THÁNH THỂ VÀ SỰ SỐNG TRƯỜNG SINH

 I.           KHAI MẠC

Hát: Ôi Nhiệm Mầu

ĐK. Ôi nhiệm mầu Tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi! Nhiệm mầu Tình yêu Chúa ru con tháng ngày. 

1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và, ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và, chiều chiều sáng sáng con nguyện xin. 

2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế, và ngày ngày với Chúa con cùng đi. Và, từng chiều có Chúa con ngại chi. 

TÂM TÌNH ĐẦU.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ có Ơn Cứu Chuộc của Chúa mới bảo đảm cho phần rỗi linh hồn chúng con. Chúa hạ mình ẩn náu trong tấm bánh nhỏ bé đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúa cam lòng chấp nhận thân phận còn thấp kém ơn cả thân phận làm người, để mãi mãi là Bánh Trường Sinh nuôi sống linh hồn chúng con. Chúa Giêsu ơi, sao Chúa lại trả giá quá đắt để được làm bạn với chúng con như thế? Chúng con là gì mà Chúa phải thương, phải nhớ đến? Trên thánh giá trong giờ hấp hối, Chúa nói: Ta khát! Giờ đây, Chúa cũng đang nói với chúng con: Ta khát! Khát sự hiện diện của chúng con với Chúa trong nhà tạm này; khát niềm tin sâu đậm của chúng con nơi Thánh Thể; khát chúng con đến dự Bàn Tiệc Thánh; khát sự thống hối ăn năn trở về của chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết chết đi, biết hy sinh vì lòng yêu mến Chúa. Dù kiếp sống của chúng con có đau khổ hay vui sướng, có thành công hay thất bại thì xin đừng theo ý chúng con, nhưng xin cho ý Chúa được thể hiện trong đời sống của chúng con. Nhờ nguồn sống Thánh Thể của Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần xin làm cho chúng con can đảm lên và không sợ hãi. Xin cho chúng con luôn nhớ Lời Chúa dạy: Đừng sợ, hãy vững lòng tin vào Chúa. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con vững bước theo Chúa. Được ở trước sự hiện diện của Chúa lúc này đây là hạnh phúc lớn lao của đời sống chúng con. Xin Chúa hãy dùng chúng con như khí cụ để làm sáng danh Chúa.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Ngài. Amen.

(Thinh lặng)

II.           KINH MÌNH MÁU THÁNH 

III.  KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Chúa Giê-su, con tin thật Chúa đang ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ, bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

(Mời cộng đoàn ngồi)

IV.  TÂM TÌNH CHÚC TỤNG, NGỢI KHEN

Người dẫn: Thánh ca Philíp là một bài thánh ca phụng vụ đã có trước thánh Phaolô, trình bày Đức Ki-tô tự nguyện trở thành người tôi tớ của Thiên Chúa; chính vì thế mà Người được tôn vinh. Bài thánh ca nhắc lại những biến cố trong cuộc sống của Ngôi Lời Nhập Thể: từ điạ vị cao sang, Người đã tự hạ xuống đến chỗ thẳm sâu nhất, để đạt đến vinh quang phục sinh.

Với bài thánh ca này, Giáo hội tin nhận sự hằng hữu của Chúa Ki-tô và thiên tính của Người, đồng thời nhắc nhớ rằng nhân tính của Người được tôn vinh sau khi đã trải qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Bài thánh ca này chuẩn bị cho chúng ta cử hành hàng tuần sự phục sinh của Chúa Ki-tô, nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có con đường thập giá mới dẫn đến vinh quang. Giờ đây, chúng ta hãy mượn tâm tình bài thánh ca này cùng chúc tụng tôn vinh Chúa

Người dẫn: Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.

Cộng đoàn hát:  Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man nâng đở tình con trong Tay trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn khôn nguôi có Chúa cùng đi con không đơn côi, Ôi Tình Tuyệt vời. 

Người dẫn: Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

   Cộng đoàn hát:  Hồng ân Chúa như mưa như mưa,…

Người dẫn: Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".

Cộng đoàn hát:  Hồng ân Chúa như mưa như mưa,…

V.            SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (Mời cộng đoàn đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

Đó là Lời Chúa

 (Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong những bài về diễn từ Bánh Hằng Sống. Chúa Giê-su đã khẳng định với người Do Thái rằng Ngài chính là bánh hằng sống từ trời xuống để những ai lãnh nhận sẽ được hưởng sự sống muôn đời.

