Tuần 3

Tiệc Thánh Mời Gọi 

I. KHAI MẠC

Hát: Con Thờ Lạy  

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh, yêu qúy nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày. Cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha, ngày đêm vang lên biết bao lời ca, dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Cha ngự trong phép mầu. Chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là sản nghiệp chúng con, ngoài Chúa ra, không ai có thể cứu độ và nuôi dưỡng chúng con. Bí Tích Thánh thể là kho tàng ẩn dấu một tình yêu tuyệt hảo và là ơn cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm sự khôn ngoan, bình an và hoan lạc nơi bàn tiệc Thánh Thể Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi lòng thương xót vô biên và một tình yêu sâu thẳm của Chúa dành cho chúng con, Chúa đã mời gọi chúng con đến tham dự bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn. Với lòng biết ơn và tin yêu, chúng con sẽ hân hoan tới thăm viếng Chúa mỗi ngày, xin cho chúng con luôn mang lấy “y phục lễ cưới” là dọn mình sốt sắng để tham dự bàn tiệc Thánh Thể, và để đáp đền ơn Chúa thay cho những người không tin nơi Thánh Thể, thờ ơ nguội lạnh với Thánh Thể, xúc phạm đến Thánh Thể, và những tâm hồn tội lỗi đang đánh mất nguồn ân sủng Chúa ban. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG VÀ NGỢI KHEN

Thánh vịnh 112 là lời mời gọi ca ngợi Danh Thánh Chúa; là thánh vịnh đầu tiên trong bộ Hallel, nhắc nhớ đến hai vai chính trong mầu nhiệm cứu độ: Thiên Chúa và con người, nêu bật tình yêu mang lại ơn cứu độ.

 Chúng ta cũng được thông dự vào sự sống lại và vinh quang của Đức Kitô, sau khi đã được nâng dậy từ thân phận hèn hạ vì tội lỗi để được thông phần vào sự sống thần linh. Giờ đây chúng con cùng nhau dâng lên Chúa lời ca ngợi qua thánh vịnh này.

(A) Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

 

(B) Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

(A) Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,

Ðấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

 

(B) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *

đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

hàng quyền quý dân Người.

 

(A) Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

 

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(A) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.