CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Suy Niệm Tin Mừng (Lc 4, 14-21)

Khung cảnh Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu trở lại Nazarét nơi Ngài đã sống những năm tháng thơ ấu. Ngài đã từng là một thành viên trong số những người ở đây. Chúa Giêsu vẫn là một người Do Thái, cùng với bà con đi đến hội đường vào ngày Sabat, để chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, Đấng mà Ngài âu yếm gọi là Cha. Hôm nay, Chúa Giêsu được mời đọc sách thánh, Ngài mở sách Isaia và Ngài nói:” Hôm nay  đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe”.

Tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm mọi lời ngôn sứ nói về Ngài. Thật vậy, suốt thời gian Chúa Giêsu sống và rao giảng công khai, Ngài đã thực hiện lời ngôn sứ tiên báo: Ngài công bố Tin Mừng cho người nghèo khó, và thực hiện những phép lạ kèm theo để cứu chữa họ.

Cụ thể, hôm nay, trong hội đường ở Nagiarét, giữa đồng bào đồng hương của Ngài, Chúa Giêsu đã tuyên bố: Ngài đến để thực hiện những lời ngôn sứ Isaia mà họ vừa nghe. Ngài đã được Thánh Thần xức dầu để sai đi đem Tin Mừng cho người nghèo khổ. Ngài có sứ mạng đem ơn cứu độ đến cho những người nghèo đói, bệnh tật, kẻ bị tù đầy, bị áp bức, qua lời giảng dạy và những phép lạ Ngài làm. Những người mù lòa được Ngài chữa lành cho sáng mắt; những kẻ bị giam cầm trong lao tù, trong cái tôi ích kỷ, trong đam mê… được Ngài giải thoát khỏi vòng tăm tối và được tự do. Quả thật Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến trần gian để thi ân giáng phúc và cứu độ trần gian.

Sau này, khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi Ngài có phải Ngài là Đấng Cứu Thế không, Ngài đã bảo họ về kể lại cho ông Gioan biết những gì Ngài đã làm: người mù được thấy, người què được đi, người điếc được nghe, người câm nói được v.v… đúng như lời ngôn sứ Isaia tiên báo. Đó là bằng chứng cho thấy Đức Kitô là Đấng Thiên Chúa sai đến và Ngài thật là Con Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cứu độ chúng con,…tạ ơn Chúa vì đã đem Tin Mừng yêu thương để giải thoát chúng con khỏi những giận hờn ghen ghét, khỏi tăm tối của tội lỗi, và khỏi ách nô lệ sự chết;…tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến chung phần đau khổ của kiếp người chúng con;…. Nếu không có Chúa hiện diện và đồng hành với chúng con thì chúng con sẽ lạc lối và không thể tiến về nhà Cha.  

 Lạy Chúa Giê-su, như Chúa đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hành động, thì xin Chúa cũng ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con để chúng con đem Tin Mừng cứu độ cho những người chưa nhận biết Chúa. chúng con là những cánh tay nối dài của Chúa, đem tình thương Chúa đến với những người khốn cùng. Xin cho chúng con biết tiếp nối công việc của Chúa qua Giáo Hội, xoa dịu nỗi đau của những ai đang đau khổ, an ủi người âu lo, biểu lộ sự hiện diện của Chúa qua cuộc sống. Xin giúp chúng con trở nên những sứ giả nhiệt thành của Chúa, ra đi loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Jb.Halleluia, sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập