CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN

Ga 18,33-37

Suy niệm:

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và quan Philatô, Chúa Giêsu bị trói đứng trước Philatô, đại diện toàn quyền của Rôma, một đế quốc hùng mạnh. Vì các thượng tế Do Thái cáo gian Chúa Giêsu là người gây rối loạn, nên ông Philatô hỏi Ngài : "Ông có phải là vua Do Thái không?".

Chúa Giêsu trả lời : "Nước tôi không thuộc thế gian này". Ông Philatô lại hỏi tiếp : "Thế ông là vua sao?". Chúa Giêsu trả lời : "Tôi sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật". Ông Philatô không phải là hạng người biết nghe và hay nghe sự thật, nhưng ông cũng biết các tư tế và kỳ mục Do Thái bắt Ngài nộp cho chính quyền Rôma, họ vu cáo Ngài đã tự xưng mình là vua, để nhờ tay chính quyền Rôma giết Ngài. Ông cũng biết Chúa Giêsu là người vô tội và bị cáo gian nên tìm cách phóng thích Chúa.

Chính Hội đồng Tối cao Do Thái tìm cách giết Chúa Giêsu với bất cứ giá nào. Nhưng bà vợ ông Philatô đã mơ thấy Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nên can chồng đừng nhúng tay vào vụ xét xử Đấng vô tội.

Nhưng vì ông Philatô sợ dân Do Thái, nên ông trao Chúa Giêsu cho lính đánh đòn. Vì các chức sắc Do Thái sợ quan Philatô cho đánh đòn Chúa Giêsu rồi tha Ngài, nên họ cho đánh Chúa Giêsu một cách tàn nhẫn. Chúng còn bắt Ngài đội vương miện kết bằng gai và chế diễu Ngài là vua giả.

Philatô thấy thương Chúa, và ông nghĩ rằng khi người Do Thái thấy hình ảnh Chúa như vậy thì họ không đòi đóng đanh Chúa nữa, nên đưa Chúa lên nơi cao cho mọi người thấy và nói : "Đây là người ấy".

Nhưng dân Do Thái bị các tư tế và luật sĩ xách động hô to : "Đóng đinh nó đi !".

Ôi! Chúa Giêsu là vua thật trời đất lại bị dân mình coi là vua giả, bị đánh đòn đau thương và đã giết đi.

Để đền tội ấy chúng ta hãy suy tôn Chúa Giêsu là vua lòng ta, và là vua cao cả chí thánh chúng ta.

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại, Chúa bỏ ngai vàng và đến với con người. Chúa chấp nhận người đời sĩ nhục và vu cáo. Chúa đã trở nên vua yêu thương, vua của lòng thương xót. Chúa đến để phục vụ, chứ không phải đến để người ta phục vụ, Chúa phục vụ con người cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá. Chúa đã trở nên vị vua của hoà bình và bình an.

Lạy Chúa, Chúa là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Chúa đến với nhân loại để thiết lập một vương quốc thiêng liêng và vĩnh cửu. Xin dạy chúng con biết tìm kiếm những sự thuộc thượng giới. Xin Chúa làm vua lòng chúng con từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Xin Chúa đến làm chủ tâm hồn và đời sống chúng con. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập