Tuần 2

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa”

I. KHAI MẠC

Hát: Đây Phép Nhiệm Mầu

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK. Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình Cha đến muôn đời sau.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Chúa luôn trân trọng và quí mến tất cả những gì chúng con dâng tặng cho Chúa. Những lễ vật tuy đơn sơ dưới mắt người đời, nhưng lại càng có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có Chúa mới thấy được giá trị của những âm thầm đau khổ, của những hy sinh quên mình, của những việc bác ái vô vị lợi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con hiểu rằng: dù có nắm trong tay cả một kho tàng trần gian, nhưng để mất linh hồn vào Hỏa Ngục đời đời, thì chẳng có ích gì. Mọi thứ vinh hoa trần gian chỉ là tạm bợ, xin dạy con biết noi gương bà góa nghèo, biết sống đơn sơ chân thật, nhưng luôn quảng đại với Chúa và với anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ý thức rằng tất cả những gì chúng con có: của cải vật chất, tài năng trí tuệ, ơn huệ thiêng liêng, ngay cả bản thân chúng con, đều do lòng quảng đại của Chúa ban cho chúng con; nhờ đó, chúng con biết dâng hiến trọn vẹn cho Chúa, không tính toán so đo, để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 145 quả quyết rằng phúc cho ai tin tưởng vào Thiên Chúa. Thánh vịnh này nhắc chúng ta rằng ý nghĩa và giá trị cuộc đời không thể nắm bắt được từ những thực tại trần thế, nhưng cần phải khởi đi từ Thiên Chúa và từ những gì Người đã làm. Trong tâm tình của thánh vịnh này chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ chúc tụng.

(A)  Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! *

suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời !

 

(B)  Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *

Họ tắt hơi là trở về cát bụi,

dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan.

 

(A)  Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ

và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi,

cùng muôn loài trong đó.

 

(B)  Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,

xử công minh cho người bị áp bức,

ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

(A)  Chúa giải phóng những ai tù tội,

Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, *

Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,

Chúa yêu chuộng những người công chính.

 

(B)  Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *

Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,

nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

 

(A)  Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,

Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời !

 

(A)  + (B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                  cùng vinh danh Thánh Thần Th