CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Mt 14,22-33

Suy Niệm

Sợ ma là tâm trạng do giáo dục gia đình và ảnh hưởng xã hội với những câu truyện tưởng tượng về ma quái, làm cho nhiều người tuy lớn mà tâm tưởng chưa trưởng thành. Khi nói ma, người ta thường nghĩ đến người chết hiện về. Nhưng có thật là người chết hiện về không? Mà hiện về để làm gì? Để dọa nạt con cháu sao? Không thể có điều đó. Vì những người đã lìa cõi thế, có tâm tình quảng đại, hiểu và yêu thương tha nhân hơn.

Đàng khác, khi chết rồi, linh hồn ta hoặc là được về cùng Thiên Chúa, hoặc phải giam trong hỏa ngục, hay được thanh luyện chờ được hưởng mặt Chúa đời đời. Như vậy đâu có được tự do đi đây đi đó, nhất là đi dọa nạt người ta!

Vậy nhờ đức tin ta phải tin là không có ma. Nếu có ai chết mà hiện về đều được Thiên Chúa cho phép vì một mục đích riêng tư cần thiết nào đó. Ví dụ còn một số tiền cất kín đâu đó, bảo con cái lấy, đem đến trả nợ hay giúp cho một người đang gặp khó khăn và thiếu thốn. Hoặc con cái đang bất hòa với nhau, ảnh hưởng đến đời sống đức tin của nhiều người trong gia đình, chỉ vì hiểu lầm nhau; người ấy được về chỉ vẽ cho con cái biết sai lầm và làm hòa với nhau.

  Các thánh Tông đồ là những người chất phác, đơn sơ, bị ảnh hưởng môi trường và xã hội cũng tin có ma. Chúa Giêsu đã lợi dụng cơ hội sóng gió làm cho các ông chao đảo giữa biển khơi, đi trên mặt nước đến với họ. Dưới ánh sao đêm, đang lúc họ lo sợ chèo chống, lại thấy một bóng người lướt qua họ. Họ sợ hãi la lên : "Có ma kìa". Và Chúa đã lên tiếng trần an họ, đồng thời để phá đổ niềm tin dị đoan của họ, Ngài bảo họ : "Thầy đây, làm chi có ma. Ma đâu có xương có thịt như Thầy đây".

Trong câu chuyện, Đức Giêsu truyền cho thánh Phêrô đi trên mặt biển giữa đêm tối sóng gió dữ dội, đó cũng là hình ảnh con thuyền Hội Thánh luôn gặp sóng gió và phải phấn đấu trong trần gian u tối. Lời Chúa mời gọi chúng ta tin vào quyền năng vô cùng của Chúa. Người làm được tất cả những gì mà loài người chúng ta không làm được. Người sẽ cứu chúng ta khỏi khốn khó phần hồn phần xác, nếu chúng ta đặt trọn niềm tín thác vào Người.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ở đâu khi con cần đến Ngài? Phải chăng trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa đã đến với chúng con như đã đến với thuyền của ông Phêrô giữa muôn vàn sóng gió trần gian? Chúa cũng làm cho con thuyền đời chúng con vững chèo, xuôi lái qua những lênh đênh biển đời?

Sau mỗi thánh lễ hay sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, chúng con sẽ trở lại với công việc hàng ngày, với những thách đố của ơn gọi làm môn đệ Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã đoái nghe tiếng thì thầm sâu thẳm tự đáy lòng chúng con và đã ban cho chúng con  lương thực cần thiết nhất. Như người mẹ trấn an đứa con nhỏ đang sợ hãi bóng tối, Chúa luôn “thì thầm” với chúng con giữa biển đời trần gian hôm nay: “Thầy đây, đừng sợ!”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập