(Tiếp theo kỳ trước…)

Bài 34

Bốn phần trong Phụng vụ Thánh Thể

 

Phần phụng vụ Lời Chúa được kết thúc bằng Lời nguyện chung để bước sang phần phụng vụ Thánh Thể. Phần phụng vụ Thánh Thể gồm bốn phần ứng với bốn hành động của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly (Mt 26:26-28).

Tin Mừng đã ghi lại những gì? Trước tiên, Đức Giêsu CẦM lấy bánh và sau đó là một chút rượu. Cầm bánh và rượu trong tay là hành động đầu tiên của Đức Giêsu. Tương tự trong thánh lễ, chúng ta mang bánh và rượu lên bàn thờ và linh mục, giống như Đức Giêsu, ngài cầm lấy chúng trong tay. Phần đầu của phụng vụ Thánh Thể được gọi là mang hay chuẩn bị lễ vật.

Sau khi cầm lấy bánh và rượu, Đức Giêsu làm phép, hay nói cách khác (như trong Tin Mừng) là Đức Giêsu DÂNG LỜI TẠ ƠN trên bánh và rượu. Tương tự trong thánh lễ, linh mục hành động nhân danh cộng đoàn, nhân danh toàn thể Giáo Hội và trong sự hiệp nhất với Đức Giêsu, ngài cũng làm phép và dâng lời tạ ơn trên lễ vật. Phần thứ hai của phụng vụ Thánh Thể được gọi là Kinh nguyện Thánh Thể.

   Sau khi làm phép trên bánh, Đức Giêsu BẺ ra thành từng miếng, đủ cho các môn đệ. Giống như Đức Giêsu, linh mục cũng bẻ bánh. Ngày xưa, thầy phó tế có thể giúp linh mục bẻ những chiếc bánh lớn thành từng miếng nhỏ, nhưng ngày nay, chỉ vị chủ tế mới có quyền. Phần thứ ba trong phụng vụ Thánh Thể được gọi là phần bẻ bánh.

Cuối cùng, sau khi bẻ bánh, Đức Giêsu TRAO cho các môn đệ, Ngài cũng trao ly rượu của Ngài cho họ. Đây là Nghi thức Hiệp lễ của chúng ta ngày nay. Hành động này tương ứng với hành động thứ tư của Đức Giêsu trong Bữa tối của Chúa.

Đức Giêsu đã ra lệnh cho chúng ta: “Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.” Hơn 2000 năm đã qua, chúng ta vẫn tin vào Ngài, vẫn làm tất cả những gì Ngài truyền dạy, vẫn nhớ toàn bộ cuộc đời của Ngài và vẫn dấn thân trên con đường theo Ngài.

 

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss


 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập