(Tiếp theo kỳ trước…)

BÀI 41 

Chén Thánh

 

Linh mục không được phép đổ rượu vào loại chén uống bình thường, trừ khi thật cần thiết, đương nhiên ngài phải dùng một loại thật đẹp được gọi là chén thánh. Trải qua nhiều thế kỷ, các nghệ nhân đã chế tác ra rất nhiều loại chén đẹp, vì thế giáo dân có thể toàn tâm toàn ý mà dâng tặng linh mục.

Cũng nên nói qua về tầm quan trọng của chén được dùng trong thánh lễ: chén dùng trong thánh lễ luôn được đề cao không phải ở giá trị thẩm mỹ mà là ở giá trị biểu tượng của nó.

Chúng ta hãy nhớ lại những lời mà Đức Giêsu đã thốt ra trong vườn Ghếtsêmani: “Ápba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con” (Mc 14:36). Chén ở đây là chén của đau khổ, của bi ai và của sự chết, thật không dễ dàng để uống chén đắng này. Tuy thế, Ngài vẫn thân thưa: “Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.”

Trong một đoạn khác, Đức Giêsu nói với hai môn đệ khi họ xin được ngồi bên tả và bên hữu Ngài: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được Phép Rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10:38), nói cách khác: các con có thể chia sẻ số phận của Thầy được không? Các con có thể chung phần vào cuộc khổ nạn mà Thầy sắp phải chịu không?

1-   Vì thế, khi nâng và uống chén trong thánh lễ, chúng ta cũng phải sẵn lòng thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Cùng với Đức Giêsu, và giống như Đức Giêsu, chúng ta cũng thân thưa với Cha: “Không phải theo ý con, nhưng theo ý Cha…”

2-   Chén còn có một ý nghĩa khác, đó là dấu chỉ của sự chiến thắng, của tình bằng hữu và của niềm vui. Chúng ta nâng chén để chúc mừng trong ngày rửa tội, ngày cưới hay ngày đại lễ…

Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu cầm lấy chén dâng lời tạ ơn lên Chúa Cha, dường như đây là bữa tiệc cuối cùng: “Thầy bảo anh em: từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho tới khi Nước Thiên Chúa đến” (Lc 22:18).

Tóm lại, chén mà chúng ta đề cập tới là chén của đau khổ và của sự chết, nhưng đó cũng chính là chén của chiến thắng vượt lên trên đau khổ và sự chết. Khi Đức Giêsu chấp nhận uống chén mà Chúa Cha trao cho, Ngài không loại trừ đau khổ và sự chết nhưng đã chiến thắng bằng việc sống lại vinh quang.

Trong thánh lễ, chúng ta được mời uống chén của Đức Kitô đó là thông phần vào số phận của Ngài: từ chết mà dẫn tới phục sinh.

 

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập