Tuần 4

Vững Lòng Cậy Trông

 I. KHAI MẠC

Hát: Đây Lòng Chúa Ái Tuất  

1. Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 

ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai. 

 

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, Chúa thấy chúng con đang ở đây với Chúa, trước sự hiện diện của Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bước vào cuộc thương khó, Chúa cũng cảm thấy cô đơn, lo lắng, sợ hãi, nhưng Chúa vẫn muốn thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Hôm nay toàn thể Giáo Hội tưởng niệm Chúa vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài. Chúa nhật Lễ Lá cho chúng con chứng kiến những đổi thay bất ngờ của cuộc đời và của lòng người. Dân chúng vừa mới hân hoan cầm cành lá đón tiếp Chúa đã lập tức quay lại kết án Chúa. Xin tha thứ cho những yếu đuối của chúng con, xin cho chúng con luôn mạnh mẽ và kiên trì tiến bước theo Chúa trên mọi nẻo đường.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con đừng thất vọng hay chán nản mà buông xuôi, nhưng giúp chúng con biết kiên vững cậy trông vào Chúa, để chúng con đủ sức đứng lên nhờ ơn Chúa và được Chúa biến đổi trong ân sủng và tình yêu. Amen

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

(Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã yêu thương chúng con biết là chừng nào! Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi hy sinh chính cả mạng sống của mình cho chúng con. Thế mà, biết bao lần chúng con đã xúc phạm đến tình thương của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.

Người dẫn:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cất khỏi lòng chúng con những tự cao, tự đại, những thoả mãn với chính mình.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn trong trắng, để chúng con cảm nghiệm được tình yêu thương bao la của Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Tâm hồn chúng con đang khát khao Chúa. Xin Chúa thương biến đổi tâm hồn chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con nên một trong tình yêu Chúa.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 10 là bài ca tạ ơn cá nhân, nhắc nhở người công chính hãy đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa; các bạn bè của vịnh gia khuyên ông phải chạy trốn, bởi vì kẻ thù của ông đang âm mưu gài bẫy, nhưng ông bày tỏ lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cảm thấy mọi sự dường như sụp đổ; hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và can thiệp khi đến thời cơ. Chúng ta hãy chúc tụng tạ ơn ngợi khen Thiên Chúa  - Đấng hằng luôn bênh vực và nâng đỡ chúng ta

 (A) Tôi ẩn mình bên Chúa,

tại sao các người lại bảo tôi :

"Trốn về núi đi, này chim sẻ !

 

(B) "Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,

núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng. *

Khi nền móng cương thường đổ nát,

người công chính còn làm được chuyện gì ?"

 

(A) Nhưng Đức Chúa ngự trong thánh điện,

ngai Đức Chúa đặt trên cõi trời ; *

Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

 

(B) Chúa dò xét người lành kẻ dữ,

ghét những ai ưa thích bạo tàn.

 

(A) Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân ; *

lửa đỏ diêm sinh và gió nóng

là phần riêng của chúng trên đời.

 

(B) Quả thật Chúa là Ðấng Công Chính,

ưa thích điều chính trực ; *

những kẻ sống ngay lành

được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(B) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Ngài Sáng Ngời

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian…

Bài thương khó theo thánh Marcô

Khi ấy, lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: "Vạn tuế đức vua dân Do-thái! " Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá.

Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.

Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái". Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái.(Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.)

Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! " Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a." Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không." Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Nếu Chúa Giêsu phải chịu bắt bớ và hành hạ đến chết, chết treo khổ giá là vì Chúa vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha, thực thi khổ nhục kế để chiến thắng Satan và bè lũ nó, như kế hoạch Thiên Chúa Ba Ngôi đã vạch ra, thì Chúa vẫn có quyền thong dong. Nhưng Chúa đã tự ý hiến thân vì kính mến Thiên Chúa Cha và vì yêu thương chúng ta.

Tuy bề ngoài Chúa bị bắt, bị trói, bị điệu đến dinh thượng tế Anna và Caipha, bị sỉ nhục, bị đòn vọt, bị chế nhạo như vua giả với mão gai thay triều thiên, với que sậy thay vương trượng. Rồi lại phải vất vả vác khổ giá lên đồi Golgotha và chịu đóng đinh ghim vào đó bằng những đanh sắt đóng thâu qua chân tay như các ngôn sứ đã tiên báo. Và Chúa đã chết tất tưởi sau ba giờ phải quằn quại trong khổ đau trên thập giá. Bị mất nhiều máu vì từ các lỗ đinh máu tuôn ra xối xả. Do đó lượng nước trong người mất đi làm cho toàn thân Chúa nóng như lửa thiêu. Cũng vì đó mà cổ khô, họng bỏng vì khát nước. Chúa đã phải kêu lên một cách thảm thương: "Tôi khát!", rồi hết sức chịu đựng, Chúa đã gục đầu thở hơi cuối cùng.

Dẫu thế Chúa vẫn giữ vai chủ động, nghĩa là mọi sự chỉ có thể xảy ra khi Chúa muốn và ở nơi Chúa muốn. Vì thế, Chúa vẫn công khai ra vào đền thánh Giêrusalem. Chúa vẫn công khai giảng dạy trong đền thờ, Chúa còn cảnh cáo một việc, mà nhiều người thấy khó coi, nhưng không dám nói là chính các thượng tế và các tư tế, vì lợi vật chất mà để cho con buôn lộng hành, đem súc vật vào khuôn viên đền thờ bày bán và bán với giá cắt cổ khách hành hương. Chúa còn lấy thừng chắp lại thành roi đuổi các súc vật và con buôn ra khỏi đền thờ và nói: "Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi lại biến thành hang trộm cướp".

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, bước vào cuộc thương khó Chúa cũng cảm thấy cô đơn, sợ hãi, nhưng trong tất cả, Chúa vẫn muốn thi hành trọn vẹn thánh ý Cha Trên Trời trong yêu mến và tin tưởng. Chúa cũng có nỗi sợ như con người, nhưng Chúa đã chiến thắng yếu đuối nhờ ân sủng, vì đã tin tưởng trọn vẹn vào tình yêu Chúa Cha. Cuộc sống chúng con hôm nay nhiều khi cũng lắm bộn bề và những yếu đuối là điều không tránh khỏi, dù cố gắng và ước muốn thay đổi nhiều, nhưng chúng con  dường như cứ bị níu chặt trong thân phận con người bất toàn. Xin Chúa giúp chúng con đừng thất vọng hay chán nản mà buông xuôi, vì Chúa đã thắng tội lỗi và yếu đuối cũng trong thân phận một con người. Xin giúp chúng con đừng ỉ lại vào sức riêng, nhưng biết kiên vững cậy trông vào Chúa ngay trong những thử thách và vấp ngã, để chúng con đủ sức đứng lên nhờ ơn Chúa, và được Chúa biến đổi trong ân sủng. Xin ban cho chúng con niềm vui và bình an trên mỗi bước đường theo Chúa, để dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng con đón nhận ý Chúa với lòng quảng đại và con tim rộng mở, vì biết rằng tình thương Chúa luôn tràn đầy nơi tất cả những ai trông cậy Chúa. Amen.


Hát: Đường Thập Tự

1. Con đường Cha đi bao hiểm nguy truân chuyên ngập tràn. Con đường Cha theo bao nhiêu đớn đau nào ai có thấu. Thập giá đồi cao treo Người yêu dấu mang thương tích sầu. Chúa đâu tội tình nhưng vì thương mến hiến trọn thân mình.

ĐK.    Tình Người bờ bến Chúa cất bước đi Canvê nhục hình. Đường trần thập giá Chúa hỡi giúp con theo chân Cha lành.

2. Con đường Cha đi con nay quyết tâm tin yêu một niềm. Theo đường Cha đi con thôi lắng lo mặc bao giông tố. Để tháng ngày qua con đường thập giá con luôn thiết tha. Chúa ơi con nguyện thân này dâng hiến sống đời nhân hiền.

 (Thinh lặng)

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Đức Giêsu đã khải hoàn vào thành Giêrusalem không phải để biểu dương uy quyền, mà là để bày tỏ lòng yêu thương và nhân lành. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các phẩm trật trong Hội Thánh, luôn biết noi gương Đức Giêsu để phục vụ mọi người trong khiêm tốn và hiền lành. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Trên thế giới ngày nay, ngày càng có nhiều người thích hưởng thụ và ngại hy sinh. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết quan tâm, chia sẻ của cải, và nâng đỡ những anh chị em nghèo khổ bất hạnh. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Đức Giêsu đã phục vụ mọi người cho đến chết và chết trên thập giá. Chúng con hiệp lời cầu xin cho tất cả những ai đang phải đau khổ trong tâm hồn lẫn thể xác, được luôn can đảm và vững tin vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong năm Phụng vụ, đặc biệt là Tam Nhật Vượt Qua. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu ý thức tầm quan trọng của Tuần Thánh, qua việc đọc và suy niệm Cuộc Thương Khó Chúa, và âm thầm chia sẻ những hy sinh đau khổ của Chúa, để cảm nghiệm sâu xa Tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 Hát kết: Mẹ Đứng Đó

ĐK: Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhạc thương trầm buồn hắt hiu, đồi cao u hoài loang máu đào, con Chúa đau thương treo trên Thập Giá, hiến thân vì nhân lọai, tội tình. Mẹ đứng đó, tâm hồn tê tái sầu, hiệp thông cùng con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi!

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập