Bài 38

Bánh CỦA CỘNG ĐOÀN 

 

    Những quyết định chín chắn, có cân nhắc và có suy tính thường ít ảnh hưởng xấu, cũng giống như những gì đã diễn ra vào thế kỷ XI, khi quyết định chỉ được phép dùng bánh không men trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể. Thực tế, điều này đã dẫn đến kết quả là: thứ nhất, việc nướng bánh chỉ dành riêng cho một số người, thứ hai là các Kitô hữu không còn phải mang bánh mà chính họ đã làm ở nhà đến nhà thờ nữa.

  Ý tưởng bắt đầu lan rộng là bánh của Bí Tích Thánh Thể không phải là bánh của con người, của những con người bình thường (giáo dân), nhưng là bánh đặc biệt, bánh được nướng bởi người khác, được lấy từ phòng thánh và được quản lý bởi các giáo sỹ.

Ngày nay, ý tưởng trên đã bị loại bỏ, vì bánh được dâng trên bàn thờ và được thánh hoá sẽ là bánh của dân Thiên Chúa, bánh của cộng đoàn, và tất nhiên nó không phải là bánh duy nhất của hàng giáo sỹ hay tu sỹ.

  Theo chủ đề này thì các quy định về cách thức cử hành Bí Tích Thánh Thể đã trải qua suốt dòng lịch sử nay được rút lại như sau: “Nên để giáo dân đem bánh và rượu,…”, và “Mặc dầu ngày nay giáo dân không còn mang bánh rượu của mình đến để dùng vào việc phụng vụ như xưa, nhưng nghi thức dâng lễ phẩm vẫn giữ hiệu lực và ý nghĩa thiêng liêng” (Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma, số 73).

  Bánh mà linh mục truyền phép là biểu tượng cho sự sống của tất cả các thành viên trong cộng đoàn và của mọi người đang sống trên trần gian này. Bánh hiện thân cho yêu thương và đau đớn, lao nhọc và nghỉ ngơi, thất bại và thành công của họ, điều này rất quan trọng, vì bánh được các thành viên trong cộng đoàn dâng lên là chính con người của họ đang được dâng trên bàn thờ.

  Mỗi ngày nếu có thể, nhưng đặc biệt là vào các ngày Chúa Nhật, thật tốt và cũng thật ý nghĩa khi trao cho một vài người dâng lên linh mục bánh của cộng đoàn, bánh của Giáo Hội và bánh của mỗi một người cũng như bánh của mọi người trong cộng đoàn.

  Bánh được mang lên bàn thờ là chính toàn thể cộng đoàn sẽ trở thành thân mình Đức Giêsu Kitô.

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập