LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN BAOTIXITA - BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOAN 

Thánh lễ được cử hành vào lúc 18h ngày 25/06/2016; bắt đầu là đoàn rước kiệu Thánh Gioan - có các bạn ca viên trong ca đoàn Gioan, Ban mục vụ Giới trẻ, và đoàn đồng tế. Bằng sự ưu ái đối với những người con xa quê hương, thánh lễ hôm nay được cử hành do Cha Linh chủ tế và Cha chánh xứ Phaolo Maria Nguyễn Thanh Quang giảng lễ

Trong bài giảng lễ, Cha Phaolo Maria đã gợi ý cho cộng đoàn về thái độ của 3 người được Thiên Chúa mời gọi làm môn đệ:

-          Người thứ nhất, anh ta tự ý đến xin được đi theo Người, thế nhưng Chúa Giêsu nói “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Quả vậy, bước theo Chúa Giêsu là lên đường, từ bỏ tất cả những gì ổn định, ngay cả gia tài và địa vị; chỉ gắn bó với Người, lên đường tiến về phía trước.

-          Người thứ hai là một ngoại lệ. Chính Đức Giêsu gọi anh: "Hãy theo Ta" và khi anh thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa"

-          Người thứ ba cũng ngỏ ý muốn theo Người, nhưng phải về từ biệt gai đình trước. Đức Giêsu bảo anh: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Qua những hình ảnh trên cho chúng ta thấy được điều Thiên Chúa muốn nơi con người là hãy từ bỏ tất cả, vững tin bước theo Ngài để tìm được niềm vui đích thực.

Ca đoàn Gioan dâng thánh lễ bổn mạng vào hôm nay, chúng ta cũng xin Thánh Gio-an Tẩy Giả cho chúng ta lòng can đảm để chỉ biết nói lên sự thật và làm chứng cho sự thật và sống theo sự thật. Xin ban cho chúng ta cũng biết nhỏ lại với sự yếu hèn và tội lỗi của mình, để Chúa được lớn lên trong chúng ta mỗi ngày. Cũng như xin ban cho chúng ta tâm hồn và sức sống của các vị ngôn sứ để chúng ta biết làm chứng về Chúa trong cuộc đời chúng ta.