CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

 

Suy niệm:

Thiên Chúa là tình yêu và luôn trung kiên. Ngay từ đầu sau khi tổ tông loài người bội nghĩa vong ân, Thiên Chúa đã không chấp tội vô ơn bạc nghĩa của loài người, nên đã phác họa ngay một chương trình cứu độ.

Thiên Chúa không chỉ cứu độ một đời mà cứu độ toàn thể nhân loại, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa bao trùm cả nhân loại không hạn chế thời gian và không gian.

Trước hết, Thiên Chúa bắt đầu với một dân tộc, Thiên Chúa chọn ông Abraham làm tổ phụ dân tộc ấy và hứa cho họ miền Canaan làm quê hương, rồi tách họ ra khỏi đông đảo các dân tộc, gửi họ vào Ai Cập - một dân tộc đã tiến bộ và văn minh hơn họ - để họ không bị các sắc tộc khác hà hiếp. Họ được tự do lớn mạnh trong hơn bốn trăm năm. Sau đó, Ngài đưa họ ra khỏi Ai Cập, cho họ một miền đất màu mỡ làm quê hương. Nhưng trước khi họ được định cư, Chúa đã thanh tẩy và tinh luyện họ. Suốt 40 năm chính Thiên Chúa đã dùng ông Môi-sen để loại đi khỏi họ các điều dị đoan và thói quen xấu.

Khi họ đã vào định cư tại Canaan, Thiên Chúa lại sai các ngôn sứ, để vừa hướng dẫn, sửa sai, vừa giúp họ trung thành với Thiên Chúa. Khi mọi sự đã thành nếp và dân chúng đã có tinh thần thì Thiên Chúa sai chính Con Ngài đến giúp họ và dùng họ hướng nhân loại vươn lên quê trời.

Sau khi chịu phép rửa của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã lên hoang địa chay tịnh và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày. Sau đó, Chúa về Nazareth nơi Ngài sinh trưởng để khai mạc sứ vụ của Ngài bằng chính lời ngôn sứ Isaia để tự giới thiệu Ngài là Đấng Cứu Thế : Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế và sai chính Con Một Thiên Chúa là Chúa Giêsu đến giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị của Satan. Chúa đã đến với nhân loại và muốn làm con người hoàn toàn như chúng con ngoại trừ tội lỗi, để chúng con được nhờ Chúa mà nên con cái Thiên Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để nuôi dưỡng chúng con, Chúa mời gọi chúng con đến dự tiệc thánh, đó là bí tích Thánh Thể mà mỗi khi chúng con được rước lấy Thánh Thể Chúa trong các thánh lễ. Chúng con lại được gia tăng đức tin, đức cậy, đức mến. Xin cho chúng con lớn mạnh trong tình yêu Chúa, và xin cho chúng con khi sống được luôn trung tín với tình Chúa yêu thương và khi chết được đời đời sống trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập