“Cùng với Huynh Đoàn Đaminh, cộng đoàn chúng ta mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, là một trong 4 đặc ân Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Mừng lễ Mẹ, chúng ta trở nên Maria khác, là đem Chúa đến cho mọi người, noi gương Mẹ, cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.”

Đó là lời mở đầu lễ của cha chánh xứ Giuse chủ tế. Thánh lễ trọng thể Mừng  Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, được cử hành lúc 18g00 chiều thứ hai ngày 15/8/2022. Cùng đồng tế với cha xứ Giuse, có cha phó Phêrô Quốc Anh, cha Giuse Khiêm. Cách riêng có cha đặc trách Liên huynh Giuse Thợ, cũng là cha bề trên Đaminh Tam Hà,đó là cha Giuse Đặng Văn Tình, cha giảng lễ hôm nay.

Nội dung bài giảng cha nói về những đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ. Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng lên Đức Maria, người Mẹ của chúng ta. Sau khi kết thúc cuộc đời dương thế Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Tín điều này, được công bố vào ngáy 01/11/1950 do Đức Giáo Hoàng Pio XII.

Trước lời loan báo của sứ thần, sau lời Xin Vâng của Đức Maria, Con Thiên Chúa Nhập Thể trong lòng Mẹ. Niềm vui có Chúa trong lòng, Đức Maria đã vội vã lên đường khi nghe tin người chị họ mang thai, để Mẹ mang Chúa đến cho người khác. Có Chúa trong lòng, chúng ta cũng như Mẹ tràn đầy niềm vui dẫu trải qua nhiều gian lao thử thách. Có Chúa trong lòng, chúng ta cũng như Mẹ sống bác ái yêu thương. Đức Maria đã cất lên lời kinh Magnificat : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa....” Và cũng phải là kinh ca ngợi suốt cuộc đời chúng ta.

Tóm lại :

* Hợp với toàn thể Giáo Hội chúng ta mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời  nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của Mẹ trong chương trình cứu độ của Chúa.

* Như Mẹ chúng ta mang Chúa đến cho người khác.

* Tạ ơn Chúa như Mẹ.

Sau bài giảng đển nghi thức : Tuyển Sinh - Tuyên Hứa của Huynh Đoàn Đaminh (Khấn tạm và Khấn trọn đời) Tuyên hứa giữ Luật Sống Giáo Dân Đaminh.

Sau Thánh Lễ cha xứ cám ơn qúy cha cùng cộng đoàn, cách riêng cám ơn cha đặc trách Liên Huynh. Cha chúc mừng Huynh Đoàn Đaminh. Cha chúc Huynh Đoàn Đaminh ngày càng phát triển hơn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập