CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Suy niệm :

Một vườn nho có rào giậu chung quanh, bên trong có bồn ép nho, bốn góc có tháp canh, là một vườn nho có tiện nghi, có bảo đảm. Vườn nho ấy cũng là biểu tượng Hội Thánh nói chung và từng cộng đoàn dân Chúa nói riêng.

Nho là loại thân thảo, có nhiều thứ. Trái nho được ép thành rượu, một thứ rượu vừa quý vừa ngon, được gọi là rượu nho hay rượu bồ đào. Trồng được một vườn nho mất rất nhiều công phu nhưng lợi nhuận rất cao.

Ông chủ vườn nho là hình ảnh Thiên Chúa giàu tình thương và nhân ái, chậm bất bình và mau mắn thứ tha. Tá điền biểu tượng cho chính chúng ta. Gia nhân là các thừa tác viên, các mục tử là chân tay của Chúa để bảo quản, để làm tăng trưởng và thu lợi nhuận cho Thiên Chúa, tức tăng số những kẻ thờ phượng Chúa. Tá điền không nộp tô cho chủ là tá điền bất trung. Tá điền đánh đuổi và giết gia nhân của chủ là gian ác, họ là hình ảnh bất trung của chúng ta khi chúng ta quên ơn Chúa và mượn danh Chúa mà tìm hư danh, thu tích lợi lộc trần thế một cách bất chính.

Tá điền giết con chủ với ý đồ chiếm hữu vườn nho là gian ác, là hình ảnh trước hết của các nhà lãnh đạo tinh thần dân Do Thái thời Chúa Giêsu, cũng là hình ảnh của những người lãnh đạo dân Chúa đang lạc đường. Họ mượn danh đạo tạo danh đời và nêu gương mù, làm hư bao linh hồn và phá hoại Hội Thánh bằng đời sống thiếu đạo đức của họ.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tương quan giữa con người với Thiên Chúa là nền tảng cho mọi tương quan giữa con người với nhau. Sống tương quan nền tảng với Chúa tốt đẹp thì mọi tương quan giữa người với người mới bền vững tốt đẹp. Với Thiên Chúa mà chúng con còn có khả năng làm ngơ, thì làm sao chúng con có thể không làm ngơ với những người khác. Với Thiên Chúa mà chúng con còn dám mạo phạm, thì làm sao chúng con biết tôn trọng những con người quanh mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một trong những sa ngã nguy hại nhất của thời đại chúng con là việc đánh mất cảm thức về tội lỗi và chai sạn về lương tâm. Mất cảm thức về tội lỗi, chúng con khó sống đúng phẩm giá của mình. Chai sạn về lương tâm, chúng con trở nên gỗ đá  chai cứng và lì lợm trước Chúa.

 Tạ ơn Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn với chúng con. Tạ ơn Chúa luôn chờ đợi và tha thứ cho chúng con. Khi chúng con đang cố chấp và mê mải bước đi trong tội xin Chúa thương thức tỉnh và dẫn chúng con quay trở về. Khi chúng con đang chới với trong những vũng bùn nhơ cuộc đời xin dạy chúng con biết vươn tay lên tới Chúa, để chúng con được Chúa giải thoát và thứ tha. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập