MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

Sau cuộc chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante ngày 7-10-1571, nhờ ơn lạ đặc biệt của Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, Đức Thánh Piô V dạy rước kiệu Mẹ trọng thể và thành lập lễ Mẹ Thắng Trận (Đức Bà Chiến Thắng) vào ngày mồng 7 tháng 10 để ghi ơn Đức Mẹ.  

Đến đời Đức Grêgôriô XIII, theo lời dòng Đaminh tâu xin, đổi lại ngày lễ. Ngài ra sắc lệnh ngày 1-4-1573 đổi là lễ Mẹ Mân Côi được mừng vào Chúa nhật I tháng 10 tại các nhà thờ tôn kính Mẹ Mân Côi.

Năm 1671, lễ này cũng được Đức Clementê X ban phép mừng khắp Giáo hội Tây ban nha.

Năm 1716, sau những chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Temeswar và Corfu ở ven biển Hylạp, các giáo hữu gọi Mẹ là Mẹ chiến thắng và Đức Clêmentê XI truyền cho khắp Giáo hội đặc biệt mừng lễ Mẹ Mân Côi hàng năm.

Ngày 11-9-1887, Đức Lêô XIII nâng lễ Mẹ Mân côi lên bậc nhì với kinh lễ và kinh Phụng vụ theo phụng vụ dòng Đaminh.

Đức Thánh Piô X ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10.

Giáo hội dành ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng 10 để cử hành trọng thể lễ Đức Mẹ Mân côi

----------------------------------

 

Hiệp cùng giáo hội hoàn vũ mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi vào Chúa nhật đầu tiên của tháng 10, giáo xứ Khiết tâm cử hành trọng thể Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi – quan thầy của Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ vào lúc 5g00 sáng Chúa nhật ngày 02.10.2015 tại thánh đường giáo xứ Khiết Tâm, giáo hạt Thủ Đức.

Thánh lễ do cha xứ Phaolo Maria Quang chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha phó cùng các cha thuộc dòng Thánh Thể và thầy xứ, với sự hiện diện và hiệp thông của cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là quý chức trong HĐMV giáo xứ, ca đoàn Phụng sự hát lễ.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước gồm các quý chức trong HĐMV và đoàn đồng tế từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh trong tiếng lời hát ca nhập lễ sốt sắng của cộng đoàn. Cha chủ tế gợi lại lịch sử của lễ Đức Mẹ Mân côi cũng như kêu gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện chi HĐMV giáo xứ nhân ngày bổn mạng.

Trong bài giảng lễ, cha phó một lần nữa nhắc lại lịch sử về Thánh lễ Đức Mẹ Mân côi, ban đầu có danh xưng là lễ “Đức Bà chiến thắng”, được Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Thánh Piô V thiết lập để kỉ niệm chiến thắng quân Hồi giáo tại vịnh Lépante . Đến năm 1573, Đức Giáo Hoàng  Grêgôriô XIII đổi tên thành lễ “Đức Mẹ Mân côi”, để có ý nhắc nhở mọi người con của Mẹ Maria phải bám chặt cuộc đời dưới chân Mẹ, và luôn nhờ lời cầu bầu, dắt dìu của Mẹ trên mọi nẻo đường   đời.  Các quý chức trong HĐMV cũng như toàn thể cộng đoàn, phải biết gắn liền cuộc đời với các lời Kinh Mân côi – lời kinh tóm lược cuộc đời của Chúa Giê-su, cũng như gương Đức Ma-ri-a, đã bám chặt cuộc đời theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Hơn nữa, qua lời kinh Mân côi, chúng ta cầu xin ơn soi dẫn để chúng ta tập tành những nhân đức từ các mầu nhiệm ấy cách cụ thế.

Sau bài giảng lễ, là nghi thức tuyên hứa của HĐMV giáo xứ nhiệm kì 2015-2020 theo sự phê chuẩn của Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc - Giám mục Tổng giáo Phận Sài Gòn. Cha xứ thay mặt Đức Tổng trao ủy nhiệm thư cho các quý chức trong HĐMV giáo như, như một sứ mạng trong nhiệm kì này, hi vọng nhờ ơn của Đức Mẹ Mân côi, các quý chức biết trung thành thi hành sứ mạng trong vai trò của mình.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMV giáo xứ cám ơn các cha, các thầy, các tu sĩ cùng các đoàn thể, cộng đoàn đã nâng đỡ, cầu nguyện và hiệp ý dâng thánh lễ cầu nguyện.

Thánh lễ kết thức lúc 6g15. Sau Thánh lễ, quý cha cùng thầy phó tể chụp hình lưu niệm với HĐMV giáo xứ.

Được biết HĐMV giáo xứ gồm Ban Thường Vụ và BĐH 4 giáo khu:: Đồng Công, Fatima, Trinh Vương,Hòa Bình, cùng các úy viên trưởng các ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ. Nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐMV được bầu cử vào tháng 9.2015, sau đó các quý chức tham gia khóa thường huấn tại giáo phận đến hôm nay mới chính  thức tuyên hứa và nhận ủy nhiệm thư.