CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG

Suy niệm:

Không phải Thánh Gioan không biết gì về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế Thiên Chúa đã hứa với các Thánh tổ phụ, và các thánh ngôn sứ, đã tiên báo thời điềm, dấu hiệu Ngài sẽ đến.

Chính Thánh Gioan cũng đã nói với dân chúng: Đấng đến sau tôi, cao trọng hơn tôi, tôi không đáng cởi giày cho Ngài. Lần khác Thánh Gioan đang đứng với các môn đệ của Người, thì Chúa Giêsu Cứu Thế đi qua. Thánh nhân đã bảo với các môn đệ mình: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

Vậy tại sao lần này thánh nhân lại sai môn đệ Người đi hỏi Chúa: Ngài có phải là Đấng phải đến đã đến hay chúng tôi còn phải đợi ai ?

Thánh nhân làm như vậy là vì Người muốn cho các môn đệ Người được mắt thấy tai nghe những việc Chúa Giêsu làm và những lời Chúa dạy, để họ được nhận ra Đấng Thánh của Thiên Chúa và Người cũng muốn cho môn đệ Người theo Chúa Giêsu. Có lần thánh nhân đã nói với đông đảo quần chúng về Chúa Giêsu: Ngài phải được vinh hiển, còn tôi phải lu mờ đi.

Quả thật khi các môn đệ Thánh Gioan thưa với Chúa Giêsu lời Thánh Gioan bảo họ thì Chúa Giêsu đã trả lời họ: "Các anh cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù được sáng mắt, người què đi được, người phong cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết được tái sinh... nhất là người nghèo khó được nghe Tin Mừng".

Phần chúng ta không được mắt thấy tai nghe lời nói việc làm của Chúa, nhưng các sách Tin Mừng đã cho chúng ta được thấy được nghe về Chúa Giêsu. Cần chúng ta siêng năng đọc và tìm hiểu Tin Mừng.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dù không được tai nghe mắt thấy công việc Chúa làm, lời Chúa nói, nhưng chúng con tin rằng: các sách Tin Mừng đem Lời Chúa cho chúng con. Lời Chúa là Lời hằng sống gieo mầm sống, xin cho chúng con biết nghe, hiểu và thực hành lời Chúa, để lòng chúng con được bừng lửa tin yêu. Xin cho lòng chúng con say mê lời Chúa và tâm hồn chúng con say mê tình Chúa. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập