CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

      Suy Niệm Tin Mừng: (Lc 21, 25-28. 34-36) 

      Sống trên đời này, chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian cho việc chờ đợi? Có sự chờ đợi làm ta mệt mỏi, chán chường; nhưng cũng có sự chờ đợi đem lại hy vọng và ý nghĩa cho cuộc sống của ta. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chờ đợi và chuẩn bị đón Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta. Phần thứ nhất của Mùa Vọng, chúng được mời gọi chuẩn bị để đón Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Tuy nhiên, chúng ta chờ đợi và chuẩn bị như thế nào cho ngày Người đến? Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng sẽ cho chúng ta biết được điều đó.

      Khởi đầu bài Tin Mừng, thánh sử Luca đã cho đọc giả thấy cảnh hiện thực của ngày tận thế, ngày mà Đức Kitô trở lại, khi đó nhân loại sẽ nhận biết rằng Đức Kitô thực sự là Chúa Tể của vũ trụ và của lịch sử. Ngày đó, lịch sử nhân loại sẽ chấm dứt. Bấy giờ, chúng ta sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh hiển ngự đến trong đám mây. Thật vậy, Con Người ở đây chính là Đức Kitô, Người xuất hiện trong vinh quang của Chúa Cha. Đức Kitô, Đấng đã chia sẻ trọn vẹn kiếp con người, đến trong vinh quang để đem lại sự giải thoát cho con người, đặc biệt là cho những người luôn sống trong ơn nghĩa với Ngài. Đúng vậy, trong ngày chung thẩm, mọi sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng: những đau khổ mà chúng ta gánh chịu; những việc lành phúc đức mà chúng ta đã làm đều được Người ghi nhận. Do đó, khi Đức Kitô ngự đến, chúng ta vẫn có thể đứng vững và đầy tin tưởng hân hoan ra đón rước Người!

        Tuy nhiên, để không còn sợ hãi, nhưng đầy tin tưởng và hân hoan bước ra trước tòa uy nghiêm của Đấng Tối Cao, chúng ta phải có thái độ chuẩn bị tích cực. Thái độ đó cần được thể hiện ngay từ khi còn sống trên dương thế này. Đoạn cuối của bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng chỉ cho chúng ta cách thức chuẩn bị, đó là: “Hãy tỉnh thức”. Tỉnh thức là “chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa”, tức là chúng ta tránh các cám dỗ của những đam mê xác thịt, trụy lạc và say sưa, là những thứ tạm bợ chóng qua. Mặt khác, chúng ta đừng quá bận tâm, lo lắng về cuộc sống này, bởi chúng sẽ chi phối tâm trí của chúng ta, khiến chúng ta không còn thời giờ và sức lực dành cho Thiên Chúa nữa. Chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta điều này là: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. Hơn nữa, chúng cần phải cầu nguyện luôn. Đặc biệt, trong phần thứ nhất của Mùa Vọng này, chúng ta hãy dành thời giờ để cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa, tham dự thánh lễ và các giờ kinh nguyện trong gia đình, nơi cộng đoàn cũng như ở giáo xứ.

      Đức Kitô sẽ lại đến trong vinh quang. Đó là điều chúng ta xác tín. Chúng ta sẽ được mặt đối mặt diện kiến Người. Như vậy, để chúng ta sẽ không còn sợ hãi, nhưng đầy tin tưởng và vui mừng hoan lạc khi ra trước tòa vinh hiển của Chúa, thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải sống trong sự chờ đợi, tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng! Ước mong thời gian Mùa Vọng trở thành mùa hồng ân hoán cải và canh tân đời sống, thời gian để điều chỉnh lại những bấp bênh, sai lệch nơi ước muốn và chọn lựa, thời g