CHÚA NHẬT LỄ

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Suy niệm:

Nếu Thánh Thể là Nhiệm Tích Tình Yêu, thì Nhiệm Tích Hòa Giải nhờ Chúa Thánh Thần là cánh tay của tình yêu giang ra để đón những ai thành tâm sám hối.

Nếu trong Nhiệm Tích Thánh Thể, Chúa hiện diện để đón tiếp, để yêu thương những tâm hồn trắng trong, thì trong Nhiệm Tích Hòa Giải Chúa Thánh Thần thanh tẩy và thánh hóa các tâm hồn như Chúa Giêsu đã làm, là thanh tẩy và thánh hóa tội nhân. Chúa ban quyền tha tội thánh hóa cho Hội Thánh bằng hình ảnh: Chúa thở hơi vào các tông đồ và bảo: "Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ" (Ga. 20,22-23).

 Chúa Giêsu thổi hơi vào các tông đồ để nói: Ai còn thở được là người ấy còn sống. Hơi thở là sức sống của ta, thì Đức Chúa Thánh Thần là sức sống của Chúa Giêsu. Chúa thở hơi vào các tông đồ là cử chỉ nói lên Chúa chuyển sức sống của Chúa cho các ông. Mà còn sống cũng có nghĩa là còn yêu. Chúa Giêsu vẫn yêu ta và có thể nói được Chúa cần ta như ta cần thở.

Vì thế Chúa ban quyền tha tội cho các Thánh Tông Đồ và qua các Thánh Tông Đồ, Chúa trao quyền tha tội cho Hội Thánh. Hội Thánh là nhiệm thể của Chúa lại thông ban quyền ấy cho những ai được Chúa kêu gọi, được đào tạo trong Hội Thánh để có khả năng tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô.

Sứ vụ linh mục là khả năng có thể được trao quyền tha tội. Nhưng các linh mục chỉ được giải tội tại nơi nào mà Giám mục trao quyền, và cũng chỉ được giải tội trong phạm vi nào và trong giới hạn nào mà thôi. Nhờ quyền tha tội này mà dân Chúa là Hội Thánh, duy nhất và thánh thiện.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống, để giúp Hội Thánh chu toàn sứ vụ cứu chuộc của Chúa.Người là Cha kẻ cơ bần, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, Chúa đang ở với chúng con, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con,để Ngài rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa lành nơi thương tích trong chúng con, để Ngài uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, và chỉnh đốn lại chỗ trật đường trong tâm hồn chúng con. 

Ôi Thánh Thần Chúa - Sự Sáng chứa chan hồng phúc, xin Ngàinhắc nhở chúng con, mỗi khi chúng con lãng quên Lời Chúa.  Thôi thúc chúng con, khi chúng con lười biếng thi hành bổn phận. Che chở chúng con, khi chúng con không thể tự giúp mình. Gìn giữ chúng con, để chúng con không lạc xa đường Chúa. Hun đúc chúng con, để chúng con can đảm phục vụ và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập