Tuần 4

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT 

I. KHAI MẠC:  

Hát: Đây Phép Nhiệm Mầu

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK. Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là Thần Lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình Cha đến muôn đời sau.

TÂM TÌNH ĐẦU:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang ngự trong phép Thánh Thể, chúng con thấy hạnh phúc vì được ở gần Nhan Thánh Chúa. Chúng con dâng ý nguyện trong giờ thánh này là: xin Chúa thương cứu vớt các linh hồn trong luyện ngục, các linh hồn nơi luyện tội giờ cũng đang khát khao được chiêm ngắm Nhan Thánh Người. Chúng con nài xin Chúa cho các ngài nơi luyện tội được mau chóng hưởng nhan Thánh Chúa. Nếu còn những thiếu sót bất toàn của các ngài đối với Chúa và tha nhân mà chưa đền trả đủ, thì trong giờ chầu này, chúng con xin dâng những hy sinh, kinh nguyện của chúng con, hiệp với Mình Máu Thánh Chúa mà đền tạ thay.

Xin Chúa cho chúng con biết nói cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha, và Thiên Đàng là nơi Chúa dành cho tất cả chúng con và mọi người Chúa dựng nên. Con nhận thấy bản thân chẳng có gì đáng để xin Chúa, nhưng con tin tưởng và cậy trông vào lòng thương xót Chúa. Xin vì lời bầu cử của Mẹ Maria mà Chúa nhậm lời chúng con cầu xin trong giờ thánh này. Amen.

II. KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA và KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG (Lấy ở trang 30)

(Thing lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN (Chia 2 bè để đọc) 

(A)      Chúng ta hãy chúc tụng và ngợi khen Chúa. Người đã trở nên Bánh Sự Sống và Chén Cứu Rỗi cho dân Người.

(B)       Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì bánh chúng ta bẻ ra và bánh là hiệp thông với Thánh Thể Người.

(A)  Chúng ta hãy chúc tụng Chúa đã cho chúng ta được giải khát nhờ chén tạ ơn.

(B)   Chúng ta hãy chúc tụng ơn sự sống mà rượu mới   do Chúa Kitô ban đã làm phát sinh trong chúng ta.

(A)  Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì bánh quy tụ chúng ta trong sự hiệp nhất của Thánh Thể Người.

(B)   Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì sự hiệp nhất mà Thánh Thể thực hiện giữa những chia rẽ của chúng ta.

(A)+(B) Lạy Chúa là Cha nhân từ,/ trong Bí Tích Thánh Thể của Con Cha,/ Cha dạy chúng con phải tự hiến đời chúng con như thế nào./ Xin làm cho cuộc sống chúng con hợp với cuộc sống của Chúa Giêsu,/ Người đã không ngần ngại tự hiến mình trọn vẹn;/ Xin Thánh Linh Cha giúp chúng con biết luôn dâng hiến cuộc đời chúng con mỗi ngày để Nước Cha trị đến. Amen.

(Thing lặng)

 IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Xin Chỉ Cho Con

 ĐK: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

 Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Dothái không?" Đức Giêsu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?" Ông Philatô trả lời: