MỪNG LỄ THÁNH DONBOSCÔ - BỔN MẠNG BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

Thánh Lễ chiều thứ 7 ngày 29/01/2022 vào lúc 18g00 tại nhà thờ giáo xứ Khiết Tâm. Cha phó Giuse chủ tế, cùng đồng tế với cha có cha xứ Giuse, cha Giuse Linh giảng lễ. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên; cũng là ngày Ban Mục Vụ Giới Trẻ mừng thánh bổn mạng Donboscô, cha chủ tế hướng ý đầu lễ.

Câu chuyện trong Tin Mừng, Chúa về quê hương, thực thi sứ mạng ngôn sứ, đã được cha Giuse Linh đưa vào trọng tâm bài giảng. Chúa muốn đem ơn cứu độ cho người đồng hương, nhưng do thành kiến họ không nhận ra Chúa; nên Chúa bảo họ : “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” Khi Chúa nói sự thật về họ, họ đã muốn loại trừ Chúa. Là Kitô hữu, cách riêng Ban Mục Vụ Giới Trẻ, chúng ta là ngôn sứ của Chúa. Như thánh Donboscô muốn đưa nhiều tâm hồn về với Chúa. Ngài đã để lại mội câu bất hủ :“Lạy Chúa, xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin lấy đi.” Nhưng Giới Trẻ chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cách nào đây. Như bài đọc 2 chúng ta vừa nghe : “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không kiêu tự đắc, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui mừng khi thấy sự gian ác, nhưn vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” Thánh Donboscô cũng nhắn nhủ các tu sĩ dòng trước khi qua đời :

 “Các con hãy muốn điều tốt cho nhau như là anh em. Hãy làm điều tốt cho mọi người, nhưng không làm điều xấu cho ai cả…”.

Vậy mỗi người chúng ta hãy thay đổi cách sống lầm lạc, sai lỗi.

Noi gương thánh nhân, chúng ta hãy lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống, Chúa sẽ cho các bạn các linh hồn.

Sau Thánh Lễ, cha xứ Giuse cám ơn cha Giuse giảng lễ áp dụng bằng đức ái cụ thể. Chúng ta cũng thấy tầm quan trọng của Ban Điều Hành, cha kêu gọi các bạn tích cực hơn nữa, vì Chúa, vì phần rỗi các linh hồn; vì người trẻ có sức khỏe, giầu sáng sáng tạo. Cha chúc mừng bổn mạng BMVGT

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập