CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

Suy niệm:  

Khi vừa mới sinh ra Con Thiên Chúa làm người đã dành ưu tiên cho người nghèo. Thiên sứ đã được sai đến với những người phải làm thuê làm mướn kiếm sống, tiêu biểu là các mục đồng. Họ phải thức đêm canh giữ đoàn chiên cừu cho các người giàu.

Sau đó là khi Đức Maria và Thánh Giuse đưa người vào đền thờ Giêrusalem để tiến dâng Ngài cho Thiên Chúa, Ngài đã tỏ mình ra cho các người lãnh đạo tinh thần dân Do Thái, tiêu biểu là cụ già Simeon, cụ cũng là một tư tế. Cũng có cụ bà Anna tiêu biểu cho những người đạo đức chuyên cần cầu nguyện và sống theo luật Chúa.

Rồi cho toàn thể những người có thiện tâm thiện chí không phải là Do Thái, tiêu biểu là các đạo sĩ. Các ngài là tù trưởng các bộ lạc ở phương Đông. Các ngài có đời sống thanh cao, khiết tịnh, ưa chiêm ngưỡng các tầng trời và đọc sách thánh. Có thể các ngài đã đọc sách Sáng Thế Ký, trong đó có câu truyện thầy phù thủy Balaam được vua Moab thuê chúc dữ cho dân Do Thái. Vì họ đã là cớ làm điêu đứng đế quốc Ai Cập khi họ bỏ Ai Cập tìm về Đất Hứa. Trên đường, gặp dân tộc nào chống đối họ, bị họ tàn sát và đốt phá tan hoang.

Nhưng khi Balaam được vua Moab thuê, đứng trên núi cao nhìn xuống chỗ dân Do Thái đóng trại, thay vì chúc dữ cho họ thì ông đã chúc lành và tiên báo từ mồ Giacob, tổ phụ dân Do Thái sẽ có một ngôi sao và một vương trượng sẽ phát xuất từ dân tộc này.

Khi thấy một ngôi sao lạ, các ngài nghĩ đến lời Balaam tiên báo, và vì lòng các ngài vốn mong đợi một vị cứu tinh xuất hiện để sửa đổi lại đời sống đang xuống dốc của nhân loại, nên nghĩ ngay là vị cứu tinh ấy đã xuất hiện, nên không ai bảo ai mà cùng hướng về Giêrusalem, thủ đô của dân Do Thái để đến triều yết vị vua mới sinh.

Các ngài đã gặp nhau gần Giêrusalem, cùng hỏi thăm tin tức và đường đi.

Vua Hêrôđê và cả dân thành hoảng sợ, nhưng đã lấy Thánh Kinh để chỉ dẫn cho các ngài là Đấng Cứu Thế đã sinh ra tại Bethlehem vì có lời Kinh Thánh rằng :

"Hỡi Bethlehem, miền đất Giuđa, ngươi nhỏ bé gì đâu, vì tại nơi đây vị lãnh tụ chăn dắt Israel sẽ ra đời" (Mt.2,5-6).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Vị Cứu tinh Thiên Chúa đã hứa cho loài người, và Chúa đã sinh ra khó nghèo, nằm nơi máng cỏ. Lạy Chúa, khi sinh ra Chúa đã mặc lấy thân phận yếu hèn của chúng con, để chúng con được nhờ Chúa mà trở nên con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì sinh ra làm người trong cảnh cơ hàn, Chúa đã mở cho chúng con con đường tiến tới vinh quang hạnh phúc. Chúng con thờ lạy Chúa. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập