Chiều thứ sáu 25/8/2023 vào lúc 18g00 tại nhà thờ giáo xứ, Lễ Thánh Monica bổn mạng Các Bà Mẹ (mừng trước ngày).

“Cùng Giới Hiền Mẫu mừng thánh Monica, với đức tin kiên trung, lòng mến nồng nàn, chu toàn thiên chúc làm mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ, Giới Hiền Mẫu cùng lèo lái con thuyền gia đình, đến bến bình an”. Đó là lời mở đầu lễ của cha phó Phêrô chủ tế.

Từ một câu chuyện, trong bài giảng, cha xứ Giuse nói với cộng đoàn về nỗi vất vả và tình thương vô bờ bến của tình mẹ. Để rồi cha dẫn cộng đoàn đến người mẹ thánh Monica, bằng sự hy sinh, lời cầu nguyện liên lỉ và nước mắt. Trong Tin Mừng, Chúa đã xót thương nỗi thống khổ của người mẹ goá thành Naim, cho con bà được sống lại. Chúa cũng cảm thương thánh nữ Monica cho con bà được sống lại phần hồn, như lời của một vị giám mục nói với  thánh nữ : “Con bà không hư đâu vì Chúa nhìn tới nước mắt của bà. Một người mẹ đã khóc nhiều và cầu nguyện kiên trì cho con mình thì người con không bao giờ hư mất…” Học nới gương thánh  Monica luôn kiên trì cầu nguyện, trong hy sinh, chịu đựng, trong cả nước mắt. Để như thánh Monica, đau khổ sẽ trở thành niềm vui, chồng con được biến đổi, được nên thánh.

Sau Thánh Lễ cha xứ lưu ý để thay tên Hội Các Bà Mẹ bằng tên Giới Hiền Mẫu, để đúng với từ khôn ngoan mà Mẹ Giáo Hội đã đặt cho các bà trong thiên chức làm vợ, làm mẹ. Cha cũng kêu gọi các bà mẹ trong giáo xứ, dù ở trong đoàn thể nào cũng là Giới Hiền Mẫu, lễ này là lễ của các mẹ, cha mong lần mừng lễ sau sẽ thay đổi khác hơn. Đặc biệt cha giới thiệu BAN ĐIỀU HÀNH MỚI CỦA GIỚI HIỀN MẪU.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập