CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

Suy niệm

Thiên Chúa đã thấu hiểu và thương xót con cháu ông Giacob mà sai ông Môsê đứng lên giải thoát họ khỏi ách nô lệ bạo tàn của Ai Cập và ý đồ diệt chủng của Pharaon. Thiên Chúa đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ để bắt buộc vua Pharaon thả cho người Do Thái ra khỏi Ai Cập để trở thành một dân, đưa họ về Canaan định cư thành một quốc gia. Nhưng vì họ mau quên ơn Chúa mà cứ luôn luôn phản loạn nên có lần Chúa cho rắn độc từ các rừng hoang tràn vào trại cắn chết nhiều người. Họ sám hối và xin ông Môsê cầu Chúa tha cho. Chúa dạy ông Môsê đúc một con rắn bằng đồng treo ở giữa doanh trại. Hễ ai bị rắn độc cắn mà nhìn lên rắn đồng thì khỏi bị hại vì nọc rắn.

Khi ông Nicôđêmô - một người có địa vị cao trong xã hội, đến gặp Chúa Giêsu, thì Chúa nhắc đến tích truyện rắn đồng của ông Môsê và nói : Như ông Môsê giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời. Và như để giải thích điều ấy, Chúa Giêsu nói tiếp : Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Nói cho dễ hiểu hơn: Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để nhờ cuộc tử nạn của Ngài, chúng ta được lại thiên chức làm con cái Thiên Chúa, với điều kiện là mỗi người chúng ta phải tin rằng: Chúa Kitô thực sự đã chết khổ đau trên thập giá vì loài người chúng ta. 

Vậy phải nhìn lên Chúa chịu đóng đinh và chết trên khổ giá với lòng sám hối, biết ơn và chấp nhận để Chúa thanh tẩy ta bằng những thử thách cùng với những sự tiết chế của ta, để chúng ta được góp phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.

 Cầu nguyện

 Lạy Chúa Giêsu Thánh thể! Càng về cuối Mùa Chay, chúng con càng cảm thấy ẩn hiện cây thánh giá trên đồi Golgôtha. Nhìn lên thánh giá, chúng con mới hiểu được tình yêu của Chúa đối với chúng con thật lớn lao đến mức độ nào: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của mình... để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi hiến dâng mạng sống, xin cho chúng con trong cuộc sống cũng biết chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người xung quanh, nhất là những người nghèo khổ, đói rách, bệnh tật… những người này họ cần lắm sự giúp đỡ của mọi người. Xin Chúa cũng ban cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình yêu của Chúa, để qua chúng con, mọi người cũng có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập