìm đến ơn tha thứ của Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với ơn tha tội Chúa đã ban sự sống của Chúa cho chúng con nơi  Bí Tích  Thánh Thể.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận sức sống nơi bàn Tiệc Thánh Thể.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa luôn ban ơn giúp sức cho chúng con biết trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để được sống trong tình yêu thương của Chúa.

Cộng đoàn: Xin dùng sức mạnh ân sủng cứu độ của Chúa mà giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi, mỗi khi chúng con đến lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa.

(Thinh lặng)

 IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Giờ đây chúng ta chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện với thánh vịnh 114. Đây là một ca khúc tạ ơn được đọc cuối bữa tiệc vượt qua để tạ ơn Thiên Chúa đã can thiệp diệu kỳ vào lịch sử của dân Israel. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng là một lịch sử thánh được ghi dấu bằng những lần Thiên Chúa liên lỉ can thiệp; chính Đức Kitô dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Cha để dâng lời tạ ơn cho chúng ta và với chúng ta.

(A) Lòng tôi yêu mến Chúa,

vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, *

Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

 

(B) Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,

lưới âm ty chụp xuống trên mình. *

Gặp gian truân sầu khổ,

tôi đã kêu cầu danh Chúa :

"Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!"

 

(A) Chúa là Ðấng nhân từ chính trực,

Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,

hằng gìn giữ những ai bé mọn, *

tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

 

(B) Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,

vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành ; *

Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,

giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,

ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.

 

(A) Tôi sẽ bước đi trước mặt Người

        trong cõi đất dành cho kẻ sống.

(A)+(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
              cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

        Tự muôn đời và chính hiện nay
        luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA  

Hát:  Lời Ngài Sáng Ngời

ĐK: Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, …

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 14,25-33

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. 

    Đó là lời Chúa 

Suy niệm: 

Nhiều người muốn theo Chúa và làm tông đồ loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Nhưng rất ít người ý thức rằng sứ vụ tông đồ đòi hỏi rất gắt gao tinh thần thoát tục.

Chính Chúa Giêsu tuyên bố: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được.

Ta không nên hiểu theo nghĩa đen, nhưng thực tế những người bắt cá hai tay khó có thể thành công trong sứ vụ cao quý là mở Nước Chúa và làm nhân chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi nhiều người tích cực tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúa không lừa dối ai, mà Chúa nói thẳng: Ai muốn làm môn đệ tôi phải bỏ mình đi, quên mình đi, xóa mình đi, vác thập giá mình hàng ngày mà theo.

Thập giá tức là việc bổn phận, là những thử thách, những đau thương luôn luôn đón đường người tông đồ.

Chúa cũng dạy chúng ta phải khôn ngoan, làm việc gì cũng phải có kế hoạch, có mục đích và đề phòng những bất trắc có thể xảy ra và tiên liệu đường tiến hay lùi để khỏi phải bơ vơ hay ngả nghiêng trước cuộc đời. Vì nếu không thì có thể phải nửa chừng bỏ công việc để bị thiên hạ chê cười.

Nhưng phương thế cần cho hết mọi công việc, trước khi khởi đầu, lúc bắt tay vào việc và cả đang khi tiến hành công việc là phải cầu nguyện.

Cầu nguyện để xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, ban nghị lực để bền chí dù gặp khó khăn. Cả khi thất bại cũng không nản lòng, cứ kiên trì cầu nguyện. Vì việc đẹp lòng Chúa được Chúa chúc lành không phải là công việc tiến triển dễ dàng hay thành công tốt đẹp, mà là chúng ta vì Chúa vui chấp nhận cả thất bại. Để thất bại trở nên mẹ của thành công.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã kêu gọi chúng con noi gương và theo chân Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ sợ khổ đau, sợ thập giá, chính Chúa đã phải khổ đau, kiệt sức vì trận đòn dã man tại dinh quan Philatô, mà Chúa còn dấn thân vác khổ giá lên nơi chịu tử hình, chết treo thập giá.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết bàn hỏi với Chúa trong mọi công việc chúng con phải làm, để thánh ý Chúa được thể hiện tốt đẹp. Lạy Chúa, vì khổ giá Chúa đã vác và chết treo trên đó vì chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến, vui nhận mọi thử thách Chúa gửi cho chúng con. Amen


Hát: Niềm Vinh Dự  

ĐK. Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô. Chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Kitô.

1. Tôi đã hiểu rằng mang trong mình thân phận Thập Giá và thương tích tình yêu vĩnh viễn. Phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa nên tôi luôn say mê Thập Giá Chúa Kitô.

2. Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu Thế. Chịu đóng đinh xác thân vào Thập Giá giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa Kitô.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1- Chúng con xin dâng lên Chúa Đức Thánh Cha … và các vị chủ chăn trong Giáo Hội - Xin Chúa tuôn đổ các ơn cần thiết xuống trên các ngài, để giữa những thách đố trong thế giới ngày nay, các ngài vẫn can đảm, bảo vệ đức tin cho đoàn chiên – Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2- Chúng con xin dâng lên Chúa thế giới này đang có nhiều xáo trộn - Xin Chúa thương biến đổi hận thù thành yêu thương, tha thứ và xin ban bình an đích thực của Chúa cho thời đại chúng con đang sống hôm nay – Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3- Chúng con cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu chúng con, biết khiêm nhường tuân giữ lề luật của Chúa và Giáo Hội như bảng dẫn đường, để chúng con không bị lỡ chân trật bước trên đường đời, và mai sau chúng con được về quê trời với Chúa – Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4- Chúng con xin dâng lên Chúa ông bà, cha mẹ, con cháu, gia tộc và những người đã làm ơn phúc cho chúng con trong cuộc đời, nhất là các vị chủ chăn trong giáo xứ đã hướng dẫn đức tin cho chúng con. Xin cho tất cả được hồn an xác mạnh và thêm lòng yêu mến Chúa – Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

 

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ 

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

     Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương) 

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể  

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.


Hát kết: Mẹ Thiên Chúa

ĐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Đoàn con chung tiếng hát dâng tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.

Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400