Sinh ra trên cõi đời này, con người là một thụ tạo hữu hạn, chịu sự chi phối của không gian và thời gian. Do đó, cái chết là một điều tất yếu của kiếp nhân sinh. Với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người không ngừng tìm kiếm những phương thuốc nhằm kéo dài tuổi thọ của mình và thậm chí là ước mơ về một cuộc sống bất tử. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một ước mơ vượt quá sức con người. Mặc dù vậy, Chúa Giê-su có thể cho chúng ta một cuộc sống bất tử. Đó là lời hứa ban sự sống muôn đời cho những ai ăn thịt và uống máu Ngài. Sự sống này không được hiểu theo khía cạnh con người, nhưng được nhìn dưới con mắt đức tin, tức là được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Điều này được diễn tả qua việc lãnh nhận Mình và Máu Đức Giê-su làm của ăn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho các tín hữu.

Hơn nữa, Chúa Giê-su cũng nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Thông thường, khi chúng ta ăn một đồ ăn nào đó, thì nó sẽ được chuyển hóa thành những chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ nhằm nuôi sống ta. Thức ăn đó trở thành một phần trong cơ thể của ta. Thế nhưng, khi lãnh nhận mình và máu Chúa Giê-su, chúng ta lại được chính thịt máu đó biến đổi, được thần hóa để trở nên giống Chúa hơn. Như vậy, khi lãnh nhận thịt máu Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng cả phần hồn cũng như phần xác để được hưởng sự sống muôn đời với Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Vì yêu thương, Ngài đã xuống thế làm người để ở với chúng con. Ngài chính là Thiên Chúa nhưng đã mặc lấy thân phận con người để chia sẻ cuộc sống với chúng con. Hơn nữa, Ngài còn muốn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế trong Bí Tích Thánh Thể. Qua Thánh Thể, Ngài trao ban cả thịt máu Ngài làm của ăn nuôi sống nhân loại để những ai tin và đón nhận, thì sẽ được hưởng sự sống đời đời. Dù chúng con chỉ là thụ tạo yếu hèn và bất xứng, nhưng Ngài vẫn yêu thương, trao ban trót thân mình Ngài để nuôi dưỡng, trợ giúp chúng con trên đường tiến về quê trời. Xin giúp chúng con có một lòng tin vững vàng, lòng cậy trông thiết tha và lòng yêu mến nồng nàn với nhiệm tích Thánh Thể để Thánh Thể Chúa thấm đẫm vào trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể mạnh dạn rao truyền Nhiệm Tích Tình Yêu này vào trong cuộc sống, nơi những người chúng con gặp gỡ, ngõ hầu sức mạnh Thánh Thể Chúa biến đổi chúng con cũng như xã hội này, ngày càng biết sống yêu thương và hiệp thông trọn vẹn trong sự sống muôn đời của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Nguyễn Vũ Dương,sss

Hát: Từ Muôn Thuở

ĐK: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng, thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương con.

(Thinh lặng)

VI.   CẦU NGUYỆN

Người dẫn: Hội Thánh luôn thiết tha mời gọi con cái mình tham dự Bí tích Thánh Thể cách sốt sắng và ý thức. Chúng ta cầu xin cho các tín hữu chăm chỉ tham dự Thánh lễ và đón rước Chúa hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Chúa dạy “Ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời”. Chúng ta cầu xin cho những người hấp hối biết dọn mình xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa, để được nâng đỡ trong đau đớn và thêm sức mạnh trên đường về quê trời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Hiện nay trên thế giới có biết bao người đói khát không chỉ cơm bánh mà còn khao khát sự sống thần linh. Chúng ta cầu xin cho con người biết tìm đến với Chúa và biết khao khát đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa như của ăn đảm bảo cho sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Đức Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng người tín hữu. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Giờ đây trong tâm tình con thảo, chúng ta dâng lên Cha trên trời lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

(Mời cộng đoàn qùy)

VII.  PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Đây Nhiệm Tích

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: trong trái tim chúa

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biến khơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người. 

ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người cha mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400