HIỆP THÔNG VỚI NHAU NHỜ THÁNH THỂ

“Bí Tích Thánh Thể là biểu thị và biểu hiện chính thực chất của Hội Thánh là hiệp thông đời sống với Thiên Chúa và hiệp nhất với dân Thiên Chúa”. (Thánh Công Đồng chung Vaticanô II.)

 

Thánh Thể không tách rời khỏi Giáo Hội và Giáo Hội cũng không thể tồn tại nếu không có Thánh Thể. Hội Thánh vừa là thiêng liêng, vừa hiện diện một cách hữu hình. Chúng ta tìm hiểu xem từ thời sơ khai Hội Thánh đã tập họp để cử hành Thánh Thể như thế nào. 

 Chúng ta bắt gặp hình ảnh của cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên được sách Công Vụ Tông Đồ miêu tả: Họ “một lòng một ý” (4.32) với nhau, chia sẻ cho nhau những nhu cầu vật chất và tinh thần: họ “siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2.42). Đó là một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em.

Thánh Thể như nguồn suối tuôn tràn “ân sủng cho con người và thánh hóa họ trong Chúa Kitô, đồng thời, Thiên Chúa được tôn vinh vô cùng. Đó là điều mà mọi hoạt động khác của Giáo Hội đều quy về như cứu cánh” (SC 10).

Người Kitô hữu  đã thuộc về thân mình Đức Kitô qua Phép Rửa: “Vì tất cả chúng ta được thanh tẩy mà gia nhập vào một thân mình độc nhất”“được cùng uống Thần Khí duy nhất” (1Cr 12, 13). Khi thuộc về Thân Mình Đức Kitô, nhờ bí tích, các Kitô hữu còn thuộc trọn về Đức Giêsu hơn nữa qua việc tham dự vào Mình và Máu của Người, đồng thời được thánh hóa trong thân xác phục sinh khi cử hành Bữa Tiệc của Chúa. “Chén chúc tụng ta (cầm lên mà) đội ơn, lại không phải là thông phần Máu Đức Kitô sao? Bánh ta bẻ, lại không phải thông phần thân mình Đức Kitô sao? Vì chưng, chỉ có một bánh, nên ta tuy nhiều cũng chỉ là một thân mình, vì hết thảy ta cùng chia phần một Bánh” (1Cr 10, 16 – 17).

Được hiệp thông nên một trong yêu thương là một hạnh phúc tuyệt vời, Đức Giêsu muốn các môn đệ của Người vui hưởng hạnh phúc ấy. Vì thế, trong bữa tiệc ly, Người thành khẩn cầu xin cho các môn đệ: “Lạy Cha, xin cho tất cả chúng nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha… để họ được nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,20-23). Và Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để tất cả được nên một trong sự sống của Người, vì thế cử hành Thánh Thể, dấu chỉ hiệp nhất được thể hiện trong Giao Ước Mới giữa Thiên Chúa và nhân loại, chưa thể hoàn tất được bao lâu những người chia sẻ cùng một Bí Tích Thanh Tẩy vẫn còn chia rẽ, hận thù hoặc xa cách nhau. Vì thế, cử hành Thánh Thể luôn mời gọi và thôi thúc hội viên phải hết sức nỗ lực cổ võ cho sự hiệp nhất giữa mọi người, đặc biệt là giữa các Kitô hữu, qua mọi hoạt động và trong mọi lãnh vực của cuộc sống.” (Thủ Bản HĐTT)

Chúng ta đang cố gắng vạch ra những yếu tố cần thiết để giúp mỗi người sống đời sống gia đình và hội đoàn thật tốt. Và một trong những yếu tố quan trọng trước hết và trên hết chính là Thánh Thể - nguồn trợ lực giúp ta sống tương quan với mọi người. Chính nơi Thánh Thể, mỗi người ý thức về sự hiện diện và tình yêu thương xót của Chúa. Tiếp đến là một nỗ lực mở ra với anh chị em, nhìn thấy Chúa trong họ, để rồi cuối cùng, ta biết cách hành xử, nói năng thế nào cho phù hợp với tư cách người con cái Chúa. Các bậc thánh nhân trong Giáo Hội đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta dễ dàng lên án, xét đoán người khác vì chúng ta chưa nhận biết mình, chưa sống YÊU THƯƠNG như trong MỘT THÂN MÌNH MẦU NHIỆM. Thiên Chúa là TÌNH YÊU, Ngài sẽ giúp chúng ta biết sống yêu thương như Ngài, để cứ dấu này mà mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Đức Kitô.

 

Họa Mi

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400