Khánh nhật Truyền Giáo – bổn mạng Ban MVDD

 

“Thiên Chúa không phải không ngủ yên trong sự  tự đủ của chính mình, mặc dù Thiên Chúa trọn vẹn tròn đầy trong Ba Ngôi, mà sự sống trong Ba Ngôi là một sự sống luôn tuôn trào, luôn mới mẻ.” – đó là sự chia sẻ của cha xứ Phaolo Maria Nguyễn Thanh Quang trong bài chia sẻ Tin Mừng trong Thánh lễ Khánh nhật Truyền Giáo, mừng bổn mạng của Ban Mục vụ Di dân (MVDD) Giáo xứ Khiết Tâm, Giáo hạt Thủ Đức.

Thánh lễ mừng bổn mạng của các anh chị em trong Ban MVDD giáo xứ được cử hành trọng thể tại Thánh đường Giáo xứ Khiết Tâm vào lúc 18g00 ngày 21.10.2017.

Chủ tế Thánh lễ là cha phó xứ Phê-rô Nguyễn Trung Chánh, đồng tế với ngài có cha xứ Phaolô Maria, cùng hai cha dòng Thánh thể. Hiện diện trong Thánh lễ có quý sơ các dòng tu trong Giáo xứ, quý ban trong giáo xứ, các anh chị em giới trẻ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Đúng 18g00, đoàn rước gồm các anh chị em trong ban MVDD và đoàn đồng tế, giúp lễ tiến lên bàn thờ từ cuối Thánh đường trong lời ca nhập lễ nhộn nhip của cộng đoàn.

Trước Thánh lễ, cha phó Phê-rô mời gọi anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em trong ban MVDD, cầu nguyện cho từng thành viên và gia đình của các anh chị em. Ngài còn kêu mời cộng đoàn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha xứ Phaolô Maria luôn luôn nhắc đến mệnh lệnh của Chúa “Anh em hãy ra đi.” Cha nhấn mạnh rằng việc ra đi, mở mang nước Chúa luôn là sứ mệnh của người Ki-tô hữu, không chỉ là chỉ với các nhà truyền giáo, chúng ta phải ra đi, ra khỏi chính mình. Đặc biệt, cha còn giúp các anh chị em trong ban MVDD cùng cộng đoàn hiểu rõ hơn việc truyền giáo trong công tác của các anh chị em trong ban. Các anh chị em trong ban MVDD đang là những sợi dây liên kết các bạn di dân, các nhóm khối di dân trong giáo xứ, giúp cho