Tuần 2

Công Trình Chúa 

I. KHAI MẠC

Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương

Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ, vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế, Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời, Ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái, Ngài tự hiến thân mình cho chúng con, trót đời trong bánh thơm ở lại với chúng con

ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là nhiệm tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây, Giêsu đã vì yêu con cho con muôn hồng ân.

2. Thờ lạy Chúa ngự trong nhiệm tích cao vời, đoàn con cái quỳ đây chung lòng kính bái, niềm tin thế để bù cho giác quan con nào đâu thấy chi cảm nghiệm được ơn thánh. Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời, hằng mong ước ngày đêm ăn Mình Máu Chúa, nguyện đoan hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ân tình Chúa đã ban.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình yêu thương của Chúa luôn quan phòng và gìn giữ chúng con, vì yêu thương, Chúa đã gửi các ngôn sứ đến để cũng cố đức tin cho nhân loại, nhưng nhân loại vẫn cứng lòng không chịu tin lời các ngài. Cuối cùng Thiên Chúa đã sai chính Con Một của Người đến, và Ngài đã bị xỉ nhục, đánh đòn và đóng đinh trên thập giá. Nhưng chính nhờ Ngài, mà ơn cứu độ đã được thực hiện cho muôn người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thực tế cuộc sống cho thấy rất nhiều khi chúng con cũng khước từ tình yêu của Chúa và trở nên những người con bội nghĩa, khi chúng con phạm tội làm mất lòng Chúa. Xin cho Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng con nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, hãy để Thiên Chúa thực hiện mọi công trình của Người. Xin đừng để chúng con vì lợi ích cá nhân mà lợi dụng chức vụ, quyền lực để mưu ích cho bản thân, Xin cho chúng con biết thực lòng sám hối và quay về với Chúa để được ơn tha thứ, biết lấy tình yêu thương mà đối xử với nhau như Chúa đã từng yêu thương và tha thứ cho chúng con.

Ước gì mỗi hội viên chúng con luôn ý thức rằng mọi sự đều là của Chúa, để chúng con luôn biết sống công chính, ngay thẳng, biết mở rộng lòng chia sẻ với tha nhân, để vào ngày Chúa đến, chúng con không bị tru diệt như những tá điền bất lương trong bài Tin Mừng hôm nay. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG VÀ NGỢI KHEN

Thánh vịnh 145 (146) quả quyết rằng phúc cho ai tin tưởng vào Thiên Chúa. Thánh vịnh này nhắc chúng ta rằng ý nghĩa và giá trị cuộc đời không thể nắm bắt được từ những thực tại trần thế, nhưng cần phải khởi đi từ Thiên Chúa và từ những gì Người đã làm. Trong tâm tình của thánh vịnh này chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ chúc tụng.

(A) Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! *

suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời!

 

(B) Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *

Họ tắt hơi là trở về cát bụi,

dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.

 

(A) Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ

và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi,

cùng muôn loài trong đó.

 

(B) Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,

xử công minh cho người bị áp bức,

ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

(A) Chúa giải phóng những ai tù tội,

Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, *

Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,

Chúa yêu chuộng những người công chính.

 

(B) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *

Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,

nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

 

(A) Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,

Xion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời!

 

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(A) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

 

IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Mùa Vui

Thứ hai: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Suy niệm: Đức Maria vội vàng đến thăm bà Elisabet để mang lại cho bà chị họ những sự giúp đỡ cần thiết, nhưng nhất là mang đến cho bà Chúa Giêsu, Đấng ban ơn thánh hoá và hân hoan. Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi chúng ta được kêu mời đến giúp đỡ tha nhân, và nhất là đem Chúa Giêsu đến cho họ. Chúng ta hãy quyết tâm thực thi bác ái vì “Tất cả lề luật được tóm lại trong một mệnh lệnh: bạn hãy yêu thương tha nhân như chính mình” (Gl 5,14)

Lạy Mẹ Maria, xin đến thăm viếng gia đình chúng con và mang đến cho chúng con hồng ân của Chúa Giêsu, người con yêu quý của Mẹ.

 (Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta." Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." Đức Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

  Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Một vườn nho có rào giậu chung quanh, bên trong có bồn ép nho, bốn góc có tháp canh, là một vườn nho có tiện nghi, có bảo đảm. Vườn nho ấy cũng là biểu tượng Hội Thánh nói chung và từng cộng đoàn dân Chúa nói riêng.

Nho là loại thân thảo, có nhiều thứ. Trái nho được ép thành rượu, một thứ rượu vừa quý vừa ngon, được gọi là rượu nho hay rượu bồ đào. Trồng được một vườn nho mất rất nhiều công phu nhưng lợi nhuận rất cao.

Ông chủ vườn nho là hình ảnh Thiên Chúa giàu tình thương và nhân ái, chậm bất bình và mau mắn thứ tha. Tá điền biểu tượng cho chính chúng ta. Gia nhân là các thừa tác viên, các mục tử là chân tay của Chúa để bảo quản, để làm tăng trưởng và thu lợi nhuận cho Thiên Chúa, tức tăng số những kẻ thờ phượng Chúa. Tá điền không nộp tô cho chủ là tá điền bất trung. Tá điền đánh đuổi và giết gia nhân của chủ là gian ác, họ là hình ảnh bất trung của chúng ta khi chúng ta quên ơn Chúa và mượn danh Chúa mà tìm hư danh, thu tích lợi lộc trần thế một cách bất chính.

Tá điền giết con chủ với ý đồ chiếm hữu vườn nho là gian ác, là hình ảnh trước hết của các nhà lãnh đạo tinh thần dân Do Thái thời Chúa Giêsu, cũng là hình ảnh của những người lãnh đạo dân Chúa đang lạc đường. Họ mượn danh đạo tạo danh đời và nêu gương mù, làm hư bao linh hồn và phá hoại Hội Thánh bằng đời sống thiếu đạo đức của họ.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tương quan giữa con người với Thiên Chúa là nền tảng cho mọi tương quan giữa con người với nhau. Sống tương quan nền tảng với Chúa tốt đẹp thì mọi tương quan giữa người với người mới bền vững tốt đẹp. Với Thiên Chúa mà chúng con còn có khả năng làm ngơ, thì làm sao chúng con có thể không làm ngơ với những người khác. Với Thiên Chúa mà chúng con còn dám mạo phạm, thì làm sao chúng con biết tôn trọng những con người quanh mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một trong những sa ngã nguy hại nhất của thời đại chúng con là việc đánh mất cảm thức về tội lỗi và chai sạn về lương tâm. Mất cảm thức về tội lỗi, chúng con khó sống đúng phẩm giá của mình. Chai sạn về lương tâm, chúng con trở nên gỗ đá  chai cứng và lì lợm trước Chúa.

 Tạ ơn Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn với chúng con. Tạ ơn Chúa luôn chờ đợi và tha thứ cho chúng con. Khi chúng con đang cố chấp và mê mải bước đi trong tội xin Chúa thương thức tỉnh và dẫn chúng con quay trở về. Khi chúng con đang chới với trong những vũng bùn nhơ cuộc đời xin dạy chúng con biết vươn tay lên tới Chúa, để chúng con được Chúa giải thoát và thứ tha. Amen.

Hát: Kinh Hòa Bình

Lạy Chúa từ nhân, Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn ưu sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí. Ơn an bình.

 (Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là chủ vườn nho và Hội Thánh là người quản lý vườn nho của Chúa.

Cộng đoàn: Chúng con hiệp lời cầu xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, siêng năng trong nhiệm vụ cao cả của mình, để nước Chúa ngày càng mở rộng khắp nơi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trái đất này cũng là một vườn nho tươi tốt Chúa trao cho loài người khai thác.

Cộng đoàn: Chúng con hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước, biết khôn ngoan quản lý đất nước mình, hầu cho mọi người dân được an cư lạc nghiệp.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sỡ dĩ ngày nay còn nhiều người đói nghèo túng thiếu, là vì con người không biết chia sẻ cho nhau.

Cộng đoàn: Chúng con hiệp lời cầu xin cho những người dư ăn dư mặc, biết quảng đại chia sớt cho những người túng thiếu.

4.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính trong huynh đoàn chúng con, nhiều khi sự chia rẽ, mất đoàn kết, vẩn còn rất nhiều.

Cộng đoàn: Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi hội viên trong huynh đoàn chúng con, biết từ bỏ ý riêng của mình, để sống hiệp nhất và yêu thương nhau như Chúa dạy.

   KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 Hát kết: Trước Nhan Mẹ

ĐK: Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ một tràng hoa Mân Côi, và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu.

Trong khi an vui con dâng lên Mẹ, tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ, đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập