(Tiếp theo kỳ trước…)

 

CHƯƠNG IV

KINH VINH DANH

“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, Là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.”

“Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: ‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương’” (Lc 2, 13-14). Trong đêm Chúa Giêsu giáng trần, kinh thánh đã thuật lại cho chúng ta thấy các mục đồng nghe được tiếng hát của ca đoàn thiên thần hát mừng Thiên Chúa. Những lời ca ấy gợi cho chúng ta về Kinh Vinh Danh như chúng ta biết ngày nay trong cử hành phụng vụ thánh lễ. Chúng ta tiếp tục vang lên lời ca ngợi này trong Kinh Vinh Danh vì trong suốt phần nghi thức này của thánh lễ chúng ta cũng nâng tâm hồn lên để ca ngợi, thờ lạy và tạ ơn Thiên Chúa khi mà ta cùng nhau ca hát rằng “Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa.”

Trong kinh Vinh Danh, chúng ta bước vào lời kinh ca ngợi là lời ca ngợi của Chúa Giêsu trước Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Ngài trở nên lời cầu nguyện của chúng ta, và lời cầu nguyện của chúng ta trở nên lời cầu nguyện của Ngài. Chúng ta nối kết chức vụ tư tề trần gian với chức vụ tư tế thiên quốc. Cả hai trở nên một trong thân thể của Đức Kitô. Đây chính là lý do vì sao lời kinh ca ngợi rất quyền uy.

Lời ngợi khen! Đây là điều mà chúng ta được mời gọi để dâng lên với toàn vẹn con người của mình. Thờ lạy và ngợi khen để cho Chúa Giêsu trở thành trung tâm của cuộc đời ta. Khi chúng ta trở nên người có ý thức trong việc ca ngợi thì chúng ta ngợi khen và chúc tụng Chúa về mọi thứ và mọi người xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, dẫn đến hệ quả là chúng ta phó thác cuộc đời của chúng ta lên cho Ngài. Chúng ta hãy quên đi mình, để chỉ tập trung vào Ngài mà thôi. Biết bao kì cộng Chúa có thể thực hiện trong chúng ta và cho chúng ta khi chúng ta lấy sự thiện và tình yêu của Ngài làm trung tâm.

Khi chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta chân nhận Ngài là Đấng Tạo Dựng và công trình của Ngài vẫn đang tiếp tục hoạt động trong cuộc đời chúng ta. “Ngài là người thợ gốm tài tình, chúng ta là đất sét trong tay Ngài.” (Gr 17, 7). Khi chúng ta dâng lên Chúa hy lễ ngợi khen vì mọi sự, thì chúng ta càng mở rộng ra hơn cho việc chữa lành về thân xác, tâm trí và tâm hồn.

       Chúng ta luôn cần tìm kiếm những cách thức mà qua đó giúp chúng ta càng mở lòng ra với Thiên Chúa nhiều hơn. Lời ngợi khen là một cách thức mà sự cởi mở này rất hữu hiệu. Ở chương trước, tha thứ được đưa ra như một cách thức giúp mở rộng tâm hồn chúng ta với tình yêu chữa lành của Chúa, bây giờ chúng ta nói đến lời ngợi khen. Việc chữa lành xuất hiện khi chúng ta hướng sự tập trung tâm trí vào Chúa, hãy để cho Ngài chăm sóc và chữa lành chúng ta. Tiến bước trên con đường Ngài chỉ dẫn, để chữa lành chúng ta. “Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh” (Hr 13, 15).

     Thánh Phaolô nói rằng, “…trong mọi sự hãy tạ ơn Thiên Chúa…” (1Tx 5, 18). Ơn chữa lành bằng lời ngợi khen xảy đến khi chúng ta dám tuyên xưng ngợi khen Thánh Danh Ngài – ngay cả những điều xảy ra sai trái. Một người công giáo bình dân phải nên nói “Ngợi khen Chúa Giêsu” ngay cả khi máy giặt bị hư hay đèn Tivi bị cháy. Nhiều người muốn đá vào chiếc Tivi hay quát tháo nó, nhưng quả thật cảm thấy rất khó để nói lên rằng “Ngợi khen Chúa Giêsu”. Ơn chữa lành được ban khi danh Chúa được cất lên trong lời ngợi khen ngay cả khi mọi thứ xảy ra tồi tệ, hãy phó dâng lên Ngài những thử thách khó khăn lúc đó. Và chúng ta hãy nhớ rằng “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho ai yêu mến Ngài” (Rm 8, 28)

Thánh Augustino nói rằng Thiên Chúa không cần chúng ta ca ngợi, nhưng việc được ca ngợi Ngài lại cần thiết cho chúng ta. Chúng ta cần tới lời ngợi khen để tâm hồn chúng ta được mở ra đón nhận Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, là những người Công giáo đạo đức chúng ta chỉ muốn chú tâm đến việc cầu xin ơn. Nếu chúng ta chỉ chuyên tâm vào việc cầu xin ơn, thì chúng ta trở nên tâm điểm của lời cầu nguyện, thay vì để Chúa làm trung tâm của lời cầu nguyện. Chúng ta dâng lên Chúa những nhu cầu, nhưng khi chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta quy hướng hoàn toàn về Đức Giêsu và để Ngài trở thành tâm điểm.

