LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN BAOTIXITA - BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOAN 

Thánh lễ được cử hành vào lúc 18h ngày 25/06/2016; bắt đầu là đoàn rước kiệu Thánh Gioan - có các bạn ca viên trong ca đoàn Gioan, Ban mục vụ Giới trẻ, và đoàn đồng tế. Bằng sự ưu ái đối với những người con xa quê hương, thánh lễ hôm nay được cử hành do Cha Linh chủ tế và Cha chánh xứ Phaolo Maria Nguyễn Thanh Quang giảng lễ