Sự khẩn cầu

Trước cơn dịch Corona mỗi lúc một gia tăng, làm cho nhiều người phải lo ngại, e sợ! Và họ đã tìm đủ mọi cách để mong hạn chế chúng sớm bao nhêu có thể.

Trước tình hình này, những người không có điều kiện trực tiếp cũng nhiệt tình tham gia qua những cách thức mà mình có thể làm được, điển hình như Đức giáo hoàng Phanxicô, vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Công Giáo đã tha thiết mời gọi mọi người cộng tác, chung sức làm cho cơn dịch được chặn đứng, đặc biệt là qua lời cầu nguyện, cùng tâm tình và việc làm mà ngài đã biểu lộ.

Theo bước đi này, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng như các đức giám mục tại các giáo phận cũng mau mắn đồng lòng hưởng ứng với những bày tỏ