CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

Suy niệm

Chúa Giêsu nói với ông Philipphê và Anrê : "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Nếu hạt lúa gieo xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi. Có chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác". Loài người chúng ta vì tội lỗi mà mất tình yêu Thiên Chúa, nên dù linh hồn bất tử, nhưng cũng như chết, vì không có khả năng đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, mặc dầu Thiên Chúa không muốn bỏ người tội lỗi.

Chính vì muốn đưa loài người trở về cùng Thiên Chúa, mà Ngôi Lời Thiên Chúa tức Con Thiên Chúa đã mặc nhân tính và tự hiến tế nhân tính để xin Thiên Chúa Cha tha tội cho loài người. Và những ai thành tâm muốn trở về cùng Thiên Chúa là nguồn sống và nguồn hạnh phúc thì đều được phục hồi thiên chức con cái Thiên Chúa với quyền thừa kế nước trời nhờ Đức Kitô.

Để thực hiện cuộc đổi mới này, cũng có thể nói là cuộc cải tử hoàn sinh cho nhân loại, Chúa Giêsu đã muốn và dự định trao nộp thân xác của Ngài cho thế gian hành hạ và giết chết. Để nhờ cái chết khổ đau và nhục nhã của Chúa mà Thiên Chúa được thỏa lòng mà tha thứ tội lỗi cho nhân loại, và cho nhân loại phục hồi thiên chức con cái Thiên Chúa để được đời đời vinh quang. Và vinh quang mà Đức Kitô đem lại cho thế gian là một chiến thắng làm cho nhân loại được hưởng vinh quang Thiên Chúa, nên Thiên Chúa cũng làm vinh quang cho Chúa Giêsu.

Vì thế, vì vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đã chịu đau khổ nhục nhằn cho đến chết, để cái chết của Ngài đem lại vinh quang cho Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Cha làm vinh quang cho Ngài và nhờ Ngài nhân loại được lại quyền hưởng vinh quang, nên thay vì sợ hãi, Chúa Giêsu tuyên bố: Đã đến giờ Con Người được vinh quang. Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha tôn vinh, Chúa cũng cho chúng ta được tôn vinh Ngài. Ngài nói: Khi tôi được giương cao, tức được chiến thắng trên thập giá, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.

 Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tự ví mình như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải mục nát rồi mới vươn lên, sinh hoa kết quả:“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. Và chính Chúa cũng đã sống như thế. Phần chúng con, dường như lối sống hưởng thụ đã che khuất mắt tâm hồn chúng con. Đời sống vật chất đã làm lu mờ đi sự sống thiêng liêng. Chúng con đã đánh mất dần giá trị sống của mình, khi không dám quên mình vì người khác, hy sinh mình cho tha nhân...

Chúa cảnh báo chúng con: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất”. Xin cho chúng con can đảm đón nhận khổ đau mà Chúa gửi đến, để chúng con biết sẻ chia, đồng cảm với nỗi đau của người khác. Xin giúp chúng con sẵn sàng quên mình để phục vụ lợi ích tha nhân, như Chúa đã từng làm. Và mỗi ngày, chúng con biết cách sống đời mình như hạt lúa vùi chôn trong lòng đất. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400