Tuần 2

       THÁNH THỂ

                  Bánh Từ Trời Xuống

I. KHAI MẠC

Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa

1. Ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ này, nói gì cho thoả tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung, xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến, lãng quên thời gian.

ĐK: Ôi Giêsu! Chúa hiển vinh con mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa, lương thực thần linh: nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

2. Dưới hình rượu bánh, Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu: Nhiệm mầu uy linh? Trong suối linh ân, mến tin vững vàng: Được hưởng Nhan Thánh giữa muôn hào quang.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình yêu thương, Chúa đã xuống thế làm người để ở với chúng con. Chúa là Thiên Chúa nhưng đã mặc lấy thân phận con người để chia sẻ cuộc sống với chúng con. Hơn nữa, Chúa còn muốn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng con chúc tụng và tôn thờ Chúa.

Lạy Chúa, Chúa trao ban cả thịt máu mình làm của ăn nuôi sống nhân loại, để những ai tin và đón nhận, thì sẽ được hưởng sự sống đời đời. Dù chúng con chỉ là thụ tạo yếu hèn và bất xứng, nhưng Ngài vẫn yêu thương, trao ban trót thân mình Ngài để nuôi dưỡng, trợ giúp chúng con trên đường dương thế. Xin giúp chúng con có một lòng tin vững vàng, lòng cậy trông thiết tha và lòng yêu mến nồng nàn với Nhiệm Tích Thánh Thể, để Thánh Thể Chúa thấm đẫm vào trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể mạnh dạn rao truyền Nhiệm Tích Tình Yêu Chúa trong cuộc sống chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Linh Ngài trên chúng con, biến đổi chúng con cũng như xã hội chúng con đang sống, để mọi người ngày càng biết sống yêu thương và hiệp thông trọn vẹn trong sự sống muôn đời của Chúa. Amen.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Thánh vịnh 50, do vua Đa-vít soạn ra sau khi phạm tội ngoại tình và sát nhân, đây cũng là lời khẩn nài của dân Chúa xin ơn tha thứ vì nhiều lần bất trung phạm đến Người. Đức Giêsu đền tội thay thế cho loài người, và với thánh vịnh này, Người khẩn nài Chúa Cha  tha thứ; Người xưng thú tội lỗi của tất cả nhân loại và cầu xin Cha thương xót họ. Giờ đây cộng đoàn chúng ta mượn tâm tình của thánh vịnh này để nói lên lòng sám hối ăn năn với xác tín rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ những lỗi lầm ta phạm và tạo ra trong chúng ta một trái tim trong sạch và ban cho chúng ta niềm vui vì được cứu độ.

(A) Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. *

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

 

(B) Vâng, con biết tội mình đã phạm,

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

 

(A) Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

 

(B) Ngài thấy cho :

lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

 

(A) Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con,

con sẽ được tinh tuyền ; *

xin rửa con cho sạch,

con sẽ trắng hơn tuyết.

 

 

(B) Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát

được nhảy múa tưng bừng.

 

(A) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

 

(B) Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

 

(A) Xin đừng nỡ đuổi con,

không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con,

thần khí thánh của Ngài.

 

(B) Xin ban lại cho con

niềm vui vì được Ngài cứu độ, *

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;

 

(A) Ðường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

 

(B) Lạy Thiên Chúa con thờ,

là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con,

con sẽ tung hô Ngài công chính.

 

(A) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

(B) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

 

 

(A) Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát ; *

một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

(B) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xion,

thành luỹ Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại.

 

(A) Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ

dâng trên bàn thờ Chúa.

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(A) tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Bài ca VINH QUANG CHÚA được cố nhạc sĩ Hùng Lân sáng tác dựa theo tâm tình của thánh vịnh 19, thuộc thánh vịnh chúc tụng ngợi khen. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng hát lên bài ca này để hòa với mọi loài thụ tạo, tường thuật vinh quang của Chúa và loan truyền công trình mà Người đã thực hiện.

Cộng đoàn Hát: Vinh Quang Chúa

1. Trời xanh ơi, hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Tầng không ngút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm.

ĐK: Vinh quang Chúa chói ngời, vinh danh Chúa cao vời! Con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. Chẳng cần một tiếng một câu, những âm vọng lừng vang hoàn vũ. Cần chi bút ghi bia tạc, những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vàn bài thơ. Tấu lên muôn muôn điệu nhạc ngợi khen đấng quyền năng vô biên.

3. Vừng dương ơi, hỡi vừng dương, ai căng lều cho ngươi ẩn trú, để đi suốt đông tới đoài, rắc gieo lửa sống cho muôn loài. Vừng dương ơi, hỡi vừng dương hãy đẩy lui đêm trường âm u, dẫn ta đi trên đường lành, đường tận hiến phục vụ không ngơi.

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

 Khi ấy, người Do Thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" Đức Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Người Do Thái vẫn tin là cha ông họ khi được Thiên Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập để đưa họ về đất màu mỡ, miền đất mà Chúa đã hứa ban cho tổ tiên họ. Trên đường qua sa mạc hoang vu suốt 40 năm, Thiên Chúa đã cho mưa manna xuống hàng ngày để nuôi sống họ.

Đức Giêsu muốn giải độc cho họ, để họ đừng tự phụ vì ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban cho cha ông họ. Vì bánh bởi trời mà họ nói chính là manna Thiên Chúa đã ban để nuôi cha ông họ hàng ngày suốt 40 năm trên rừng, nhưng sau đó thì hết. Chúa đã nhắc họ: “Anh em phải ra công làm việc không ngừng không vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực tồn tại đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho anh em. Bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. Họ lại hỏi Đức Giêsu: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn”. Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào Đấng Thiên Chúa đã sai đến”. Và Đức Giêsu lại thêm rằng: “Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đó sao? Chính Cha tôi cho các ông ăn bánh đích thực là bánh từ trời xuống, đem lại sự sống cho trần gian”. Đức Giêsu có ý tiên báo cho họ: chính Ngài là bánh thật bởi trời, bánh ban sự sống trường sinh và là bánh muôn đời tồn tại. Ai đón tiếp Chúa không bao giờ phải đói, ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ khát.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô đã cho chúng con biết chứng từ về biến cố Chúa lập phép Thánh Thể: “Tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa điều tôi cũng đã truyền lại cho anh em, đó là: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Lạy Chúa, manna chỉ là thứ bánh nuôi dân Chúa suốt 40 năm trên hoang địa và hết 40 năm thì không còn là lương thực cho họ nữa. Nhưng Thánh Thể Chúa mới thật là lương thực muôn đời tồn tại. Chính Thịt Máu Chúa mới là lương thực nuôi chúng con hàng ngày cho đến tận thế.

Chúng con tôn thờ và tôn vinh Chúa. Xin cho chúng con vững tin vào tình yêu vô biên và quyền năng của Chúa. Xin giúp chúng con cảm nghiệm cách sâu xa bí tích tình yêu nơi bàn tiệc thánh. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự sống của Chúa qua việc rước lấy Mình và Máu Chúa dưới hình thức bánh và rượu đơn sơ. Xin Chúa sống trong chúng con, để chúng con được sự sống của Chúa nuôi dưỡng, để chúng con được chữa lành những đau yếu, được bổ sức khi mệt mỏi và để chúng con được chia sẻ sự sống đời đời với Chúa. Amen


(Thinh lặng)

Hát: Lương Thực Của Con

1. Lương thực của con là chính Máu Thịt của Chúa, đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng như non cao núi thẳm lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng ôi cao siêu thánh thiện muôn đời lòng con đâu dám vong tình.

2. Xưa nhờ thần lương đổ xuống bởi trời nuôi nấng Chúa đã dìu dân riêng từng vượt thoát ra khỏi sa mạc. Mưa man-na khắp vùng mưa tin yêu xuống lòng mưa ngàn hồng ân soi sáng dân riêng. Giêsu ban Thánh Thể cho nhân linh bốn bể ban trọn niềm tin đi tới thiên đàng.

3. Trên đường trần gian ngày tháng mơ tưởng trông ngóng Chúa hằng ở bên con hằng bồi dưỡng của ăn đầy hồn. Đây Man-na Thánh Thần đây ân thiêng sức hùng tâm hồn đầy no tiệc Thánh ân ban. Xin tri ân vô vàn xin tri ân muôn ngàn chân thành đoàn con vui sống Tin Mừng.

 VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Hội Thánh luôn thiết tha mời gọi con cái mình tham dự Bí Tích Thánh Thể cách sốt sắng và ý thức. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các tín hữu chăm chỉ tham dự thánh lễ và đón rước Chúa hằng ngày. .

Cộng đoàn: Phúc thay ai được Chúa mời vào dự tiệc thánh. Xin dạy chúng con đem hết tình yêu mến mà rước Chúa vào lòng.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa phán “Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho những người đang hấp hối biết dọn mình xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa, để được nâng đỡ trong đau đớn và thêm sức mạnh trên đường về quê trời.

Cộng đoàn: Phúc thay ai được Chúa mời vào dự tiệc thánh. Xin cho chúng con nhờ Bánh Thánh mà được hồn an xác mạnh.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện nay trên thế giới có biết bao người đói khát không chỉ cơm bánh mà còn khao khát sự sống thần linh. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết tìm đến với Chúa và biết khao khát đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa như của ăn đảm bảo cho sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Phúc thay ai được Chúa mời vào dự tiệc thánh. Xin cho hết mọi người đã được Chúa dưỡng nuôi bằng cùng một tấm bánh được hợp nhất cùng nhau.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Giêsu là tấm bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng người tín hữu. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi người biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quý này, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Cộng đoàn: Phúc thay ai được Chúa mời vào dự tiệc thánh. Xin ban phúc trường sinh cho những ai đang đợi chờ ngày Chúa trở lại.

KINH THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD

Lạy Cha Thánh Phêrô Giulianô Eymard,/ Cha đã được đặc ân cao quý/ là nhận biết kho tàng vô giá dành cho nhân loại/ nơi Nhiệm Tích Thánh Thể./ Thiên Chúa đã ban cho Cha/ một tâm hồn bừng cháy lửa yêu mến/ đối với Nhiệm Tích Tình Yêu,/ và một tấm lòng nhiệt thành khát mong cho mọi người/ đến chúc tụng và tôn thờ Chúa Giêsu/ vẫn ở với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế/ nơi Mầu Nhiệm Đức Tin cao cả này.

Xin Cha cầu cho chúng con biết noi gương Cha/ luôn trung thành tìm đến tôn thờ Chúa Cha/ trong tinh thần và chân lý,/ bằng những giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể,/ luôn cố gắng mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn,/ nhất là biết sẵn sàng quên mình/ để yêu thương phục vụ mọi người,/ cách riêng là những ai đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Xin Cha cầu cho chúng con/ luôn biết hiếu thảo yêu mến Mẹ Maria,/ dưới tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể/ như xưa Cha hằng khẩn cầu,/ để nhờ Mẹ dẫn dắt,/ chúng con biết cách tôn thờ và kết hợp với Chúa Giêsu Con Mẹ./ Như thế,/ ngay khi còn sống ở trần gian/ chúng con đã được cảm nếm hạnh phúc và bình an đích thực của Nước Trời,/ nơi Đức Mẹ và Cha Thánh đang chiêm ngưỡng cùng ngợi khen Thiên Chúa,/ Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./ Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ            

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết: Mẹ Thánh Thể

Xin cho con tâm tình của Mẹ. Xin cho con chia sẻ niềm vui, những tháng ngày cưu mang Ngôi Lời giáng thế, những tháng ngày ôm ấp Thánh Thể con Người.

ĐK: Mẹ ơi, tình Mẹ biển trắng, hồn Mẹ rực nắng, lênh láng hương trầm ngất ngây trời núi Li-băng. Nồng thắm, ngọt ngào ủi an, dạt dào trìu mến, cao quý thay lòng đã mang con Chúa muôn đời. Lạy Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cầu cho đoàn con.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập