CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Mt 16,21-27

Suy niệm

Mặc dầu Hội Thánh là nhiệm thể của Chúa Giêsu, mặc dầu Hội Thánh được gọi là thánh và thực sự là thánh, nhưng để Hội Thánh được thánh, từng thành phần Hội Thánh phải thánh.

Chính Đức Giêsu là đầu Hội Thánh cũng phải tự thánh hóa mình. Mà công trình thánh hóa là: thanh tẩy, tinh luyện và kết hợp nên một với Thiên Chúa Cha - Đấng vô cùng thánh thiện và là sức thánh hóa những ai muốn làm con cái của Ngài.

Về thiên tính, Đức Giêsu là Đấng thánh vô cùng thánh thiện. Về nhân tính của Chúa mặc dù không phải thanh tẩy vì Ngài là Chiên Con vô tội của Thiên Chúa nhưng cũng đã được tinh luyện qua cuộc khổ nạn. Phương thế Chúa Giêsu dùng để tinh luyện mình là: ăn chay và cầu nguyện, là roi vọt, là thánh giá, là đanh sắt, lưỡi đòng. Chúng ta chỉ được thuộc về Chúa, nên giống Chúa nếu chúng ta chấp nhận để Chúa thanh tẩy và tinh luyện ta.

Để thanh tẩy tâm hồn, lý trí ta, Chúa dạy: Hãy học theo Ta: « khiêm nhường và hiền lành ».Vì kiêu ngạo, Satan bị loại ra khỏi thiên đàng. Vì thiếu hiền lành, nhân loại cấu xé nhau, hành hạ và tàn sát nhau, và vì đã không yêu thương nhau thì không được Thiên Chúa yêu thương. Nhưng nếu theo gương Chúa Giêsu, chúng ta được Thiên Chúa Cha yêu thương, và như nước chảy xuôi về trũng, ơn huệ Thiên Chúa cũng đổ tràn đầy xuống những ai khiêm nhường.

-           Vì khiêm nhường, chúng ta sẽ thấy cần phải cầu nguyện, mà cầu nguyện là chìa khóa mở kho tàng Thiên Chúa.

-           Vì khiêm nhường, chúng ta dễ nhịn nhục, dễ nhường nhịn tha nhân và đó là bí quyết của đức ái. Ở đâu có đức ái ở đó có Đức Chúa Trời.

Hễ khiêm nhường và hiền lành thì sẽ dễ dàng thực thi các đức tính khác như yêu người, nghèo khó, trong sạch, hiếu hòa, quảng đại và dĩ nhiên là dễ dàng đáp tình Chúa yêu.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mời gọi chúng con vác lấy thập giá của mình bước theo Chúa, vì chính Chúa cũng đã phải trải qua đau khổ mới vào vinh quang. Mỗi khi tiền tài, sắc dục hay danh vọng trần gian cám dỗ, làm chúng con xa rời con đường theo Chúa. Xin cho Lời Chúa hôm nay luôn vang vọng trong tâm hồn chúng con: “Được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?”, để mỗi khi gặp đau khổ hay thử thách, chúng con biết thưa cùng Chúa: “Vâng ý Cha dưới đất cũng như ở trên trời vậy”..

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã từ trời xuống để chỉ chúng con con đường lên thiên đàng. Trót đời sống của Chúa đã là thánh giá và tuẫn đạo. Chúa cũng để chúng con gặp những đau khổ, trái ý và phản kháng... nhiều khi những điều đó lại được gây ra bởi chính những người chung sống với chúng con, những người chúng con thương yêu, để chúng con yêu họ cách cao thượng và vì Chúa. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400