Lời cầu nguyện bằng ngợi khen Thiên Chúa trong Kinh Vinh Danh, là một phương thế tuyệt vời để chữa lành như Chúa đã dạy trong Tin Mừng Luca rằng: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, Người sẽ cho anh em đấu đủ lượng dã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em, vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Luca 6:38). Hãy chăm lo việc Chúa và Ngài sẽ chăm sóc bạn. Khi lời ngợi khen được cất lên là lúc chúng ta lãnh nhận ơn chữa lành. Khi chúng ta dám chết đi chính mình là lúc chúng ta được tái sinh trong sự sống đời đời. Vì thế, lời ngợi khen trong thánh lễ quả là rất quyền uy vô cùng. Rất nhiều người có thể lãnh nhận được ơn chữa lành vào thánh lễ Chúa Nhật bằng việc tham dự cách chủ động trong việc cất cao lời ca qua các lời kinh như Kinh Vinh Danh. Tôi tin rằng mọi thánh lễ đều mang ơn chữa lành, bởi những yếu tố của ơn chữa lành thì luôn sẵn có. Mặc dù người ta không nói về nó nhưng ơn chữa lãnh thì luôn có. Là những tư tế, hiển nhiên chúng ta cần phải cất lên lời cầu nguyện cùng với lòng nhiệt thành sốt mến và nhận biết rằng mọi người hiện diện ở đây đang được Chúa đoái thương đón nhận.

Một vài ơn thiêng xuất hiện trong tâm hồn khi chúng ta dâng lời ca ngợi. Trên hết tất cả, lời kinh ca tụng tán dương Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy của chúng ta. Thứ đến, mọi người ngày càng trở nên “hiệp nhất” với nhau hơn khi cùng dâng lời ngợi khen. Có một ý nghĩa về sự “kết hợp” khi mọi người dâng lời tôn vinh Chúa. Hơn nữa, chúng ta trở nên một trong Chúa Thánh Thần, chứ không phải chia rẽ; “hiệp nhất” chứ không phải phân ly; “hiệp thông” chứ không tách biệt.

Kinh thánh cũng gợi cho chúng ta về lời ca ngợi Thiên Chúa. Trong đó, chủ đề chính của sách Thánh Vịnh là lời ngợi ca, được linh hứng bởi chính Chúa Thánh Thần. Thánh vịnh sau cùng tổng kết thông điệp của Chúa Thánh Thần:

Halleluia!

Ca tụng Chúa đi trong đền thánh Chúa

Ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh

Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ

Ca tụng Người lẫm liệt uy phong

Ca tụng Chúa đi rập theo tiếng tù và

Ca tụng Người họa tiếng cầm tiếng sắt

Ca tụng Chúa bằng vũ điệu trống đưa”

Ca tụng Người theo cung đàn nhịp sáo

Ca tụng Chúa đi với chũm chọe vang rền

Ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi

Hỡi toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa đi nào.

Halleluia (Tv 150, 1-6)

Nào chúng ta cùng hân hoan ca tụng Chúa bằng bản thánh thi bất tận này.

Khi cất lên lời Kinh Vinh Danh, chúng ta củng hân hoan vui sướng vì có Đức Giêsu đang hiện diện ở đây, Ngài đang ở cùng chúng ta ngày hôm nay. Từ trong sâu thẳm con người, chúng ta xác tín sự hiện diện của Thiên Chúa, khi thưa lên rằng “Vâng, lạy Chúa, con tin Chúa đang hiện diện nơi đây. Con tin Chúa yêu con, ban cho con cuộc sống hôm nay. Con tạ ơn Chúa vì tình yêu của Chúa, nhờ đó con có thể làm việc, trò chuyện, hít thở và tận hưởng cuộc sống này. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con quà tặng từ gia đình và bạn bè hằng yêu thương và nâng đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì quà tặng ơn ban của Chúa Thánh Thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa.” Hãy ca ngợi Chúa từ trong thâm sâu tâm hồn. Khi đi vào thần khí của lời ngợi khen, chúng ta sẽ có được ơn chữa lành bởi vì tâm điểm của lời ngợi khen chính là Chúa Giêsu.

Lễ tế ngợi khen chỉ được dâng lên Chúa khi chúng ta dám gạt bỏ tư tưởng muốn hiểu thấu hết những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy tín thác vào Chúa khi ngợi khen Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng: “Con không hiểu những gì đang xảy ra trong cuộc đời của con, nhưng con luôn tin vào tình yêu của Chúa và con ngợi khen Chúa.” Sẽ có ơn chữa lành khi chúng ta biết tín thác nơi Chúa với hết cả tâm hồn. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa trong Kinh Vinh Danh vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống chúng ta hôm nay! Chúng ta hãy tôn thờ và ngợi khen Ngài!

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen.

Học Viện Thánh Thể chuyển ngữ

từ tác phẩm “Healing Through The Mass” của Lm. Robert Degrandis, SSJ (Makati: St. Paul Publications, 1988 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập