KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2020

Chiều thứ bảy, vào lúc 18g00, ngày 17/10/2020 - tại nhà thờ giáo xứ , cử hành thánh lễ để cầu nguyện cho công cuộc truyền  giáo. Cha chánh xứ Giuse chủ tế, cùng đồng tế với cha có cha phó Giuse, thầy phó tế Antôn giảng lễ.

Mở đầu lễ cha xứ nói với cộng đoàn về bổn phận của người Kitô hữu, đó là tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô, để Nước Chúa hiển trị.

Thánh lễ hôm nay cầu nguyện cách riêng cho Ban Mục vụ Di Dân.

Bài giảng của thầy phó tế nhấn mạnh đến việc truyền giáo là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy, vì không chỉ có 12 người được tuyển chọn đặc biệt, mà Chúa đã sai 72 môn đệ tham gia loan báo Tin Mừng. Bởi  “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.” Có biết bao người anh chị em đang chờ đợi để nghe Lời Chúa, tìm kiếm Chúa, chúng ta có nhiệm vụ đem chúa dến với họ. Chúa dạy chúng ta phải có tâm tình, thái độ nào khi lên đường truyền giáo. Trước tiên là cầu nguyện, tin tưởng, phó thác trọn vẹn cho Chúa; sức mạnh, quyền năng Chúa làm nên mọi sự. Gương truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện của thánh nữ Têrêsa, chỉ trong 4 bức tường dòng kín nhưng đã đưa nhiều linh hồn về cùng Chúa. Thánh Phanxicô thì bôn ba gắp nơi để truyền giảng Tin Mừng. Mọi người chúng ta đều có thể truyền giáo, để đưa đoàn chiên lưu lạc về với Chúa.

Sau Thánh lễ là lời cám ơn của chị trưởng Ban Mục vụ Di Dân cám ơn cha xứ, cha phó, thầy phó tế, qúy tu sĩ, qúy chức, qúy ân nhân, ca đoàn cùng cộng đoàn.

Cha xứ  có lời nhắc nhở, cha nhắc lại lời Đức Tổng Giám Mục, mong các bạn di dân tham gia sinh hoạt trong giáo xứ mà các bạn đang sống. Cha cũng nhắc các bạn di dân nên đăng ký với giáo xứ , để khi đăng ký hôn phối được thuận tiện. Cha gợi ý cho BMVDD nên cho bổn mạng vào ngày của kính một vị thánh.  

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập