(Tiếp theo kỳ trước…)

Bài 13

Tham Dự Thánh Lễ Chúa Nhật

 

Cựu Ước nói cho chúng ta biết Thiên Chúa đã tỏ mình cho Môsê. Điều này xảy ra như thế nào?

 Môsê nhìn thấy bụi cây bốc cháy nhưng không bị phá huỷ. Ông quyết định tìm hiểu bằng cách đến gần hơn. Khi đến gần, ông nghe thấy Chúa nói với ông: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3:5). Môsê hiểu rằng ông không thể đến gần Thiên Chúa bằng bất cứ cách nào qua lối sống cũ của ông.

Cũng giống như Môsê, khi đến gặp Chúa trong thánh lễ, chúng ta không thể đến gần Ngài nếu không có một tâm hồn đúng đắn. Vì thế, chúng ta phải tham dự vào phần trọng tâm của thánh lễ Chúa nhật, đó là một nghi thức cụ thể, chúng ta gọi là Nghi thức Sám hối. Nghi thức này gồm ba phần:

-      Phần thứ nhất: chúng ta giữ thinh lặng và đặt mình trước mặt Thiên Chúa để nhận định xem Ngài là ai và chúng ta là ai, Ngài mong muốn điều gì và chúng ta phải làm gì. Thường thì luôn có sự khác biệt giữa nghe và sống Lời Chúa.

-      Phần thứ hai: chúng ta nhận ra mình là kẻ tội lỗi và nài xin lòng thương xót của Chúa: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con… xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu độ cho chúng con.”

-      Phần thứ ba: Chúng ta cầu xin để lòng thương xót của Chúa đổ xuống trên chúng ta. “Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.”

Nghi thức Sám hối không có nghĩa là làm cho chúng ta cảm thấy mình tội lỗi và ngã lòng, nhưng mục đích là giúp chúng ta thành tâm và thực lòng đặt mình trước mặt Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh trên hết các thánh; còn chúng ta, chúng ta chưa phải là thánh. Mục đích chính yếu của Nghi thức Sám hối là “hãy mở lòng” để đón nhận lòng nhân từ và tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

 Trong nghi thức này, nếu chúng ta thực lòng xưng thú tội mình, chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng biểu lộ lòng thương xót của Ngài trên chúng ta. Ngài cho chúng ta trải nghiệm khoảnh khắc trọng tâm này để chúng ta tiếp tục cử hành Bí Tích Thánh Thể trong bình an và hoan lạc.


Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss. 

chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập